"subscribed capital" - Suomenkielinen käännös

EN

"subscribed capital" suomeksi

EN

subscribed capital {substantiivi}

volume_up
1. rahoitus
subscribed capital

Esimerkkejä "subscribed capital"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishUnfortunately, not one single undertaking has subscribed to the capital of Galileo.
Valitettavasti yksikään yritys ei ole sijoittanut pääomaa Galileo-ohjelmaan.
EnglishEurosystem NCBs are required to pay up their subscribed capital in full.
Eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien on maksettava osuutensa täysimääräisenä.
EnglishIts capital is subscribed and paid up by the euro area NCBs.
EKP:llä on oma budjetti, ja EKP:n pääoman merkitsijöinä ovat kansalliset keskuspankit.
EnglishThe ECB has its own capital, subscribed and paid up by the NCBs.
EKP:llä on kansallisten keskuspankkien merkitsemä ja maksama oma pääomansa.
EnglishTherefore, on 1 January 2007 the subscribed capital of the ECB was increased to EUR 5,760,652,402.58.
EKP:n merkityn pääoman määrä kasvoi siten 5 760 652 402,58 euroon 1.1.2007.
EnglishSince 29 December 2010 their contributions have represented 3.75% of their total share in the subscribed capital.
Nämä maksut ovat olleet 29.12.2010 lähtien 3,75 % kunkin pankin merkitsemästä pääomasta.
EnglishDecision ECB/2010/26 increases the ECB’s subscribed capital from EUR 5.76 billion to EUR 10.76 billion with effect from 29 December 2010.
Päätöksellä EKP/2010/26 kasvatetaan EKP:n merkittyä pääomaa 5,76 miljardista eurosta 10,76 miljardiin euroon 29.12.2010 alkaen.
EnglishWith effect from 29 December 2010, the ECB increased its subscribed capital from €5.76 billion to €10.76 billion (see the ECB’s press release of 16 December 2010).
EKP korotti pääomaansa 5,76 miljardista eurosta 10,76 miljardiin euroon 29.12.2010 alkaen (ks. EKP:n lehdistötiedote 16.12.2010).
EnglishThe non-euro area NCBs only have to pay up a minimal percentage of their subscribed capital as a contribution to the operational costs of the ECB.
Euroalueen ulkopuolisten EU-maiden kansallisten keskuspankkien on osallistuttava EKP:n toimintakuluihin maksamalla pieni prosentuaalinen osuus merkitsemästään pääomasta.
EnglishThe European Central Bank (ECB) has decided to increase its subscribed capital by €5 billion, from €5.76 billion to €10.76 billion, with effect from 29 December 2010.
Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on päättänyt korottaa EKP:n merkittyä pääomaa 5 miljardilla eurolla eli 5,76 miljardista eurosta 10,76 miljardiin euroon 29.12.2010.
EnglishMoreover, the minimal percentage of the subscribed capital, which the non-euro area NCBs are required to pay as a contribution to the operating costs of the ECB, will be reduced from 7.00% to 3.75%.
Euroalueen ulkopuolisten maiden kansalliset keskuspankit osallistuvat EKP:n toimintakustannuksiin jatkossa enää 3,75 prosentin osuudella merkitsemästään pääomasta (aiemmin 7,00 %).

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "subscribed capital" suomeksi

capital adjektiivi
capital substantiivi
working capital substantiivi
human capital substantiivi
net working capital substantiivi
return of capital substantiivi
tax on capital substantiivi
venture capital substantiivi