EN

straight {substantiivi}

volume_up
straight (myös: line)
To draw a polygon, drag the pointer to draw a straight line.
Aloita monikulmion piirtäminen piirtämällä ensin suora viiva vetämällä osoitinta.
This is the straight truth, the righteous truth.
Tämä on suora totuus, oikeamielinen totuus.
The road was straight and there were few obstacles.
Tie oli suora ja esteitä ei juurikaan ollut.

Esimerkkejä "straight"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt is time to set the record straight, and the Cunha report sets out to do this.
Nyt on aika korjata väärinkäsitykset, ja tämä työ on aloitettu Cunhan mietinnössä.
English(DE) Madam President, I will go straight to the Commissioner for clarification.
(SV) Arvoisa puhemies, osoitan sanani suoraan komission jäsenelle selvennykseksi.
EnglishThe misuse of biotechnology for hostile purposes must be addressed straight away.
Biotekniikan käyttöön muihin kuin rauhanomaisiin tarkoituksiin on puututtava heti.
EnglishLast Wednesday the minister was unable to give me a straight answer to my question.
Ministeri ei kyennyt antamaan viime keskiviikkona suoraa vastausta kysymykseeni.
EnglishSo we came straight to the key issue: was it to be a recommendation or a directive?
Niinpä pääsemme suoraan avainasiaan: tarvitsemmeko suosituksen vai direktiivin?
EnglishIf you charge this from day one, you can process the old cars straight away.
Siten aloitetaan alusta, ja silloin myös vanhoja autoja voidaan käsitellä heti.
EnglishMr President, straight away I must thank all those who have taken part in this debate.
Arvoisa puhemies, haluan heti kiittää kaikkia tähän keskusteluun osallistuneita.
EnglishIt is an honour for me to speak straight after the former Prime Minister of Finland.
Minulle on kunnia saada puheenvuoro heti Suomen entisen pääministerin jälkeen.
EnglishI should like to ask you straight up: exactly what changes are you working on?
Haluan kysyä teiltä suoraan: Mitä muutoksia te tarkalleen pyritte tekemään?
EnglishIf I can straight away dispose of the one speech with which I did not agree.
Saanen heti puuttua yhteen puheeseen, jonka sisällöstä en ollut samaa mieltä.
EnglishBut that, of course, brings me straight to the Council, Mr President-in-Office.
Mutta tämä tietysti vie minut suoraan neuvoston ja sen puheenjohtajan luo.
EnglishPassengers arriving from South-East Asia are allowed to just pass straight through.
Kaakkois-Aasiasta tulevien matkustajien sallitaan jatkaa matkaansa suoraan.
EnglishThank you very much, and I wish you much continued success in the home straight.
Kiitän teitä ja toivotan teille menestystä neuvotteluiden loppusuoralle.
EnglishLet us go beyond our national selfishness which is leading straight into disaster.
Luopukaamme kansallisesta itsekkyydestä, joka johtaa suoraan katastrofiin.
EnglishSecondly, the Erika I and Erika II packages must be implemented straight away.
Lisäksi Erika I- ja Erika II -paketit on pantava täytäntöön välittömästi.
EnglishWhen you're done, upload it straight to Microsoft SkyDrive, YouTube, or Facebook.
Kun olet valmis, lataa korttisi suoraan Microsoft SkyDriveen, YouTubeen tai Facebookiin.
EnglishLet me get one thing straight: we did not forget blind people in this legislation.
Selvitetään nyt yksi asia: emme unohtaneet sokeita tässä lainsäädännössä.
EnglishI will only do that if I have to and will return straight away to the debate.
Käyn siellä, jos minun on pakko, ja palaan sen jälkeen heti keskusteluun.
EnglishWe are not putting off dealing with this problem; we want to change it straight away.
Emme lykkää tämän ongelman käsittelyä, vaan haluamme muuttaa tilannetta välittömästi.
EnglishIf we do not do something straight away, there will be five hundred million by 2050.
Jos emme tee jotain välittömästi, heitä on viisisataa miljoonaa vuoteen 2050 mennessä.