EN

story {substantiivi}

volume_up
And then there is the whole story surrounding ecolabelling.
Sitten on vielä ympäristömerkinnät ja koko niihin liittyvä tarina.
And the amazing thing is that we have a positive story to tell.
Hämmästyttävää on se, että meillä on myönteinen tarina kerrottavanamme.
The story Americans tell, the story upon which the American dream depends, is the story of limitless choice.
Amerikkalaisten tarina, johon amerikkalainen unelma pohjautuu, on tarina loputtomasta valinnanvarasta.
story (myös: anecdote, bit, business, go, item, thingy, yarn)
That would, in essence, be the end of the story anyway, but time was mentioned.
Koko juttu olisi pääosin tässä, mutta myös aika mainittiin.
It is always the same old story, and it is always the same old yarn that you spin for us here.
Se on aina sama vanha juttu ja aina samat vanhat tarinat, joita te täällä meille kerrotte.
Just as we were slow to react to the economic storm, but that is another story.
Aivan kuten reagoimme liian hitaasti myös talousmyrskyssä, mutta se on toinen juttu.
The Gospel story about the mote and the log often comes to mind in this context.
Tässä yhteydessä tulee usein mieleen evankeliumin kertomus rikasta ja malasta.
It is the story of a woman, the story of Karin, the story of a woman who did not wish to wear the burkha.
Se on kertomus Karinista, naisesta, joka ei halunnut pitää burkhaa.
Se on kertomus ensimmäisistä viininjuojista.

Esimerkkejä "story"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI believe that the previous speaker does not know the story of the Maginot Line.
Arvoisa puhemies, edellinen puhuja ei uskoakseni tunne Maginot-linjan historiaa.
EnglishThe Gospel story about the mote and the log often comes to mind in this context.
Tässä yhteydessä tulee usein mieleen evankeliumin kertomus rikasta ja malasta.
EnglishI would like to tell you another story, which does not have such a happy ending.
Haluaisin kertoa teille toisenkin tarinan, jolla ei ole yhtä onnellinen loppu.
EnglishSecurity is important in motherhood but financial security is not the whole story.
Turvallisuus on äitiydessä tärkeää, mutta taloudellinen turva ei ole ainoa asia.
EnglishUnfortunately, those on the receiving end of such treatment tell another story.
Valitettavasti ne, jotka tällaisen kidutuksen kohteeksi joutuvat, ovat eri mieltä.
EnglishWe already have, if one can call it that, a first success story with Bulgaria.
Ensimmäinen menestystarina, jos sitä sellaiseksi voi kutsua, tulee Bulgariasta.
EnglishAccording to Austria, the budget was a success story, but what really happened?
Itävallan mukaan talousarvio oli menestystarina, mutta mitä tapahtui oikeasti?
EnglishOne of you had a story to tell about this, and I am sure we could all tell more.
Eräs jäsen kertoi tarinan tästä, ja me kaikki voisimme varmasti kertoa niitä lisää.
EnglishMr President, the World Trade Organisation is a tremendous economic success story.
Arvoisa puhemies, Maailman kauppajärjestö on huikea taloudellinen menestystarina.
EnglishLet me tell you a true story. It is not a joke, this actually happened last week.
Kerron teille tositapauksen, joka ei ole vitsi, vaan joka tapahtui viime viikolla.
EnglishFor years, Western Europe and America considered Kenya to be a major success story.
Länsi-Eurooppa ja Amerikka pitivät Keniaa vuosien ajan suurena menestystarinana.
EnglishThe opening up of the postal services market has so far been a success story.
Postipalvelujen markkinoiden avautuminen on tähän mennessä ollut menestystarina.
EnglishUnfortunately, that has been the story of all the budgetary procedures since 2000.
Sama pätee valitettavasti kaikkiin talousarviomenettelyihin vuodesta 2000 lähtien.
EnglishThey do not at all give the true story of egg production in the European Union.
Ne eivät anna lainkaan todenmukaista kuvaa Euroopan unionin munantuotannosta.
EnglishIn the end, it will be the repeat of the story of the EU Water Framework Directive.
Loppujen lopuksi se toistaa vain EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin tarinan.
EnglishI think that "palpable brown air" gave a lot of character to the story of Scrooge.
"Ruskehtava ilma" antoi mielestäni huomattavasti pontta Kitupiikin tarinalle.
EnglishImagine a mother sitting with her children and reading them a good-night story.
Kuvitelkaapa äitiä, joka istuu lastensa vieressä lukemassa heille iltasatua.
EnglishJust as we were slow to react to the economic storm, but that is another story.
Aivan kuten reagoimme liian hitaasti myös talousmyrskyssä, mutta se on toinen juttu.
EnglishMr President, tomorrow' s vote is not the end of the story, it is only the beginning.
Arvoisa puhemies, huominen äänestys ei ole tämän tarinan loppu, se on vasta alku.
EnglishDealing with climate change is de facto a success story of European politics.
Ilmastonmuutoksen käsittely on todellakin eurooppalaisen politiikan menestystarina.