"subarctic" - Suomenkielinen käännös

EN

"subarctic" suomeksi

EN

subarctic {adjektiivi}

volume_up
subarctic
Talvella lämpötila on subarktinen.
Also, the original Northern Dimension had a wide vision of a policy from the Urals to Greenland, encompassing the Arctic and the subarctic region.
Alkuperäiseen pohjoiseen ulottuvuuteenhan kuului myös laaja poliittinen näkemys, joka ulottui Uralilta Grönlantiin kattaen sekä arktisen että subarktisen alueen.

Esimerkkejä "subarctic"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe have sub-Arctic temperatures in the winter.
EnglishI would emphasise that the sub-arctic regions are currently part of Objective 6 and have been incorporated into the new Objective 1 under Agenda 2000.
Muistuttaisin, että subarktiset alueet kuuluvat tällä hetkellä tavoitteen 6 alueeseen ja että ne on sisällytetty Agenda 2000: ssa uuteen tavoitteeseen 1.
EnglishAlso, the original Northern Dimension had a wide vision of a policy from the Urals to Greenland, encompassing the Arctic and the subarctic region.
Alkuperäiseen pohjoiseen ulottuvuuteenhan kuului myös laaja poliittinen näkemys, joka ulottui Uralilta Grönlantiin kattaen sekä arktisen että subarktisen alueen.
EnglishIt is indeed important that we address the specific problems faced by the farming sector in Arctic and Sub-Arctic regions of Finland, Sweden, Scotland, Austria and Estonia.
   . On todellakin tärkeää kiinnittää huomiota maatalousalan erityisongelmiin Suomen, Ruotsin, Skotlannin, Itävallan ja Viron arktisilla ja subarktisilla alueilla.
EnglishIts purpose is to encourage dialogue and practical cooperation in the northern parts of Europe comprising the Baltic region and the Arctic and sub-Arctic areas of our continent.
Sen tavoitteena on edistää vuoropuhelua ja käytännön yhteistyötä Euroopan pohjoisilla alueilla, joihin kuuluu Itämeren alue sekä maanosamme arktiset ja subarktiset alueet.