"succinct" - Suomenkielinen käännös

EN

"succinct" suomeksi

EN

succinct {adjektiivi}

volume_up
My reply is going to be very succinct, because I do not wish to continue discussing this issue.
(ES) Vastaukseni on hyvin ytimekäs: en halua jatkaa tästä aiheesta.
Mr President, we have before us what is essentially a very short and succinct regulation.
Arvoisa puhemies, meillä on käsiteltävänämme käytännössä hyvin lyhyt ja ytimekäs asetus.
Se on ytimekäs ja keskittyy pääasiaan.

Esimerkkejä "succinct"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMr President, I congratulate the rapporteur on an excellent and succinct report.
Arvoisa puhemies, onnittelen esittelijää erinomaisesta ja ytimekkäästä mietinnöstä.
EnglishMr President, I would thank the French presidency for its succinct answer.
Arvoisa puhemies, kiitän puheenjohtajavaltio Ranskaa lyhyestä vastauksesta.
English   Thank you, Commissioner Solbes Mira, in particular for being succinct.
   Kiitoksia, komission jäsen Solbes Mira, erityisesti ytimekkyydestänne.
EnglishI congratulate Mr Lechner on his succinct but very informative and comprehensive report.
Onnittelen Kurt Lechneriä tiiviistä mutta hyvin asiapitoisesta ja kattavasta mietinnöstä.
EnglishMr President, we have before us what is essentially a very short and succinct regulation.
Arvoisa puhemies, meillä on käsiteltävänämme käytännössä hyvin lyhyt ja ytimekäs asetus.
English(DE) Mrs Izquierdo Rojo, I can give a succinct answer to that.
(DE) Hyvä jäsen Izquierdo Rojo, tuohon voin antaa lyhyen ja ytimekkään vastauksen.
EnglishMy reply is going to be very succinct, because I do not wish to continue discussing this issue.
. (ES) Vastaukseni on hyvin ytimekäs: en halua jatkaa tästä aiheesta.
English. - I will provide succinct answers to both questions.
Annan ytimekkään vastauksen kumpaankin kysymykseen.
EnglishThe description is very succinct, but very hypocritical.
Asiat on esitetty erittäin ytimekkäästi mutta hurskastelevasti.
EnglishMr President, I would like to congratulate Mr Scapagnini in his absence, on a succinct report.
Arvoisa puhemies, haluaisin onnitella herra Scapagninia hänen poissa ollessaan ytimekkään mietinnön johdosta.
EnglishMadam President, I will try to be succinct, as I was when I was a Member of the European Parliament.
Arvoisa puhemies, yritän esittää asiani ytimekkäästi, kuten minulla oli tapana parlamentin jäsenenä toimiessani.
EnglishI shall try to be as brief and succinct as possible.
Pyrin puhumaan mahdollisimman lyhyesti ja tiiviisti.
English   – Thank you for that very succinct answer.
   – Kiitän teitä hyvin ytimekkäästä vastauksestanne.
EnglishAs I have little time left, I should like to give a very succinct and concentrated presentation of the rest of my report.
Koska minulla on vähän aikaa, haluaisin esitellä loput mietinnöstäni erittäin tiiviisti ja keskitetysti.
EnglishThe result is a very balanced and comprehensive report, one which addresses the key challenges in a succinct way.
Tuloksena on hyvin tasapainoinen ja kattava mietintö, jossa keskeisiä haasteita tarkastellaan ytimekkäällä tavalla.
EnglishIt provides succinct guidelines so we are giving a clear message to the Commission and the Council this evening.
Mietinnössä on esitetty ytimekkäästi suuntaviivat, joten annamme tänä iltana selvän viestin komissiolle ja neuvostolle.
EnglishMr President, I too would like to congratulate Mrs Gröner on her excellent and also particularly succinct work.
Arvoisa puhemies, myös minä haluaisin kiittää parlamentin jäsen Gröneriä hänen hyvästä ja ennen kaikkea ytimekkäästä työstään.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I should also like to congratulate the rapporteur on her very short and succinct report.
Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, minäkin haluan onnitella esittelijää hänen lyhyestä ja ytimekkäästä mietinnöstään.
EnglishIt is succinct and to the point.
EnglishMadam President, I congratulate Mr Valverde López on his very succinct and illuminating report on the hazards of smoking.
Arvoisa rouva puhemies, onnittelut esittelijä Valverde Lópezille varsin tiukasta tupakanpolton haittoja ja riskejä hyvin kuvaavasta mietinnöstä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "succinct":

succinct