"structural unemployment" - Suomenkielinen käännös

EN

"structural unemployment" suomeksi

EN

structural unemployment {substantiivi}

volume_up
structural unemployment

Esimerkkejä "structural unemployment"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAccording to ECB estimates, some four fifths of unemployment is structural in nature.
EKP:n arvioiden mukaan noin 80 prosenttia työttömyydestä on rakenteellista.
EnglishIn this context, we can debate whether unemployment is structural or cyclical.
Tässä tilanteessa voimme keskustella siitä, onko työttömyys rakenteellista vai onko se kausiluonteista.
EnglishThe fight against structural unemployment should be introduced in this environment above all.
Taistelua rakenteellista työttömyyttä vastaan kannattaa käydä ennen kaikkea näissä ympyröissä.
EnglishMr Herman, you quoted the figure of 90 % for structural unemployment, which is perhaps too high.
Herra Herman, mainitsitte rakenteellisista syistä johtuvan työttömyyden osuuden olevan 90 %.
EnglishMore recent studies show that in fact less than one fifth of unemployment is structural.
Tuoreimmat tutkimukset taas osoittavat, että vajaa viidesosa työttömyydestä on itse asiassa rakenteellista.
EnglishThe last time Europe suffered from this sort of structural mass unemployment was in the 1930s.
Edellisen kerran Euroopassa kärsittiin tällaisesta rakenteellisesta joukkotyöttömyydestä 1930-luvulla.
EnglishWe are all talking about primarily structural unemployment.
Me kaikki puhumme ensisijaisesti rakenteellisesta työttömyydestä, jolla on useampia tunnusmerkkejä.
EnglishEconomic growth alone will not banish unemployment, and structural interventions will thus ultimately also be necessary.
Yksin talouden kasvu ei poista työttömyyttä, on siis lopultakin puututtava rakenteisiin.
EnglishFirstly, in deciding eligibility for the structural funds, unemployment figures are an important element.
Ensinnäkin kun päätetään rakennerahastojen kelpoisuuskriteereistä, työttömyysluvut ovat tärkeä osatekijä.
EnglishThe causes of unemployment are structural, and solutions must be found specifically at regional level.
Työttömyyden syyt löytyvät rakenteiden tasolta, ja meidän täytyy etsiä ratkaisuja erityiseltä alueelliselta tasolta.
EnglishWe all know that unemployment is structural.
Kaikki toki tiedämme, että työttömyys on rakenteellista.
EnglishThis has negative repercussions on demography, which is currently a structural cause of Europe's unemployment.
Se vaikuttaa kielteisesti väestöjakaumaan, joka on tällä hetkellä yksi työttömyyden rakenteellisista syistä Euroopassa.
EnglishThat is not the way to combat structural unemployment.
EnglishThey tell us that unemployment is structural and that, in order to cure it, we need to take structural measures.
Meille väitetään, että työttömyys on rakenteellista ja että tilanteen korjaamiseksi on toteutettava rakennetoimenpiteitä.
EnglishThose structural problems which make unemployment higher in Europe than in the United States will become even greater.
Ne rakenteelliset ongelmat, joiden vuoksi Euroopan työttömyys on paljon suurempi kuin Yhdysvalloissa, lisääntyvät entisestään.
EnglishWe have had to establish that, despite the many investments being made in structural funds, the unemployment figures still vary greatly.
Meidän on täytynyt todeta, että työllisyydessä on yhä eroja huolimatta siitä, että rakennerahastoihin on käytetty runsaasti varoja.
EnglishBut the majority of unemployment is structural, and so structural reforms must be our primary aim, now more than ever.
Koska suurin osa työttömyydestä johtuu kuitenkin rakenteellisista syistä, on omistauduttava aiempaa enemmän rakenteellisten uudistusten toteuttamiseen.
EnglishAs many speakers have already pointed out, Europe's main problem is high unemployment - structural as well as cyclical.
Euroopan pääongelma on - tämän ovat jo monet sanoneet - suuri työttömyys, ja nimenomaan sekä rakenteellinen työttömyys että suhdanteista johtuva työttömyys.
EnglishOur analyses prove that structural unemployment is also falling, which is fairly encouraging for Europe in the medium and long term.
Analyysimme osoittavat, että myös rakenteellinen työttömyys vähenee, mikä on EU:lle varsin myönteinen asia keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.
EnglishIf the same need for structural change based on unemployment and low growth exists for Objective 2 areas, why not for the KONVER areas?
Jos sama tarve tukimuutokseen, joka perustuu työttömyyteen ja matalaan kasvuun, esiintyy tavoitteen 2 alueilla, miksi ei myös KONVER-alueilla?

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "structural unemployment" suomeksi

unemployment substantiivi
structural adjektiivi
cyclical unemployment substantiivi
structural engineer substantiivi
structural formula substantiivi
structural fund substantiivi
frictional unemployment substantiivi