EN

straw {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "straw"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIf you build your house there, Martin Schulz, it will be a house built of straw.
Jos rakennatte talonne tältä pohjalta, hyvä Martin Schulz, siitä tulee olkitalo.
EnglishMr Straw mentioned the working time directive and the temporary workers directive.
Jack Straw mainitsi työaikadirektiivin ja vuokratyöntekijöitä koskevan direktiivin.
EnglishI wanted to say, as Hilary Benn and Jack Straw have done, that now is the time to act.
Kuten Hilary Benn ja Jack Straw, minäkin halusin todeta, että nyt on aika toimia.
EnglishI was told by Mr Straw this afternoon that two options were being considered.
Ministeri Straw kertoi minulle tänään iltapäivällä, että harkitaan kahta vaihtoehtoa.
EnglishThe Commission would have abolished URBAN, but this time Parliament drew the longer straw.
Komissio olisi poistanut Urbanin, mutta tällä kertaa parlamentti veti pidemmän korren.
EnglishFirstly, as Mr Straw said himself: ‘Abolish export subsidies’.
Ensinnäkin on poistettava vientituet, kuten neuvoston puheenjohtaja Straw totesi.
EnglishThe environment must not draw the short straw when we support investment for enlargement.
Ympäristö ei saa jäädä vähemmälle laajentumisinvestointeja tuettaessa.
EnglishOut of a ton of straw you can create half a ton of paper pulp and a quarter of a ton of bioethanol.
Tonnista olkea saadaan puoli tonnia paperimassaa ja neljäsosa tonnia bioetanolia.
EnglishMr Straw has just criticised Parliament’s position with regard to the Working Time Directive.
Ministeri Straw arvosteli juuri parlamentin kantaa työaikadirektiiviin.
EnglishSecondly, the priority cannot be to change the common position - that would be the last straw!
Toiseksi, tavoitteena ei voi olla yhteisen kannan muuttaminen - se olisi viimeinen pisara!
EnglishThe buildings are not necessarily deep, dirty dungeons covered with wet straw.
Tilat eivät välttämättä muistuta syvää vankiluolaa, jonka pohjalla on kosteita olkia niin kuin selleissä.
EnglishI believe that this failure on our part was the straw that broke the camel's back.
Mielestäni tämä virheratkaisumme oli viimeinen pisara.
EnglishFor example, pigs and calves must be kept in groups and must be given plenty of straw.
Siten sikoja ja vasikoita on pidettävä ryhmissä oljilla.
EnglishMr President, I should like to start by welcoming Mr Straw to the Presidency.
   . Arvoisa puhemies, haluan aluksi toivottaa Jack Straw'n tervetulleeksi hoitamaan puheenjohtajavaltion tehtäviä.
EnglishI should also like to put a clear question to you, Mr Straw.
Ministeri Straw, haluan myös esittää teille selvän kysymyksen.
EnglishBy-products, such as straw, parings and waste in general, would be used in their production.
Niiden tuottamisessa voitaisiin hyödyntää olkien, perkeiden ja yleisesti jätteiden kaltaisia sivutuotteita.
EnglishThese decisions will be regarded by many fishermen in the UK and Ireland as the last straw.
Monet kalastajat Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa pitävät näitä päätöksiä viimeisenä oljenkortena.
EnglishI cannot understand why the document clutches at the straw of exports.
En pysty myöskään näkemään viennin oljenkortta.
EnglishThis was the last straw for the writers, since it bases itself on the so-called 'Aksa-Intifidah' .
Se oli ilmeisesti liikaa Egyptin kirjailijaliitolle, joka nimenomaan tukee niin kutsuttua Aksa-Intifidahia.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I would like to thank Mr Michel and Mr Straw.
Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluan kiittää komission jäsentä Micheliä ja neuvoston puheenjohtajaa Straw'ta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "straw":

straw
drinking straw
English
straw man
straw poll
English