EN

store {substantiivi}

volume_up
store (myös: shop)
volume_up
puoti {subst.}

Esimerkkejä "store"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFor more info about preferences, see Set your preferences for the Windows Store.
Lisätietoja määrityksistä on kohdassa Määritä omat asetuksesi Windows-kauppaan.
EnglishPlug in or insert the removable media that you're using to store your certificate.
Aseta tietokoneeseen siirrettävä tietoväline, johon haluat tallentaa varmenteen.
EnglishWe set great store by a clear explanation of these problems by the Commission.
Pidämme erittäin tärkeänä sitä, että komissio selittää nämä ongelmat selkeästi.
EnglishFor information about how switch to a different online store, see Shop online.
Lisätietoja Internet-kaupan vaihtamisesta on ohjeaiheessa Ostaminen Internetistä.
EnglishA hard disk needs to be partitioned and formatted before you can store data on it.
Kiintolevy on osioitava ja alustettava, ennen kuin sille voi tallentaa tietoja.
EnglishYou can also go to an electronics store to see prices, and to buy a product key.
Hinnat ovat nähtävänä myös elektroniikkaliikkeissä, joista voit ostaa tuoteavaimen.
EnglishSpeaking of SkyDrive, it's a handy place to store your vacation photos and videos.
SkyDrivestä puheen ollen, se on kätevä paikka varastoida lomavalokuvat ja -videot.
EnglishThe Council set particular store by issues of public order, security and defence.
Neuvosto piti yleistä järjestystä, turvallisuutta ja puolustusta erityisen tärkeinä.
EnglishEach store specifies what rights they grant to you for the content that they provide.
Kukin kauppa määrittää itse, mitä oikeuksia ne antavat tarjoamalleen sisällölle.
EnglishHere's another one -- "For instance, your brain can store 100 trillion facts.
Tässä on toinen -- "Esimerkiksi aivosi voivat varastoida 100 biljoonaa asiaa.
EnglishFor details about store policies, refer to your store's customer support or Help info.
Lisätietoja kaupan menettelystä saat kaupan asiakaspalvelusta tai ohjetiedoista.
EnglishTo open the Windows Store, tap or click the Store tile on the Start screen.
Avaa Windows-kauppa napauttamalla tai napsauttamalla aloitusnäytön Kauppa-ruutua.
EnglishOn the Start screen, tap or click the Store tile to open the Windows Store.
Avaa Windows-kauppa napauttamalla tai napsauttamalla aloitusnäytön Kauppa-ruutua.
EnglishThere is not enough free disk space to store the edited picture on your computer.
Levytilaa ei ole riittävästi muokatun kuvan tallentamiseksi tietokoneeseen.
EnglishFolders are a convenient way to store and organize files on your computer.
Kansiot ovat kätevä tapa tallentaa ja järjestää tietokoneessa olevat tiedostot.
EnglishWindows RT only runs built-in apps or apps that you download from the Windows Store.
Windows RT -PC:t ovat yhteydessä myös lepotilassa ja palaavat siitä nopeasti.
EnglishThere's not enough free space to store the edited picture on your computer.
Tietokoneessa ei ole riittävästi vapaata tilaa muokatun kuvan tallentamiseksi.
EnglishI hope that we can use this common ground when assessing the work in store for us.
Toivon, että voimme hyödyntää tätä yhteistä näkökantaa tulevassa työssämme.
EnglishThe European Parliament sets great store by the success of this Convention.
Euroopan parlamentti pitää hyvin tärkeänä tämän neuvottelukunnan työn onnistumista.
EnglishIf you haven't signed in to the Windows Store, sign in using your Microsoft account.
Jos et ole kirjautunut Windows-kauppaan, kirjaudu sisään Microsoft-tiliäsi käyttäen.