"storage device" - Suomenkielinen käännös

EN

"storage device" suomeksi

EN

storage device {substantiivi}

volume_up
storage device

Esimerkkejä "storage device"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMake sure your computer is connected to the network and that the storage device is turned on.
Varmista, että tietokone on yhdistetty verkkoon, ja tallennuslaite on kytketty päälle.
EnglishFor more information, see Using memory in your storage device to speed up your computer.
Lisätietoja on ohjeaiheessa Tietokoneen nopeuttaminen käyttämällä tallennuslaitteen muistia.
EnglishOn removable media (such as a CD or DVD), or a network-attached storage (NAS) device
Kyllä, jos verkkosijainti on indeksoitu tai kansio on käytettävissä offline-tilassa. (Katso seuraavaa kysymystä.)
EnglishFor more information, see Turn ReadyBoost on or off for a storage device.
Lisätietoja on ohjeaiheessa ReadyBoost-toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä tallennuslaitteessa.
EnglishMake sure your external hard disk or other storage device is connected to your computer.
EnglishYou can enable or disable ReadyBoost for a specific flash drive or other removable storage device.
ReadyBoostin voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tietyn muistitikun tai muun siirrettävän tallennusvälineen osalta.
EnglishAs you prepare to move your files off of your computer to an external storage device, remember the following:
Kun valmistelet tiedostojesi siirtämistä tietokoneeltasi ulkoiselle tallennuslaitteelle, muista seuraavat asiat:
EnglishPlug in a compatible storage device and click Speed up my system when you see the AutoPlay dialog box.
Liitä yhteensopiva tallennuslaite ja valitse Nopeuta järjestelmää, kun näyttöön tulee automaattisen käynnistyksen valintaikkuna.
EnglishOn a network-attached storage (NAS) device
EnglishIf the storage capacity of your device is less than 4 GB or if your entire library can't fit on the device, Windows Media Player defaults to manual sync.
Jos laite synkronoidaan automaattisesti, koko kirjastoa ei tarvitse synkronoida.
EnglishIf the storage capacity of your device is less than 4 GB or if your entire library can't fit on the device, Windows Media Player defaults to manual sync.
Jos Media Player on valittu synkronoimaan laite manuaalisesti, valitse Valmis.
EnglishAutoPlay must review the types of content on the storage device or disc before it can assign a default program to open with.
Automaattisen käynnistyksen täytyy tarkastaa tallennuslaitteen tai levyn sisältö, ennen kuin se voi asettaa oletusohjelman sen avaamiseen.
EnglishIf your device's storage capacity is more than 4 gigabytes (GB) and your entire library can fit on the device, Windows Media Player defaults to automatic sync.
Käynnistä Media Player ja kytke laite tietokoneeseen.
EnglishAutoPlay must review the types of content on the storage device or disc before it can assign a default program to open with.
Automaattisen toiston täytyy tarkistaa tallennuslaitteen tai levyn sisältö ennen kuin se voi määrittää sen avaamisessa käytettävän oletusohjelman.
EnglishYou can also add a network device to your computer, such as a network-enabled printer, storage device, or Windows Media Center Extender.
Voit lisätä tietokoneeseen myös verkkolaitteen, kuten verkkotulostimen, tallennuslaitteen tai Windows Media Center Extender -laitteen.
EnglishThe Player does not automatically add a file that you play from removable storage media, a removable storage device, or on a shared network folder.
Media Player ei lisää automaattisesti tiedostoja, jotka toistetaan siirrettävältä tietovälineeltä tai jaetusta verkkokansiosta.
EnglishIf you have another hard disk installed in your computer, or an external storage device, you can change where Media Center stores recorded TV shows.
Jos tietokoneeseen on asennettu toinen kiintolevy tai ulkoinen tallennuslaite, voit muuttaa sijaintia, johon Media Center tallentaa TV-ohjelmat.
EnglishMake sure to transfer any important data from your USB flash drive to another storage device before using it to create a USB recovery drive.
Varmista, että siirrät kaikki tärkeät tiedot USB-muistitikusta toiseen tallennuslaitteeseen, ennen kuin käytät muistitikkua USB-palautusaseman luomiseen.
EnglishMake sure you transfer any important data from your USB flash drive to another storage device before using it to create a USB recovery drive.
Varmista, että siirrät kaikki tärkeät tiedot USB-muistitikusta toiseen tallennuslaitteeseen, ennen kuin käytät muistitikkua USB-palautusaseman luomiseen.
EnglishIf you have a storage device that will work with ReadyBoost, you'll see an option to use ReadyBoost when you plug it into your PC.
Kun liität ReadyBoost-yhteensopivan tallennuslaitteen tietokoneeseen, automaattisen toiston valintaikkunassa on vaihtoehto, jonka valitsemalla voit käyttää ReadyBoostia.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "storage device":

storage device

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "storage device" suomeksi

storage substantiivi
device substantiivi
intrauterine device substantiivi
peripheral device substantiivi
Finnish
contraceptive device substantiivi
medical device substantiivi
charge coupled device substantiivi
computing device substantiivi
loading device substantiivi
literary device substantiivi
Muita sanoja