EN

subsidizing {substantiivi}

volume_up
subsidizing

Esimerkkejä "subsidizing"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFirstly, are we or are we not to strive for what one might call systematic subsidizing?
Ensinnäkin, eikö meidän pidä pyrkiä - sanoisinpa miltei - järjestelmälliseen tukeen?
EnglishWe cannot ban tobacco advertisements while at the same time subsidizing tobacco growing.
Samanaikaisesti ei voi kuitenkaan kieltää tupakkatuotteiden mainostamista ja tukea tupakanviljelyä.
EnglishUntil then the subsidizing and support of producers and their employment must continue unabated.
Siihen saakka tuotannon ja viljelijöiden työllistämisen rahoituksen ja tuen on jatkuttava vapaasti.
EnglishThe European Union is extremely wrong in subsidizing something which shortens the lives of its users.
Euroopan unioni tekee todella väärin, kun se tukee tuotetta, joka lyhentää tuotteen käyttäjien elinikää.
EnglishSubsidizing production of food and useful non-food agricultural products is justifiable.
Elintarvikkeiden tuotannon ja muiden hyödyllisten maataloustuotteiden kuin elintarvikkeiden tuotannon tukeminen on oikeutettua.
EnglishThey must also refrain from financing or subsidizing projects from which certain parties would benefit.
Toimielinten pitäisi kieltäytyä rahoittamasta tai tukemasta toimia, jotka hyödyttäisivät joitakin tiettyjä puolueita.
EnglishIt is the European Parliament's duty to refuse to ensure the survival of the oil industry by subsidizing poor quality oil.
Euroopan parlamentin tehtävä ei ole suostua öljyteollisuuden ylläpitoon polttoaineen laadullisin subventioin.
EnglishIt leads to subsidizing cruelty.
EnglishOne of the reasons for that overcapitalization is the vast sums spent by national governments on subsidizing longdistance fishing industries.
Yksi syy ylikapasiteettiin ovat kansallisten hallitusten valtavat subventiot pitkän matkan päässä tapahtuvalle kalastukselle.
EnglishLadies and gentlemen, every day we spend ECU 5m on subsidizing European tobacco which not a single person in Europe wants to smoke!
Hyvät naiset ja herrat, kulutamme joka päivä 5 miljoonaa ecua siihen, että tuemme eurooppalaista tupakkaa, jota kukaan ihminen Euroopassa ei halua polttaa!
EnglishBut, as every audiovisual product is a prototype, the public authorities must accept responsibility for their share of the risk in subsidizing the cinema.
Mutta koska jokainen audiovisuaalinen tuote on prototyyppi, valtiovallan on otettava vastuu ja osa elokuvan tukemiseen liittyvistä riskeistä.
EnglishIt is hidden because it is passed on to the general taxpayer, who is hardly aware that he is subsidizing duty-free consumption by others.
Se on takautuvaa siinä mielessä, että se on siirtynyt tavalliselle veronmaksajalle, joka harvoin tulee ajatelleeksi, että hän tukee muiden verotonta kulutusta.
EnglishThis is described in Sweden as subsidizing "servant's jobs' and is not regarded as providing any increase in employment to match the negative effects caused by the tax reduction.
Tämä tarkoittaa Ruotsissa " piikatöiden" tukemista ja sen ei katsota tuovan työllisyyteen mitään sellaista kasvua, joka vastaisi veronalennuksen kielteisiä vaikutuksia.
EnglishWe must look again at the relationships when subsidizing small and large agricultural holdings, less favoured and developed regions, products from the north and products from the south.
Meidän on nähtävä jälleen suhteet pienten ja suurten tilojen tukien välillä, epäsuotuisten ja kehittyneiden alueiden välillä, pohjoisen ja etelän tuotteiden välillä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "subsidence":

subsidence
subsidized
English