"to stretch out" - Suomenkielinen käännös

EN

"to stretch out" suomeksi

EN

to stretch out {verbi}

volume_up
to stretch out (myös: to straighten up)

Esimerkkejä "to stretch out"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe European manna is being used solely to stretch out an untenable regime.
Euroopan rahoja käytetään vain kestämättömän hallinnon ylläpitoon.
EnglishBut, Mr Schüssel, you cannot stretch it out like strudel pastry until it is ready.
Herra Schüssel, silloin se ei saa jäädä vetäytymään niin kuin struudelitaikina, kunnes se on valmista.
EnglishIt is to this other Iran, then, that we should try to stretch out a hand.
Tätä toisenlaista Irania meidän olisi pyrittävä auttamaan.
EnglishSo you make yourself big, you stretch out, you take up space, you're basically opening up.
Ne tekevät itsestään isoja, venyvät, ottavat tilaa itselleen.
EnglishAnd we have adopted an attitude where we stretch out our fingers and point them towards recently industrialised countries.
Olemme omaksuneet asenteen, jossa osoitamme sormella hiljattain teollistuneita maita.
EnglishI say to the Greek Cypriots: stop seizing on opportunities for confrontation and stretch out a hand of friendship.
Sanon kyproksenkreikkalaisille: lakatkaa tarttumasta yhteenottojen tilaisuuksiin ja ojentakaa ystävyyden käsi.
EnglishSit down at your desk and use it like a traditional desktop or stretch out on the couch and use it as a tablet.
Istu työpöytäsi ääreen ja käytä laitetta perinteisenä pöytäkoneena tai asetu mukavasti sohvalle ja käytä sitä Tablet-PC:nä.
EnglishWhy not stretch out the mining of a reserve that is running out anyway and first of all develop these new technologies?
Miksi emme voisi louhia loppuun sellaisen kaivoksen varoja, josta varat loppuvat pian joka tapauksessa ja ensinnäkin kehittää näitä uusi tekniikoita?
EnglishEven if the original determinations begin at the right time, the necessary subsequent surveys stretch out, so that the limitation period applies.
Vaikka alkuperäiset tutkinnat aloitettaisiinkin ajoissa, välttämätön jälkiperintä pitkistyy niin, että tapaus ehtii vanhentua.
EnglishHowever, the discussions that stretch out into infinity concerning, for example, the membership prospects for certain countries in this region do not instil optimism.
Keskustelujen jatkuminen loputtomiin esimerkiksi tämän alueen tiettyjen maiden jäsenyysnäkymistä ei kuitenkaan herätä optimismia.
EnglishA network is only properly European if its branches stretch out across the whole of Europe, and not simply into the rich and profitable areas.
Verkosto on puhtaasti eurooppalainen vain siinä tapauksessa, että se kattaa koko Euroopan eikä ainoastaan rikkaita eli siis liikennöinnin kannalta kannattavia alueita.
EnglishIn my remaining seconds I would like to warn anyone who is listening against the dangers of seeking to take hostages in this process that will stretch out in the years ahead.
Puheeni lopussa tahtoisin varoittaa kaikkia kuulijoita niistä vaaroista, joita yritykset panttivankien ottamiseksi aiheuttaisivat tässä vielä vuosia kestävässä prosessissa.
EnglishIn my opinion, there is a much greater danger of the House ending up like Sancho Panza - who was content simply to complain, to hang back eating his lunch, and to stretch himself out under the trees.
Uskon, että tälle parlamentille on paljon suurempi vaara päätyä Sancho Panzan rooliin, joka hiljaa herjaten vetäytyy takaisin pensaikkoon maaten selällään välipalamakkaransa kanssa.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to stretch out" suomeksi

stretch substantiivi
out adverbi
out adjektiivi
out substantiivi
out prepositio
to come out verbi
to go out verbi
Finnish
to turn out verbi
Finnish