EN

strategically {adverbi}

volume_up
strategically
It is therefore strategically important that responsibility for water is established.
Sen vuoksi on strategisesti tärkeää, että päätämme veteen liittyvästä vastuusta.
The Spanish Presidency comes at a strategically important time for Europe.
Espanjan puheenjohtajakausi osuu EU:n kannalta strategisesti tärkeään ajankohtaan.
The programme should concentrate on a few strategically sound measures.
Ohjelman täytyisi siksi keskittyä muutamiin strategisesti järkeviin toimiin.

Esimerkkejä "strategically"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt is therefore strategically important that responsibility for water is established.
Sen vuoksi on strategisesti tärkeää, että päätämme veteen liittyvästä vastuusta.
EnglishThe Spanish Presidency comes at a strategically important time for Europe.
Espanjan puheenjohtajakausi osuu EU:n kannalta strategisesti tärkeään ajankohtaan.
EnglishThe sector is strategically vital to my country and to the recovery of the Irish economy.
Merenkulku on strategisesti erittäin tärkeä maalleni ja sen talouden elpymiselle.
English(PL) Mr President, Ukraine is a strategically important neighbour for the European Union.
(PL) Arvoisa puhemies, Ukraina on Euroopan unionille strategisesti tärkeä naapuri.
EnglishThe programme should concentrate on a few strategically sound measures.
Ohjelman täytyisi siksi keskittyä muutamiin strategisesti järkeviin toimiin.
EnglishThe Euromed region is, in that respect, a strategically important region for us.
Euromed-alue on siinä suhteessa meille strategisesti tärkeä alue.
EnglishThe South Caucasus and Georgia are regions that are strategically important for the EU.
Etelä-Kaukasus ja Georgia ovat EU:lle strategisesti merkittäviä alueita.
English(RO) Madam President, the Black Sea region is strategically important to the European Union.
(RO) Arvoisa puhemies, Mustanmeren alue on strategisesti tärkeä Euroopan unionille.
EnglishMr President, the resolution is strategically very well written.
(EN) Arvoisa puhemies, päätöslauselma on strategisesti erittäin hyvin kirjoitettu.
EnglishThe EU must also act more strategically in order to bring its weight to bear internationally.
EU:n on myös toimittava strategisemmin lisätäkseen vaikutusvaltaansa kansainvälisesti.
EnglishSovereign wealth funds can invest strategically and can grow rapidly.
Valtioiden sijoitusrahastot voivat investoida strategisesti ja ne voivat kasvaa nopeasti.
EnglishIran is strategically important because it has a border with Afghanistan and another with Iraq.
Iran on strategisesti tärkeä, koska sekä Afganistan että Irak ovat sen rajanaapureita.
EnglishLet us be united and negotiate strategically and comprehensively.
Meidän on toimittava yhteisesti sekä neuvoteltava strategisesti ja kokonaisvaltaisesti.
EnglishWe in the EU must act more effectively and strategically in the region.
Meidän on EU:ssa toimittava alueella tehokkaammin ja strategisesti.
EnglishWe note, however, that there is no strategically new concept.
Olemme kuitenkin todenneet, että niissä ei ole strategisesti mitään uutta.
EnglishSouth Korea is an important ally in a strategically important area.
Etelä-Korea on tärkeä liittolainen strategisesti tärkeällä alueella.
EnglishThe South Caucasus is strategically important to the European Union.
Etelä-Kaukasia on Euroopan unionille strategisesti merkittävä alue.
EnglishStrategically sacrifice checkers to force uneven capture trades.
Voit uhrata omia nappuloitasi, kun pyrit syömään mahdollisimman monta vastustajan nappulaa.
EnglishStrategically speaking, it would be problematic for the EU to have borders with Iraqi Kurdistan.
Strategiselta kannalta olisi ongelmallista, jos EU:lla olisi raja Irakin Kurdistanin kanssa.
EnglishTurkey is strategically important to us, but not at any price.
Turkki on meille strategisesti tärkeä, mutta ei mihin tahansa hintaan.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "strategic":

strategic