EN

stumble {substantiivi}

volume_up
stumble (myös: clinker, gaffe, goof, fuckup, screw-up)
stumble (myös: defect, error, flaw, goof, lapse, mistake, wrinkle)
stumble (myös: trip)

Esimerkkejä "stumble"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe did stumble over a few points, however, and this is reflected in the amendments we have formulated.
Kompastuimme kuitenkin muutamaan kohtaan, ja se heijastuu muotoilemaamme tarkistukseen.
EnglishThe European Union needs a democratic Constitution and cannot just stumble along with Nice.
Euroopan unioni tarvitsee demokraattisen perustuslain eikä voi vain kompuroida eteenpäin Nizzan sopimuksen turvin.
EnglishThat means that each time we try to make our way to Strasbourg, in good spirits, we stumble across yet another hitch.
Tämä tarkoittaa, että joka kerta, kun yritämme päästä hyvin mielin Strasbourgiin, tulee mutka matkaan.
EnglishReforms are urgently needed, or else how many more dentists, how many more Eurostats, are there going to be for the Commission to stumble over?
Uudistuksia kaivataan kipeästi, vai kuinka monta hammaslääkäriä ja Eurostatia vielä tarvitaan komission kompastuskiviksi?
EnglishI want to suggest to you that synthetic happiness is every bit as real and enduring as the kind of happiness you stumble upon when you get exactly what you were aiming for.
Esitän teille, että synteettinen onni on ihan yhtä todellista ja kestävää kuin se onni, johon törmää saadessaan täsmälleen sen, mitä tavoitteleekin.
EnglishIt will be a lesson to us that this report has made us stumble more or less by chance across this truly unusual way of proceeding on the part of the Commission and the Council.
On opiksi meille, että tämän mietinnön takia olemme törmänneet kuin puolivahingossa komission ja neuvoston todella epätavalliseen menettelytapaan.
EnglishPerhaps that is now the Council's new tactic – to set such modest, or as some would say realistic, targets and to set the benchmark so low that it is practically impossible to stumble over it.
Ehkä neuvoston uutena taktiikkana onkin asettaa niin vaatimattomia – toisten mielestä realistisia – tavoitteita ja alhaisia mittapuita, että niihin on käytännössä mahdotonta kompastua.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "stumble":

stumble