EN

substantive {substantiivi}

volume_up
substantive (myös: noun)
substantive

Esimerkkejä "substantive"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI should like to congratulate Mr Brok on a detailed and very substantive report.
Onnittelen jäsen Brokia yksityiskohtaisesta ja hyvin merkittävästä mietinnöstä.
EnglishI just want to mention a few substantive issues the Commissioner also raised.
Haluan vain mainita muutaman tärkeän asian, joita komission jäsenkin käsitteli.
EnglishBut here we are talking about the procedural, not the substantive right to asylum.
Tässä ei ole kuitenkaan kyse aineellisesta turvapaikkaoikeudesta vaan muodollisesta.
EnglishI want to thank you for a very substantive and responsible debate this evening.
Haluan kiittää teitä hyvin merkittävästä ja vastuullisesta keskustelusta tänä iltana.
EnglishIn order to ensure this, the Commission is clarifying its present substantive rules.
Sen varmistamiseksi komissio selventää voimassa olevia sisältöä koskevia sääntöjään.
EnglishThe acquis communautaire is about substantive law and we are not changing that.
Yhteisön säännöstössä on kyse aineellisesta oikeudesta, emmekä me ole muuttamassa sitä.
EnglishIn its assessment, the Council rejected all substantive amendments proposed by Parliament.
Neuvosto hylkäsi kannassaan kaikki parlamentin esittämät keskeiset tarkistukset.
EnglishMy criticism of the report is not only procedural, but also substantive.
Mietintöön kohdistamani kritiikki ei koske vain menettelytapaa, vaan myös sisältöä.
EnglishBecause that amendment is the most substantive, it is the core of the Directive.
Tämä muutoskohta on mitä oleellisin, se muodostaa direktiivin ytimen.
EnglishI have been questioned on two substantive points in supplementary questions.
   Minulle on esitetty kaksi merkittävää kysymystä lisäkysymyksissä.
EnglishIt took the screening process forward into a phase of substantive negotiations.
Te muutitte tarkasteluprosessin sisällölliseksi neuvotteluvaiheeksi.
EnglishThe proposal, the timescale and substantive policy measures are all quite different.
Ehdotus, aikataulu ja poliittiset toimenpiteet ovat kaikki eri asioita.
EnglishHere I fail to see the substantive embodiment of sustained development in Agenda 2000.
Kaipaan kestävän kehityksen sisällöllistä ankkuroimista Agenda 2000: een.
EnglishThis means a substantive start and not just a symbolic one with a family photo.
Kysymyksessä on sisällöllinen käynnistäminen eikä vain symbolinen, koristeellinen perhekuva.
EnglishMadam President, thank you for a very serious and substantive debate.
Arvoisa puhemies, kiitos hyvin vakavasta ja merkityksellisestä keskustelusta.
EnglishThe talks with all the regional parties were very open and substantive.
Keskustelut paikallisten puolueiden kanssa olivat erittäin avoimia ja perusteellisia.
EnglishThe EU is a very important and substantive economic partner for Korea.
Euroopan unioni on Korealle hyvin merkittävä ja olennainen talouskumppani.
EnglishThey merely permit the technical, substantive preparation of a political decision.
Niillä on ainoastaan tarkoitus valmistella poliittista päätöksentekoa tosiasioiden perusteella
EnglishThe need for the substantive provisions has grown rather than diminished.
Aineellisten määräysten tarve on pikemminkin kasvanut kuin vähentynyt.
EnglishAgainst this background it is important that Parliament is also involved on the substantive side.
Tämän vuoksi onkin tärkeää, että parlamentti osallistuu myös sisällön laaditaan.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "substantive":

substantive