EN

subscription {substantiivi}

volume_up
subscription (myös: order)
Get a free subscription to the antivirus solution from Microsoft.
Hanki Microsoftin virustorjuntaratkaisun ilmainen tilaus.
On the Subscriptions page, locate the subscription to which you want to add licenses.
Etsi Tilaukset-sivulla tilaus, johon haluat lisätä käyttöoikeuksia.
Valitse cancel subscription (peruuta tilaus) ja valitse sitten next (seuraava).
subscription (myös: signature)

Esimerkkejä "subscription"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe Windows Intune subscription term is annual, though payments are made monthly.
Windows Intune -palvelun tilauskausi on vuosi, mutta siitä laskutetaan kuukausittain.
EnglishThese choices vary depending on the status of the subscription and are as follows:
Nämä vaihtoehdot vaihtelevat tilauksen tilan mukaan, ja ne ovat seuraavat:
EnglishOr they place an order and suddenly find themselves landed with a subscription.
He saattavat myös tehdä yksittäistilauksen ja huomaavat yhtäkkiä olevansa kestotilaajia.
EnglishFrom the Actions list for your subscription, select Get credentials, and then click Go.
Valitse tilauksesi Toiminnot-luettelosta Hae tunnistetiedot ja valitse sitten Siirry.
EnglishFor example, a subscription with five licenses gives you a total of 1.25 GB storage space.
Esimerkiksi viiden käyttöoikeuden tilauksella saa yhteensä 1,25 Gt tallennustilaa.
EnglishOffice Professional Plus 2010 desktop version subscription (for up to 5 devices per user)
Office Professional Plus 2010 -työasemaversion tilaus (jopa 5 laitetta per käyttäjä)
EnglishOffice Professional Plus 2010 desktop version subscription (for up to 5 devices per user)
Office Professional Plus 2010:n työasemaversion tilaus (jopa 5 laitetta per käyttäjä)
EnglishBefore you start your Office 365 subscription, a partner can help you:
Ennen Office 365 -tilauksen tekemistä kumppaniyritys voi auttaa seuraavissa asioissa:
EnglishWith a standard subscription you obtain .25 gigabytes (GB) of storage space for each license.
Vakiotilauksessa kullakin käyttöoikeudella saa 0,25 gigatavua (Gt) tallennustilaa.
EnglishThe Subscriptions tab allows you to view and manage your subscription details.
Tilaukset-välilehdessä voit tarkastella ja hallita tilaustietojasi.
EnglishYou may want to transfer your data from the trial subscription to the new subscription.
Saatat haluta siirtää kokeiluversiotilauksesi tiedot uuteen tilaukseen.
EnglishOn the Subscriptions page, locate the subscription to which you want to add licenses.
Etsi Tilaukset-sivulla tilaus, johon haluat lisätä käyttöoikeuksia.
EnglishOn the Subscriptions tab, find your subscription in the Your Subscriptions pane.
Etsi tilauksesi Tilaukset-välilehden Omat tilaukset -ruudussa.
EnglishFor more information about subscription expiration, see About Expiration of Subscriptions.
Lisätietoja tilauksen vanhentumisesta on ohjeaiheessa Tietoja tilausten vanhentumisesta.
EnglishSubscription to Office Professional Plus for up to five devices per user.
Sisältää Office Professional Plus -tilauksen jopa viidelle laitteelle kullekin käyttäjälle.
EnglishThis helps improve the playback, burning, and syncing of purchased and subscription files.
Tämä parantaa ostettujen ja tilattujen tiedostojen toistoa, tallennusta ja synkronointia.
EnglishNo stores grant you the right to burn subscription songs to an audio CD.
Kaupat eivät myönnä oikeutta kappaleen tallentamiseen CD-äänilevylle.
EnglishYour subscription renewal date will be reset to the date that you made the storage plan upgrade.
Tilauksesi uusimispäivämäärä muutetaan päivämääräksi, jona päivitit tallennustilasi.
EnglishActions you can take depend on the current status of the subscription.
Toimet, jotka voit tehdä, määräytyvät tilauksen nykyisen tilan mukaan.
EnglishAfter 30 days you can convert your trial into a paid subscription.
30 päivän kuluttua voit muuntaa kokeiluversion maksulliseksi tilaukseksi.