"subsidised" - Suomenkielinen käännös

EN

"subsidised" suomeksi

EN

subsidised {adjektiivi}

volume_up
subsidised
We know that shipbuilding is the last industrial sector to be subsidised.
Tiedämme, että laivanrakennus on viimeinen tuettu teollisuudenala.
The most successful plane it may be, but it is also perhaps the most heavily subsidised.
Se saattaa olla menestynein kone, mutta sitä on myös tuettu ehkäpä kaikkein eniten.
Instead, this is, as several other fellow MEPs have also pointed out, the EU's heavily subsidised agricultural exports.
Kuten useat kollegani ovat jo todenneet, suurin ongelma on EU:n tehokkaasti tuettu maataloustuotteiden vienti.
subsidised

Esimerkkejä "subsidised"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIn 1996, this project, which is subsidised by the European Union, was 97% complete.
Vuonna 1996 tämä Euroopan unionin tukema hanke oli 97-prosenttisesti valmis.
EnglishCan these worker-related measures be subsidised at the same time as the enterprise?
Voidaanko näitä työhön sidottuja toimia tukea samanaikaisesti kuin yritystä?
EnglishFarmers should not be subsidised according to past yields or land ownership.
Viljelijöille ei pitäisi antaa tukea aiempien satojen tai maanomistuksen perusteella.
EnglishPreviously, subsidised EU sugar exports were regarded as immoral; now they are illegal.
Ennen tuettua EU:n sokerivientiä pidettiin moraalittomana, nyt se on laitonta.
EnglishDeveloping countries see it as totally unfair that European tobacco should be subsidised.
Kehitysmaat pitävät eurooppalaisen tupakan tukemista täysin epäoikeudenmukaisena.
EnglishThe most successful plane it may be, but it is also perhaps the most heavily subsidised.
Se saattaa olla menestynein kone, mutta sitä on myös tuettu ehkäpä kaikkein eniten.
EnglishBiofuels, which are subsidised, are vastly destabilising agriculture.
Biopolttoaineet, joihin myönnetään tukea, tekevät maataloudesta hyvin epävakaan.
EnglishBut it is a level playing field, fair is fair, and the nuclear sectors cannot be subsidised.
Kilpailuedellytysten on kuitenkin oltava yhtäläiset, eikä ydinvoimaa saa tukea.
EnglishState-subsidised rice from the USA flooded in, and local production collapsed.
Maahan alkoi virrata valtion tukemaa riisiä Yhdysvalloista, ja paikallinen tuotanto romahti.
EnglishIn other words, the rest of it must be subsidised for use in animal feed and other things.
Toisin sanoen loput käytetään tukien turvin muun muassa eläinten ruokintaan.
EnglishThe mines were subsidised in the vain hope of achieving profitability.
Kaivoksia tuettiin elätellen turhia toiveita kannattavuuden saavuttamisesta.
EnglishBanks now only offer them credit under the strict conditions of a subsidised loan.
Pankit tarjoavat niille lainoja nyt ainoastaan korkotukilainan tiukkojen ehtojen mukaisesti.
EnglishThese schools then subsidised free education for the non-working poor.
Nämä koulut tukivat sellaisten köyhien ilmaista koulutusta, jotka eivät käyneet töissä.
EnglishFurthermore, sugar production quotas and subsidised exports are also to be reduced.
Lisäksi myös sokerin tuotantokiintiöitä ja vientitukia alennetaan.
EnglishSubsidised food imports from the EU have increased the difficulties faced by Estonian farmers.
Tuettujen maataloustuotteiden tuonti EU: sta on lisännyt oman maatalouden ongelmia.
EnglishMr Wade claims his market will be flooded with subsidised European agricultural products.
Wade väittää, että hänen markkinoilleen tulvii tuettuja eurooppalaisia maataloustuotteita.
EnglishThis is why the Dreamliner is the most subsidised aeroplane in the world.
Dreamliner onkin tämän vuoksi kaikkein tuetuin lentokone maailmassa.
EnglishAfter all, market demand does not mean that production must be subsidised.
Eihän markkinoiden kysyntä tarkoita, että tuotantoa pitäisi tukea.
EnglishWe know that shipbuilding is the last industrial sector to be subsidised.
Tiedämme, että laivanrakennus on viimeinen tuettu teollisuudenala.
EnglishI hope that this report will lead to the introduction of subsidised sporting events for the elderly.
Toivon, että tämän toimen jälkeen tuettaisiin myös eläkeläisten urheilukilpailuja.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "subsidised":

subsidised
English