"subterranean" - Suomenkielinen käännös

EN

"subterranean" suomeksi

EN

subterranean {adjektiivi}

volume_up
subterranean (myös: underground, belowground)
Your desktop becomes a post-apocalyptic doomscape where the Delta Squad, armed with chainsaw bayonet-mounted assault rifles, battles the subterranean Locust Horde.
Työpöydästäsi tulee maailmanlopun jälkeinen tuhomaisema, jossa moottorisahalla varustettuja rynnäkkökivääreitä käyttävä Delta Squad taistelee maanalaista Locust Hordea vastaan.

Esimerkkejä "subterranean"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishNothing has been discussed in closed meetings or in subterranean vaults; there has been every opportunity for open debate.
Mistään ei ole keskusteltu suljetuissa kokouksissa tai maanalaisissa holveissa; meillä on ollut kaikki mahdollisuudet avoimeen keskusteluun.
EnglishThe Polish town of Wieliczka is known for its salt mines, which date back to the 13th century and feature subterranean wonders carved out of rock salt.
Puolan Wieliczka on tunnettu 1200-luvulle ajoittuvista suolakaivoksistaan, jotka sisältävät maanalaisia, suolasta kaiverrettuja ihmeitä.
EnglishDenial of the primacy of European law is false, for it continues to have a subterranean existence and the foreign minister is still what we wanted him to be.
Euroopan unionin oikeuden ensisijaisuuden kiistäminen on väärin, koska se pätee edelleen salaisesti, ja ulkoministeri on edelleen sellainen, kuin halusimme hänestä tehdä.
EnglishAdequate monitoring of, and investment in, subterranean water resources are also vital.
Tutkimuksen merkitystä vesiongelmien ratkaisussa tai maanalaisten vesivarojen riittävää seurantaa ja investointeja ei myöskään tulisi vähätellä.
EnglishYour desktop becomes a post-apocalyptic doomscape where the Delta Squad, armed with chainsaw bayonet-mounted assault rifles, battles the subterranean Locust Horde.
Työpöydästäsi tulee maailmanlopun jälkeinen tuhomaisema, jossa moottorisahalla varustettuja rynnäkkökivääreitä käyttävä Delta Squad taistelee maanalaista Locust Hordea vastaan.
EnglishThe Commission therefore believes that both opencast and subterranean mines can respect the principles of sustainable development in so far as they comply with Community legislation.
Komissio katsoo tämän vuoksi, että sekä avolouhokset että maanalaiset louhokset voivat olla kestävän kehityksen periaatteen mukaisia, mikäli ne ovat yhteisön lainsäädännön mukaisia.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "subterranean":

subterranean