"subject matter" - Suomenkielinen käännös

EN

"subject matter" suomeksi

EN

subject matter {substantiivi}

volume_up
subject matter (myös: content)
subject matter (myös: topic)

Esimerkkejä "subject matter"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThat decision was justified not only by the subject matter of the directive.
Tämä oli perusteltu ratkaisu muutoinkin kuin vain direktiivin aihepiirin kannalta.
EnglishWe have to subject the matter to the Johannesburg check that Mrs Corbey has mentioned.
Meidän on tarkasteltava asiaa Johannesburgin hengessä, kuten jäsen Corbey totesi.
EnglishNot only is she proficient, she is also extremely committed to the subject matter.
Hän ei ole ainoastaan ammattitaitoinen vaan myös erittäin kiinnostunut tästä aiheesta.
EnglishOn the contrary, the subject matter itself is viewed in a banal and casual way.
Päinvastoin, itse kohdetta tarkastellaan arkipäiväisellä ja välinpitämättömällä tavalla.
EnglishMr President, I know my place, and we can therefore make a start on this subject matter.
. (NL) Arvoisa puhemies, tunnen paikkani, joten voimme siis aloittaa tästä aiheesta.
EnglishI have a feeling that this type of subject matter is right up her street.
Minulla on sellainen tunne, että tällaiset aiheet ovat juuri hänen alaansa.
EnglishThere are no further decisions to be made on the subject, the matter is closed.
Siltä osin ei ole enää mitään päätettävää, asia on loppuun käsitelty.
EnglishThe subject matter of this report is animal welfare and animal transport in particular.
Mietinnön aiheena on eläinten hyvinvointi ja etenkin eläinten kuljetukset.
EnglishIn this instance, though, the subject matter has to be seen in a more nuanced light.
Tässä tapauksessa asiaa on kuitenkin tarkasteltava useammalta kannalta.
EnglishThis alone probably allows us to draw conclusions as to the complexity of the subject matter.
Yksinomaan tästä voi toki tehdä johtopäätöksiä tämän aiheen monimutkaisuudesta.
EnglishThe subject matter of this Green Paper is very important, as well as being deeply worrisome.
Tämän vihreän kirjan aihe on erittäin tärkeä, mutta myös hyvin huolestuttava.
EnglishMr President, I want to raise a different matter - the subject of Zimbabwe.
Arvoisa puhemies, haluan ottaa puheeksi erään toisen asian: Zimbabwen.
EnglishThis applies not only to the formal cooperation with Parliament but to the subject matter also.
Tämä koskee sekä muodollista yhteistyötä parlamentin kanssa että asioiden hoitoa.
EnglishI believe that this is justified given the non-contradictory nature of its subject matter.
Minusta tämä on perusteltua, kun otetaan huomioon, että sen aihe ei aiheuta ristiriitoja.
English   As the following questions deal with the same subject matter, they will be taken together:
   Koska seuraavien kysymysten aihe on sama, niitä tarkastellaan yhdessä:
EnglishIn my opinion, its contents and subject matter are incompatible with the principle of subsidiarity.
Minusta sen sisältö ja aihe ovat ristiriidassa toissijaisuusperiaatteen kanssa.
EnglishSuch debates do no justice to us, let alone to the subject matter.
Se on yksinkertaisesti sopimatonta, meitä kohtaan ja aiheen kannalta joka tapauksessa!
EnglishIt will be clear to you, when we examine the subject matter, that I do not have much new to report.
Kun puhutaan asiasta, ymmärrätte, ettei minulla ole juurikaan uutta ilmoitettavaa.
EnglishI would like to congratulate Mrs Iotova for the subject matter dealt with by this report.
Haluan onnitella esittelijä Iotovaa siitä, että hän on käsitellyt tätä aihetta mietinnössään.
EnglishThe social dimensions of globalisation constitute the subject matter of this report.
Globalisaation sosiaalinen ulottuvuus on tämän mietinnön aihe.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "subject matter":

subject matter

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "subject matter" suomeksi

matter substantiivi
subject substantiivi
to matter verbi
Finnish
subject area substantiivi
Finnish
grey matter substantiivi
for that matter
organic matter substantiivi