EN

stones {monikko}

volume_up
stones
More than that, the stones in the Valley of Elah were not normal rocks.
Tämän lisäksi, Elahin laakson kivet eivät olleet tavallisia kiviä.
Be first to remove all your stones from the board.
Tavoitteena on saada kaikki omat kivet ensimmäisenä pois laudalta.
Mr President, stones are neither left nor right wing, they are simply anti-democratic.
Arvoisa puhemies, kivet eivät ole vasemmistolaisia tai oikeistolaisia, kivet ovat demokratian vastaisia.

Esimerkkejä "stones"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe no longer transport wood, wine and stones but much more dangerous materials.
Emme kuljeta enää puuta, viiniä ja kiviä vaan paljon vaarallisempia aineita.
EnglishFinally, there is a very small group which demonstrates and throws stones.
Lopuksi on erittäin pieni joukko, joka osoittaa mieltään ja heittelee kiviä.
EnglishI thank the Stones, the Beatles and the Bee-Gees for helping me to write my speech!
Kiitän Stoneseja, Beatlesia ja Bee Geesejä, että he ovat olleet mukana luomassa puhettani!
EnglishThrowing stones and causing damage is not politics but criminal behaviour.
Kivien heittäminen ja vahinkojen aiheuttaminen ei ole politiikkaa - se on rikollisuutta.
EnglishTwo inventions dating back 2 500 years which are foundation stones of the current Europe.
Nämä kaksi 2 500 vuotta vanhaa keksintöä ovat nykyisen Euroopan peruskiviä.
EnglishWe also need to recognise that people who live in glasshouses should not throw stones.
Meidän on myös muistettava, että lasitalossa asuvien ihmisten ei pitäisi heitellä kiviä.
EnglishThe pip counter tracks how many points you must move to bear off your stones.
Pipsien määrästä näkyy, kuinka monta kiilaa täytyy siirtää, ennen kuin kiviä voi kotiuttaa.
EnglishThe Taliban may see the destruction of the Buddhas simply as the shattering of stones.
Taleban-hallinto saattaa pitää Buddha-patsaiden tuhoamista pelkästään kivien särkemisenä.
EnglishThey join forces in organisations, and the most extreme also throw stones.
He liittyvät järjestöihin, ja kaikkein radikaaleimmat heittävät kiviä.
EnglishWith a glint in his eye, he said that the Stone Age did not end because people ran out of stones.
Pilke silmäkulmassa hän sanoi, ettei kivikausikaan päättynyt kivien loppumiseen.
EnglishBackgammon is a two-person game played with pieces called stones.
Backgammon on kahden pelaajan peli, jota pelataan kiviksi kutsutuilla nappuloilla.
English   Once again, we witness the EU throwing stones from its glass house.
   Jälleen kerran todistamme, kuinka EU heittelee kiviä lasitornistaan.
English'One state, one vote' is, after all, one of the foundation stones of the United Nations.
"Yksi valtio, yksi ääni" -periaate on kuitenkin yksi Yhdistyneiden Kansakuntien peruskivistä.
EnglishThe Stone Age did not end because we no longer had any stones available.
Kivikausi ei päättynyt sen vuoksi, että kivet olisivat loppuneet.
EnglishMore than that, the stones in the Valley of Elah were not normal rocks.
Tämän lisäksi, Elahin laakson kivet eivät olleet tavallisia kiviä.
EnglishBackgammon is a popular two-player board game with pieces called stones.
Backgammon on suosittu kahden pelaajan lautapeli, jota pelataan kiviksi kutsutuilla nappuloilla.
EnglishWe all condemn the violence, for stones can never replace arguments.
Me kaikki torjumme nämä väkivaltaisuudet. Kivet eivät voi nimittäin koskaan korvata argumentteja.
EnglishThe stone age did not come to an end because of a lack of stones, but because of the invention of bronze.
Kivikausi ei päättynyt, koska kivet loppuivat vaan koska pronssi keksittiin.
EnglishMr President, stones are neither left nor right wing, they are simply anti-democratic.
Arvoisa puhemies, kivet eivät ole vasemmistolaisia tai oikeistolaisia, kivet ovat demokratian vastaisia.
EnglishSomeone even told me that smaller stones are now being used and no longer the large rocks.
Joku sanoi minulle jopa, että käytettävät kivet ovat nykyään pienempiä, isoja kiviä ei enää käytetä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "stone":

stone
stoned
English