EN

strikes {monikko}

volume_up
strikes
Mass-scale political strikes regularly bring life in Bangladesh to a standstill.
Laajat poliittiset lakot pysäyttävät säännöllisesti elämän Bangladeshissa.
Strikes against this unreasonableness are the only weapon the people have left.
Lakot näitä järjettömyyksiä vastaan ovat ainoa ase, joka ihmisille on jäänyt.
There were public services whose characteristics were both permanent strikes and monstrous deficits.
Näimme, että julkisille palveluille on ominaista sekä jatkuvat lakot että hirvittävät alijäämät.

Esimerkkejä "strikes"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThat strikes a blow against the basic confidence that the European Union needs.
Tämä on isku sitä perusluottamusta vastaan, jota Euroopan unionissa kaivataan.
EnglishThat, too, strikes me as inconsistent and not a smart policy for Europe to adopt.
Tämäkin on mielestäni epäjohdonmukaista eikä mitään järkevää EU:n politiikkaa.
EnglishStrikes against this unreasonableness are the only weapon the people have left.
Lakot näitä järjettömyyksiä vastaan ovat ainoa ase, joka ihmisille on jäänyt.
EnglishIt strikes me that this could also be a funding proposal for the Union itself.
Minusta tuntuu, että tämä voisi olla rahoitusehdotus myös unionille itselleen.
EnglishStrikes are already planned for November in Italy, and for 24 November in Portugal.
Italiaan suunnitellaan lakkoja jo marraskuuksi, ja Portugaliin 24. marraskuuta.
EnglishI thank the rapporteur for drafting a report which generally strikes that balance.
Kiitän esittelijää mietinnöstä, jossa on yleisesti ottaen päästy tähän tasapainoon.
English. - Fraud within the EU strikes at the very integrity of the system.
kirjallinen. - (EN) Petokset EU:ssa aiheuttavat iskun järjestelmän eheydelle.
EnglishThe shuttle diplomacy currently going on there sometimes strikes me as ridiculous.
Minusta siellä nyt harjoitettava matkalaukkudiplomatia on usein naurettavaa.
EnglishI would have far preferred discussing a text which strikes more of a balance.
Olisin paljon mieluummin keskustellut tekstistä, joka olisi hiukan vivahteikkaampi.
EnglishMass-scale political strikes regularly bring life in Bangladesh to a standstill.
Laajat poliittiset lakot pysäyttävät säännöllisesti elämän Bangladeshissa.
EnglishIt does not introduce, for example, the so-called 'three-strikes' procedure.
Sillä ei oteta esimerkiksi käyttöön niin sanottua "kolmen rikkomuksen" menettelyä.
EnglishGenetic engineering is a ground-breaking discipline and strikes me as very useful.
Geenitekniikka on uraauurtava tieteen ala, ja se on mielestäni erittäin hyödyllinen.
EnglishThe second point that strikes me about the diagnosis relates to job creation.
Toinen seikka, joka pistää silmääni analyysissa, liittyy työpaikkojen perustamiseen.
EnglishIt strikes me as an important topic, if Europe has asked to license this technique.
Minusta on tärkeää, että Euroopan unioni on pyytänyt kyseisen menetelmän sallimista.
EnglishIt strikes me time and again that many people do not always realise this.
Huomiotani kiinnittää yhä uudestaan se, että aivan kaikki eivät ehkä käsitä tätä.
EnglishThis strikes me as a good thing, but a little more clarity would be in order here.
Se olisi minusta hyvä asia. Tilannetta voisi mielestäni hieman selkeyttää.
EnglishWe do not have the strikes we see again and again in Belgium and France.
Meillä ei ole lakkoja, joita järjestetään Belgiassa ja Ranskassa yhä uudelleen.
EnglishWhat actually strikes me is the failure to involve the European Parliament.
Tässä yhteydessä kaipaan kuitenkin todellakin Euroopan parlamentin osuutta.
EnglishYes, it has a price, but obviously it is too high - until tragedy strikes.
Tai onpas, sillä on onnettomuuden sattuessa hinta, joka on epäilemättä liian korkea.
EnglishThe threshold of EUR 3 billion demanded by the Council strikes me as too high.
Neuvoston vaatima 3 miljardia on mielestäni kuitenkin liian suuri summa.