EN

studying {substantiivi}

volume_up
studying (myös: study)
Still students are encountering financial problems while studying abroad.
Ulkomailla opiskelu aiheuttaa opiskelijoille yhä taloudellisia vaikeuksia.
Are you interested in studying in the Czech Republic or do you prefer studies abroad?
Kiinnostaako sinua opiskelu Tšekin tasavallassa vai opiskelisitko mieluummin ulkomailla?
European Youth Portal > Studying > ... at university
Euroopan nuorisoportaali > Opiskelu >... yliopistossa

Esimerkkejä "studying"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe FARO facility is very important: this is a way of studying real accidents.
FARO-hanke on erittäin tärkeä: tämä on yksi tapa tutkia todellisia onnettomuuksia.
EnglishIt should prove most useful to all who have the pleasure of reading and studying it.
Se on varmasti oikein hyödyllinen kaikille, joilla on ilo lukea ja tutkia sitä.
English3:26 A few years ago, I started studying grit in the Chicago public schools.
3:26 Muutama vuosi sitten aloin tutkia sinnikkyyttä Chicagon julkisissa kouluissa.
EnglishThe Union has helped thousands of young people to gain experience in studying abroad.
Unioni on auttanut tuhansia nuoria ihmisiä saamaan kokemusta ulkomailla opiskelusta.
EnglishI am looking forward to studying the EU resolution which emerges from your debates.
Odotan tutustumista EU:n päätöslauselmaan, joka perustuu keskusteluihinne.
EnglishBy studying the original Commission proposal, Parliament is lagging behind.
Komission alkuperäistä ehdotusta käsitellessään parlamentti on siis ajastaan jäljessä.
EnglishThe Commission is at present studying the issue of airline insolvency.
Komissio tutkii parhaillaan lentoyhtiöiden maksukyvyttömyyteen liittyvää ongelmaa.
EnglishSome of the subjects young people are studying are irrelevant to contemporary society.
Jotkut nuorten opiskelemista aiheista ovat merkityksettömiä nyky-yhteiskunnan kannalta.
EnglishAre you interested in studying in the Czech Republic or do you prefer studies abroad?
Kiinnostaako sinua opiskelu Tšekin tasavallassa vai opiskelisitko mieluummin ulkomailla?
EnglishStill students are encountering financial problems while studying abroad.
Ulkomailla opiskelu aiheuttaa opiskelijoille yhä taloudellisia vaikeuksia.
EnglishSo I started getting interested in those issues and studying that in other animals.
Aloin kiinnostua noista kysymyksistä ja tutkia niitä muissa eläimissä.
EnglishI would like to thank them for studying our recommendations and taking them into account.
Esitän heille kiitokseni siitä, että he tutkivat ehdotuksemme ja ottivat ne huomioon.
EnglishOK, my science teacher got me studying because I was a goofball that didn't want to study.
Opettajani sai minut opiskelemaan, koska olin sekoboltsi, joka ei halunnut opiskella.
EnglishAnd about three years later, when I left the hospital, I started studying at the university.
Noin kolme vuotta myöhemmin lähtiessäni sairaalasta aloitin opiskelut yliopistossa.
EnglishAt the same time we are studying with interest the recommendations directed at the Commission.
Samalla tutkimme kiinnostuneina niitä suosituksia, jotka on osoitettu komissiolle.
EnglishThe Commission's services are currently studying the latest reply from those authorities.
Komission yksiköt tutkivat parhaillaan Kreikan viranomaisilta viimeksi saatua vastausta.
EnglishWe are studying what else can be done in order to help small-scale coastal fisheries.
Tutkimme parhaillaan, mitä muuta pienimuotoisen rannikkokalastuksen hyväksi voitaisiin tehdä.
EnglishThe Council is currently studying this issue, which is highly controversial.
Tätä kysymystä tarkastellaan parhaillaan neuvostossa. Se on erittäin kiistaa herättävä kysymys.
EnglishIn all, 500 000 students have spent time studying in another Member State as part of their course.
500 000 opiskelijaa vietti osan opiskeluajastaan jossain toisessa jäsenvaltiossa.
EnglishFinally, we propose studying new ways of financing legal pension schemes.
Ehdotamme myös, että tutkimme uusia keinoja lakisääteisten eläkejärjestelmien rahoittamiseksi.