"sub-Saharan" - Suomenkielinen käännös

EN

"sub-Saharan" suomeksi

EN

sub-Saharan {adjektiivi}

volume_up
The second fact is that sub-Saharan Africa is the poorest region on the planet.
Toinen seikka on, että Saharan eteläpuolinen Afrikka on maapallon köyhin alue.
Sub-Saharan Africa remains at the forefront of this epidemic.
Saharan eteläpuolinen Afrikka on edelleen tämän epidemian pääalue.
Saharan eteläpuolinen Afrikka joutuu maksamaan erittäin korkean hinnan.

Esimerkkejä "sub-Saharan"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe second fact is that sub-Saharan Africa is the poorest region on the planet.
Toinen seikka on, että Saharan eteläpuolinen Afrikka on maapallon köyhin alue.
EnglishThe ACP countries of sub-Saharan Africa are some of the least developed countries.
Suuri osa vähiten kehittyneistä maista on Saharan eteläpuolisen Afrikan AKT-maita.
EnglishThere are 290 million people living below the poverty line in sub-Saharan Africa.
Köyhyysrajan alapuolella elää 290 miljoonaa ihmistä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.
EnglishThe South African economy accounts for 50% of the GDP of Sub-Saharan Africa.
Etelä-Afrikan talous vastaa 50:tä prosenttia Saharan eteläpuolisen Afrikan BKT:stä.
EnglishThree quarters of the population suffer from AIDS/HIV in Sub-Saharan Africa.
Saharan eteläpuolisessa Afrikassa kolme neljäsosaa väestöstä kärsii aidsista/HIV:stä.
EnglishThe situation is most difficult in Africa, and in particular in sub-Saharan Africa.
Tilanne on kaikkein vaikein Afrikassa ja erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.
EnglishThe situation is at its worst in southern and sub-Saharan Africa, and also in Asia.
Kaikkein pahin tilanne on eteläisessä ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa sekä Aasiassa.
EnglishThese boats were carrying people from North and sub-Saharan Africa.
Veneet kuljettivat ihmisiä Pohjois-Afrikasta ja Saharan etelänpuoleisesta Afrikasta.
EnglishHalf the population of sub-Saharan Africa is still living in poverty.
Puolet Saharan eteläpuolisen Afrikan väestöstä elää edelleen köyhyydessä.
EnglishHere is a damning fact: in sub-Saharan Africa one woman in 16 dies in childbirth.
Musertava tosiasia on, että Saharan eteläpuolisessa Afrikassa joka 16. nainen kuolee synnytykseen.
EnglishTime has come to stop thinking about sub-Saharan Africa as one place.
On lopetettava pitämästä Saharan alapuolista Afrikkaa yhtenä paikkana.
EnglishIn sub-Saharan Africa more children are out of school now than a decade ago.
Saharan etelänpuoleisessa Afrikassa on nyt enemmän koulua käymättömiä lapsia kuin 10 vuotta sitten.
EnglishOther countries in sub-Saharan Africa and indeed elsewhere in the world are similarly afflicted.
Vastaavaa tapahtuu muissa Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa ja muuallakin maailmassa.
EnglishWhat is needed to get sub-Saharan Africa on track is an ambitious plan.
Saharan eteläpuolisen Afrikan palauttamiseksi raiteille tarvitaan kunnianhimoista suunnitelmaa.
EnglishI can go here and I can split sub-Saharan Africa into its countries.
Voin mennä tänne ja jakaa Saharan eteläpuolisen Afrikan eri maihin.
EnglishThe level of health care in sub-Saharan Africa is deplorable.
Terveydenhuollon taso Saharan eteläpuolisessa Afrikassa on murheellinen.
EnglishIt is now the commonest cause of death in Sub-Saharan Africa.
Siitä on tullut merkittävin kuolinsyy Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.
EnglishIn this ‘development’ package, particular emphasis is also placed on Sub-Saharan Africa.
Tässä kehitysyhteistyöpaketissa kiinnitetään myös erityistä huomiota Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan.
EnglishSub-Saharan Africa has some 750 000 health workers for 682 million people.
Saharan eteläpuolisessa Afrikassa on 750 000 terveydenhuoltoalan ammattilaista ja 682 miljoonaa ihmistä.
EnglishSub-Saharan Africa is short of one million health workers.
Saharan eteläpuolisessa Afrikassa on miljoonan terveydenhuoltoalan ammattilaisen vajaus.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "sub-Saharan" suomeksi

sub substantiivi