"subjugation" - Suomenkielinen käännös

EN

"subjugation" suomeksi

EN

subjugation {substantiivi}

volume_up
subjugation
The discrimination and subjugation of women is rooted in the holy texts of Islam itself.
Naisten syrjiminen ja alistaminen on peräisin itse islamin pyhistä teksteistä.
subjugation
subjugation

Esimerkkejä "subjugation"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishGenocide must never be used as a weapon for the subjugation of a minority group.
Kuten sanoin, Turkki on itse pyytänyt päästä Euroopan unionin jäseneksi.
EnglishThe discrimination and subjugation of women is rooted in the holy texts of Islam itself.
Naisten syrjiminen ja alistaminen on peräisin itse islamin pyhistä teksteistä.
EnglishFor imperialism is no less than occupation, appropriation and subjugation.
Imperialismihan tarkoittaa juuri miehitystä, varastamista ja alistamista.
EnglishRussian tanks do not bring democracy, Russian tanks bring subjugation.
Venäläiset panssarivaunut eivät tuo demokratiaa, venäläiset panssarivaunut tuovat alistamista.
EnglishRegrettably, all too often, the quarrels still reflect attitudes that sustain the subjugation of women.
Valitettavan usein kiistoissa heijastuu vielä sellaisia asenteita, jotka ylläpitävät naisten alistamista.
EnglishHowever, there is no Human Rights Council, Commission or UN that can prevent the fight of the peoples against their subjugation.
Mikään ihmisoikeusneuvosto, komissio tai YK ei kuitenkaan voi estää ihmisiä taistelemasta alistamista vastaan.
EnglishThere are myriad mechanisms that currently ensure that many of these countries remain subject to domination and subjugation.
Tällä hetkellä käytössä on lukuisia järjestelmiä, jotka varmistavat, että monet AKT-valtioista pysyvät alistettuina.
EnglishI refer to the subjugation of Tibet.
EnglishWe would therefore call for there never again to be a repeat of such things as genocide, the subjugation of one nation by another, aggression and war.
Siksi vaadimme, ettei tulevaisuudessa enää koskaan turvauduta kansanmurhaan tai toisen maan alistamiseen, hyökkäykseen tai sotaan.
EnglishThis is true, for example, with regard to Lebanon, whose political subjugation and continued occupation we continue to tolerate.
Tämä pitää paikkansa esimerkiksi Libanonin kohdalla, sillä sallimme samalla sekä Libanonin poliittisen orjuutuksen että sen alueen miehityksen jatkumisen.
EnglishThis diversion is designed to conceal their subjugation to imperialist aims and the appointment of the EU, the USA and NATO as arbiters.
Tämä harhautus on suunniteltu peittämään heidän riippuvuutensa imperialistisista päämääristä ja EU:n, Yhdysvaltojen ja Naton nimittämisestä välittäjiksi.
EnglishIt is clear from the ethnic subjugation in the past few months that Milosevic has nothing but contempt for our studied, nuanced and impotent words of diplomacy.
Viime kuukausien etnisen sorron perusteella on selvää, että Milosevi ainoastaan halveksii harkittua, punnittua ja tehotonta diplomatiaamme.
EnglishI appeal to our social responsibility, which is something other than subjugation to the policies of BASF, Boehringer or whatever they are all called.
Vetoankin yhteiskunnallispoliittiseen vastuuseemme, joka on aivan muuta kuin riippuvuutta BASF: n, von Boehringerin ja muiden vastaavien politiikasta.
EnglishIdeas may have varied according to the times and individual countries' interests, but the system stayed the same, with power for some and subjugation for others.
Myös aatteet ovat vaihdelleet aikojen ja etunäkökohtien myötä, mutta järjestelmä on aina ollut sama. Yksien ylivaltaa, toisten alistamista.
EnglishWe need to tackle the factors which, as in the case of women in Islam, contribute directly or indirectly to their subjugation.
Meidän on käytävä käsiksi niihin tekijöihin, jotka – kuten islaminuskoisiin yhteisöihin kuuluvien naisten tapauksessa – vaikuttavat suoraan tai epäsuorasti naisten alistamiseen.
EnglishFranco was opposed worldwide by the whole community of thinkers and nations, who opposed that totalitarian desire for subjugation that was associated with Franco.
Erittäin monet ajattelijat ja kansat maailmanlaajuisesti vastustivat Francoa, ne vastustivat sitä totalitaarista halua alistaa valtaansa, joka liitettiin Francoon.
EnglishHowever, in this case, we are not faced with the will of the people of the Côte d'Ivoire, but rather with the tyrannical subjugation of this people by an established elite.
Tässä tapauksessa vastassamme ei kuitenkaan ole Norsunluurannikon kansalaisten tahto vaan pikemminkin se, että vakiintunut eliitti alistaa kansaa tyrannin ottein.
EnglishBoth resolutions cultivate the theory of social assent and social partnership in a bid to bring the workers and other movements to subordination and subjugation to capitalist barbarity.
Molemmissa päätöslauselmissa viljellään sosiaalisen hyväksynnän ja työmarkkinayhteistyön teoriaa pyrkimyksenä alistaa työntekijät ja muut liikkeet kapitalistisille julmuuksille.
EnglishSafeguarding production, the right to produce, and food sovereignty and security require an end to the subjugation of agriculture and food production to the market and competitiveness.
Tuotannon turvaaminen, oikeus tuottaa sekä elintarvikeomavaraisuus ja -turva vaativat lopettamaan maatalouden ja elintarviketuotannon alistamisen markkinoille ja kilpailukyvylle.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "subjugation":

subjugation