EN

structures {monikko}

volume_up
structures
The socio-economic structures of the Member States vary greatly in some instances.
Jäsenvaltioiden sosioekonomiset rakenteet vaihtelevat eräiltä osin suuresti.
The Afghan Government has now put in place the structures to coordinate donors.
Afgaanihallitus on nyt perustanut rakenteet rahoitusten koordinoimiseksi.
It retains the common agricultural policy’s existing structures, however.
Siinä kuitenkin säilytetään yhteisen maatalouspolitiikan nykyiset rakenteet.

Esimerkkejä "structures"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAnd that will only happen if we move towards common European defence structures.
Se onnistuu vain, jos alamme kehittää yhteisiä eurooppalaisia puolustusrakenteita.
EnglishNew and divisive structures are not needed. What we need is increased capability.
Emme tarvitse uusia erimielisyyttä lietsovia rakenteita vaan lisää resursseja.
EnglishMoreover, the plain fact is that company structures are different in the USA.
Kaiken lisäksi alan yritysrakenteet USA: ssa ovat vielä meihin nähden erilaiset.
EnglishIt contains a detailed analysis of the banking structures in the new Member States.
Siinä analysoidaan yksityiskohtaisesti uusien jäsenvaltioiden pankkijärjestelmiä.
EnglishTalk about management all you like; the fact is that mafia structures exist there.
Hallinnosta on helppo puhua, mutta tosiasia on, että mafialla on sormensa pelissä.
EnglishStructural policy simultaneously reacts to and creates regional structures.
Rakennepolitiikalla sekä reagoidaan että luodaan samalla alueellisia rakenteita.
EnglishElements of the democratic structures that were built up have been undermined.
Osa rakennetusta demokraattisesta järjestelmästä on menettänyt merkitystään.
EnglishSurely the general structures that are provided should be able to handle this.
Käyttöönotetuilla yleisillä rakenteilla pitäisi varmastikin voida ratkaista ongelma.
EnglishI see others, like a mediation cell, being created within the appropriate structures.
Uskon, että asianmukaisiin rakenteisiin luodaan muitakin, kuten sovitteluyksikkö.
EnglishThe socio-economic structures of the Member States vary greatly in some instances.
Jäsenvaltioiden sosioekonomiset rakenteet vaihtelevat eräiltä osin suuresti.
EnglishWe should not be penalising emergent, competitive structures in agriculture.
Meidän ei pitäisi rangaista uusia, kilpailukykyisiä rakenteita maanviljelyssä.
EnglishSo it would be wrong to continue trying to improve production structures.
Olisi siis väärin edelleen vaikuttaa tuotantorakenteisiin niiden parantamiseksi.
EnglishNevertheless, Hungary is required to set up appropriate structures at national level.
Unkarin on kuitenkin kansallisella tasolla luotava tarkoituksenmukaiset rakenteet.
EnglishThese are special structures, the like of which is not found anywhere else in Europe.
Niiden rakenne on omalaatuinen, eikä vastaavia ole missään muualla Euroopassa.
EnglishI mentioned the increasing importance of supra-national structures in today's world.
Mainitsin ylikansallisten rakenteiden kasvavan merkityksen tämän päivän maailmassa.
EnglishIt takes time and a great deal of confidence to adapt to changes in social structures.
Muutosten tekeminen yhteiskuntarakenteisiin vaatii aikaa ja paljon luottamusta.
EnglishMoreover, political life in Azerbaijan is still marked by clan structures.
Lisäksi poliittinen elämä Azerbaidzanissa on yhä sidoksissa klaanirakenteisiin.
EnglishMore importantly, they continue and maintain gender structures in the economy.
Lisäksi miehet jatkavat ja pitävät yllä sukupuoleen perustuvia rakenteita taloudessa.
EnglishThe KLA has been given organisational structures which it did not have before.
UCK:lle on päinvastoin luotu rakenteita, joita sillä ei aikaisemmin ollut!
EnglishThe Afghan Government has now put in place the structures to coordinate donors.
Afgaanihallitus on nyt perustanut rakenteet rahoitusten koordinoimiseksi.