"to stop by" - Suomenkielinen käännös

EN

"to stop by" suomeksi

EN

to stop by {verbi}

volume_up
1. Amerikanenglanti
to stop by (myös: to drop by, to hop)

Esimerkkejä "to stop by"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIs it not time to stop pussyfooting around and start naming these Member States?
Eikö olisi aika lakata hyssyttelemästä ja mainita nimeltä kyseiset jäsenvaltiot?
EnglishWhat we need instead is to put a definitive stop to European aid for businesses.
Sen sijaan meidän on lakkautettava Euroopan unionin yrityksille myöntämät tuet.
EnglishTrade preferences for Pakistan at this time may perhaps help stop that happening.
Tällaisena aikana Pakistanin tullietuudet saattaisivat ehkä auttaa estämään sen.
EnglishThere is not a great deal now to stop us reaching a consensus on the new Treaty.
Ei puutu enää paljoakaan, että pääsemme yksimielisyyteen uudesta sopimuksesta.
EnglishOnce a ship ceases to be suitable for use, we must stop thinking of it as a ship.
Kun laivaa ei enää voida käyttää, meidän ei pitäisi ajatella sitä enää laivana.
EnglishAs already indicated in operative provision 11, this should not stop at Europe.
Kuten toimintaohjeiden 11 kohdassa todetaan, tämä ei saisi pysähtyä Eurooppaan.
EnglishThe creation of one-stop agencies would be one specific move in this direction.
Yhden luukun virastojen perustaminen olisi yksi erityinen askel tähän suuntaan.
EnglishI shall stop there, Mr President, because I am not entitled to sixty-one seconds.
Lopetan tähän, arvoisa puhemies, koska minulla ei ole oikeutta puhua 61 sekuntia.
EnglishThe European Union must stop standing by in silence as more and more people die.
Euroopan unioni ei saa enää vain seurata hiljaa sivusta, kun lisää ihmisiä kuolee.
EnglishThe EU has the ways and means to intervene with Turkey to stop this from happening.
EU:lla on tavat ja keinot vaikuttaa Turkkiin tällaisen toiminnan lopettamiseksi.
EnglishTherefore, and also for other reasons, I think it is wise to stop this in 2010.
Tästä ja myös muista syistä katson, että käytäntö on järkevä lopettaa vuonna 2010.
EnglishWe must stop subsidising the Americans by exporting young researchers to them.
Meidän on lakattava tukemasta amerikkalaisia viemällä heille nuoria tutkijoita.
EnglishHowever, there is nothing to stop us adopting some of those proposals as of today.
Mikään ei kuitenkaan estä meitä hyväksymästä joitakin näistä ehdotuksista jo nyt.
EnglishIt is not enough just to say, "You, the murderers, please stop the slaughter!"
Ei riitä, että tyydymme sanomaan: "Hyvät joukkomurhaajat, lopettakaa tappaminen!"
EnglishChina has to put a stop to the systematic intimidation of human rights activists.
Kiinan on tehtävä loppu ihmisoikeusaktivistien järjestelmällisestä uhkailusta.
EnglishSo if we want to behave in a serious manner, I think we should stop this debate.
Jos haluamme toimia vakavasti otettavasti, meidän on minusta lopetettava keskustelu.
EnglishWe must ensure that we put a stop to this development as quickly as possible.
Meidän on varmistettava, että panemme tälle kehityskululle pisteen mitä pikimmin.
EnglishStop this nonsense out in the corridors of this esteemed Parliament immediately.
Lopettakaa välittömästi tämä hölynpöly arvostetun parlamenttimme käytävällä.
EnglishOn the contrary, we must put a stop to this and we must do so as soon as possible.
Meidän pitää päinvastoin pysäyttää se ja meidän on tehtävä se mahdollisimman pian.
EnglishBeating up people and whipping people on behalf of the government must stop.
Hallituksen luvalla tapahtuvan ihmisten hakkaamisen ja ruoskimisen on loputtava.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to stop by" suomeksi

stop substantiivi
by prepositio
by adverbi
Finnish
Muita sanoja