"suburbs" - Suomenkielinen käännös

EN

"suburbs" suomeksi

EN

suburbs {monikko}

volume_up
suburbs
France has even lost out on Objective 1 and farmers are going to lose out on Objective 2 because they are now lumped in with the suburbs.
Ranska menetti jopa tavoitealueen 1 osalta, ja maanviljelijät menettävät tavoitealueen 2 osalta, sillä noihin alueisiin lasketaan nyt myös lähiöt.

Esimerkkejä "suburbs"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIslamic fundamentalism is growing strong in the suburbs of our towns and cities.
Islamilainen fundamentalismi lisääntyy voimakkaasti esikaupungeissamme.
EnglishCertain urban areas, suburbs in particular, are in need of assistance.
Tukea tarvitaan tietyillä kaupunkialueilla, erityisesti esikaupungeissa.
EnglishReports told us yesterday that as many as five people were killed in riots in the suburbs of Bishkek.
Eilisten tietojen mukaan viisi ihmistä on kuollut Bishkekin esikaupunkialueen mellakoissa.
EnglishWere the riots in the suburbs of Paris not warning enough?
Eivätkö pariisilaisen lähiön mellakat olleet riittävä varoitus?
EnglishThis happened about 10 years ago in a place called Sendai City, at a driving school in the suburbs of Tokyo.
Tämä tapahtui noin 10 vuotta sitten paikassa nimeltä Sendai City, autokoulussa Tokion esikaupungeissa.
EnglishThe whole of Europe has an incredible amount of wealth, which is often to be found out in the regions or city suburbs.
Koko Euroopassa on uskomaton määrä vaurautta, joka usein löytyy alueilta tai esikaupungeista.
EnglishComplex social, cultural, educational and environmental programmes are needed to rehabilitate those suburbs.
Tällaisten lähiöiden kunnostamiseen tarvitaan monipuolisia sosiaali-, kulttuuri-, koulutus- ja ympäristöalan ohjelmia.
EnglishOn the other we force drivers out to the suburbs, to the big shopping centres, so that they no longer come into town.
Toisaalta karkotamme autoilijat esikaupunkeihin, suuriin ostoskeskuksiin, jolloin he eivät enää tule keskustaan.
EnglishThe Arabs are not people from the suburbs!
EnglishWith his indefensible ‘Operation Drive Out Rubbish’, Mugabe is destroying thousands of shelters in the poor suburbs.
Tuomittavalla "Operation Drive Out Rubbish" -operaatiollaan Mugabe tuhoaa tuhansia asumuksia köyhimmillä esikaupunkialueilla.
EnglishThis is Chinese overblown response, just as Sarkozy's mention of 'cleaning the suburbs out with a high pressure hose' was an overblown response.
Tämä Kiinan vastaus on yhtä liioitteleva kuin oli Sarkozyn toteamus lähiöiden puhdistamisesta painepesurilla.
EnglishThere have been arson attacks on Roma camps in the suburbs of Naples, with the mob preventing fire services getting in to extinguish the fires.
Napolin lähiöissä romanileireihin on tehty tuhopolttoiskuja ja ihmisjoukot ovat estäneet palokuntaa sammuttamasta paloja.
EnglishSuch desperate people cannot think of democracy and human rights in the way we do from our houses and leafy suburbs in the West.
Nämä epätoivoiset ihmiset eivät osaa ajatella demokratiaa ja ihmisoikeuksia niin kuin me länsimaisissa kodeissamme ja vehreissä lähiöissä.
English   Mr President, Mr Barroso, the Ceuta affair has come and gone, the Melilla affair has come and gone and now it is the suburbs that are on fire.
   – Arvoisa puhemies, arvoisa puheenjohtaja Barroso, Ceutan ja Melillan tapaukset on ohitettu, ja nyt esikaupungeissa kuohuu.
EnglishThis is clearly going to result in more people leaving our rural areas and, indirectly, in the problems within our towns and suburbs becoming more acute.
Tämä saa varmasti useammat ihmiset lähtemään maaseudulta ja kärjistää välillisesti ongelmia kaupungeissa ja esikaupunkialueilla.
EnglishFrance has even lost out on Objective 1 and farmers are going to lose out on Objective 2 because they are now lumped in with the suburbs.
Ranska menetti jopa tavoitealueen 1 osalta, ja maanviljelijät menettävät tavoitealueen 2 osalta, sillä noihin alueisiin lasketaan nyt myös lähiöt.
EnglishAnd, as Bernard-Henri Lévy would say, it seems to me that increasingly people are losing interest in what we might call the suburbs of the world.
Kuten Bernard-Henri Lévy sanoisi, minusta tuntuu, että olemme yhä vähemmän kiinnostuneita siitä, mitä voisimme kutsua maailman reuna-alueeksi.
EnglishI advise the rapporteur to go and look at the ZEPs - the priority education areas - in France's suburbs and see where such worthy sentiments lead.
Neuvon esittelijää tutustumaan "etuoikeutetun koulutuksen alueisiin" (ZEP) Ranskan esikaupungeissa ja havaitsemaan mihin tällaiset arvokkaat tunteet johtavat.
EnglishAfter what happened in the French suburbs last autumn, I would have expected some reflection on this from a French rapporteur in particular.
Ranskalaisissa lähiöissä viime syksynä sattuneiden tapausten johdosta olisin odottanut jotain pohdintaa tästä aiheesta etenkin siksi, että esittelijä on ranskalainen.
EnglishThe suburbs of Paris burned, but the problem apparently lies with the small nonconformist minority that has become the bane of the life of this lofty institution.
Pariisin lähiöissä paloi, mutta ongelmana on ilmeisesti pieni toisinajattelijoiden vähemmistö, josta on tullut tässä ylevässä toimielimessä ikuinen riesa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "suburb":

suburb