EN

stray {adjektiivi}

volume_up
stray (myös: lost)

Esimerkkejä "stray"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishBillions of ECU, in any case, which stray every year from the European Union budget.
Joka tapauksessa Euroopan unionin talousarviosta kavalletaan vuosittain miljardeja ecuja.
EnglishThe euro, of course, limited the potential for 'stray' capital to speculate on exchange rates.
Euro on rajoittanut isännättömän pääoman mahdollisuuksia keinotella valuuttakursseilla.
EnglishSooner or later, a stray spark will set the pile ablaze like a bonfire.
Sen voisi jossain vaiheessa täysin kontrolloimattomasti jokin kipinä sytyttää tuleen kuin rovion.
EnglishYet at the same time, we ourselves must not stray into secondary details.
Emme saa tosin itsekään hairahtua toissijaisiin seikkoihin.
EnglishSo I hope the House will bear with me if I stray a little over the five minutes.
Toivon siis, että parlamentti jaksaa kuunnella minua, vaikka sallitut viisi minuuttia vähän ylittyisivätkin.
EnglishLook for stray wires, bent pins, and loosely fitting connectors.
Katso, onko johtoja irrallaan, nastoja vääntynyt ja väljästi vastakkeisiin sopivia liittimiä.
EnglishWe must put an end to the massacre of stray dogs in Romania.
Meidän on tehtävä loppu kulkukoirien joukkoteurastuksesta Romaniassa.
English(DE) Mr President, ladies and gentlemen, my intervention relates to the problem of stray dogs on Corfu.
(DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, puheenvuoroni koskee kulkukoirien ongelmaa Korfussa.
EnglishNor should we, the Member States, stray from the road map.
Myöskään jäsenvaltiot eivät saisi poiketa etenemissuunnitelmasta.
EnglishLet us not stray into glorification and apologia.
Älkäämme antako ajatustemme harhautua ihannointiin tai puolusteluun.
EnglishSubject: Poisoning of stray dogs and cats in Greece
Aihe: Kulkukissojen ja -koirien myrkyttäminen Kreikassa
EnglishI feel sure that you will not stray too far from the institutions, Mr President, so perhaps we shall see each other again.
Olen varma, ettette eksy liian kauas toimielimistä, joten kenties tapaamme jälleen, arvoisa puhemies.
EnglishBut I always sleep very badly in Athens because it simply upsets me so much to hear these stray dogs barking.
Nukun kuitenkin aina hyvin huonosti Ateenassa, sillä kulkukoirien haukunta yksinkertaisesti järkyttää minua niin suuresti.
EnglishMind you, I shall not stray very far from it.
EnglishWith this in mind, I feel that future cohesion policy must not stray from the following principles:
Kun otetaan huomioon juuri lausumani seikat, vankka mielipiteeni on, että tulevassa koheesiopolitiikassa ei sovi unohtaa seuraavia periaatteita:
EnglishThese new components stray from the principle of focused and proportionate legislation based on a scientific approach.
Nämä uudet ehdotukset poikkeavat tieteelliseen lähestymistapaan perustuvan, kohdistetun ja suhteutetun lainsäädännön periaatteesta.
EnglishThe reports before us today are commendable for their coverage, but they sometimes stray into areas best avoided.
Tänään käsiteltävänämme olevat mietinnöt ovat kiitettävän laajoja, mutta joskus ne harhautuvat aloille, joilta niiden olisi paras pysyä poissa.
EnglishIt is reported that between 30 000 and 50 000 stray cluster bombs are still to this day contaminating whole tracts of land in Kosovo.
Joidenkin tietojen mukaan 30 000–50 000 yksittäistä rypälepommia tekee tänäkin päivänä vaarallisiksi kokonaisia seutuja Kosovossa.
EnglishI hope that this conceptualising is productive and above all that, ultimately, we do not stray from the agenda that has been announced.
Toivon, että tämä käsitteellistäminen on hedelmällistä ja ettemme ennen kaikkea poikkea missään vaiheessa ilmoitetusta asialistasta.
EnglishHowever, I fear that there will be a huge increase in 'stray' capital, in 'nomadic capital' which moves and is moved on the markets.
Pelkään kuitenkin, että ns. isännättömän pääoman määrä lisääntyy valtavasti, sellaisen "kulkuripääoman", joka liikkuu ja jota liikutellaan markkinoilla.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "stray":

stray