EN

stone {substantiivi}

volume_up
stone (myös: kernel, rock)
In order to enlarge it stone must be laid on stone, or rather stone after stone.
Sen laajentamiseksi on pantava kivi kiven päälle tai paremminkin kivi kiven perään.
(DE) Mr President, I feel compelled to say that this social agenda leaves me stone-cold.
(DE) Arvoisa puhemies, minun on pakko sanoa, että tämä sosiaalinen ohjelma jättää minut kylmäksi kuin kivi.
Tell the men of violence that throwing a paving stone at someone else' s window may be interpreted as attempted murder.
Kertokaa väkivallantekijöille, että toisen ikkunaan heitetty kivi voi olla murhayritys.
stone (myös: button, knob, man, piece)
But your stone can land only on points containing either your own stones or fewer than two of your opponent's pieces.
Mutta kiven voi asettaa vain niihin kiiloihin, joissa on omia kiviäsi tai korkeintaan yksi vastustajan nappula.

Esimerkkejä "stone"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIn order to enlarge it stone must be laid on stone, or rather stone after stone.
Sen laajentamiseksi on pantava kivi kiven päälle tai paremminkin kivi kiven perään.
EnglishIn this respect, we can really say: 'whoever is without sin, cast the first stone'.
Tässä suhteessa voimme todellakin sanoa: "synnitön heittäköön ensimmäisen kiven".
EnglishThose events were rather like throwing a large stone into a pond, creating ripples.
Nuo tapahtumat ovat kuin suuren kiven heittäminen lampeen: siitä seuraa väreilyä.
EnglishThe first stone to fall from the Berlin Wall fell not in Berlin but in Gdansk.
Ensimmäistä kiveä Berliinin muurista ei irrotettu Berliinissä vaan Gdańskissa.
EnglishTens of thousands of people live and sleep a stone' s throw away from the runway.
Kymmenet tuhannet ihmiset elävät ja nukkuvat kivenheiton päässä kiitoradasta.
EnglishMr President, this report will establish a stepping stone on the path to the future.
Arvoisa puhemies, tästä mietinnöstä tulee kulmakivi tulevaisuuteen johtavalla polulla.
EnglishThat date can be regarded as the foundation stone upon which a new Europe was built.
Tuota päivää voidaan pitää peruskivenä, jolle uusi Eurooppa rakennettiin.
EnglishThat way we could kill two birds with one stone and increase solidarity.
Näin saisimme kaksi kärpästä yhdellä iskulla ja lisäisimme solidaarisuutta.
EnglishWill it burn out people’s eyes, stone women or cut off people’s hands?
Polttaako se ihmisten silmiä, kivittääkö se naisia vai leikkaako se ihmisiltä käsiä?
EnglishThe sinewy stone path of the Great Wall beckons us through a mountainous landscape.
Kiinan muurin kivetty reitti kutsuu kulkemaan vuoristomaiseman halki.
EnglishMr Belder has written a very pointed report that takes a stone-hard line on Iran.
Jäsen Belder on laatinut hyvin kärkevän mietinnön, jossa omaksutaan raudanluja kanta Iraniin.
English16:26 Temple Grandin: Because who do you think made the first stone spears?
16:26 Temple Grandin: Kenen luulette keksineen ensimmäiset kivikeihäät?
EnglishIf the first cavemen had been afraid of fire, we would still be living in the Stone Age.
Jos ensimmäiset luolamiehet olisivat pelänneet tulta, eläisimme edelleen kivikaudella.
EnglishIf it succeeds in doing this, we will have killed two birds with one stone.
Jos se onnistuu siinä, saamme tapettua kaksi kärpästä yhdellä iskulla.
EnglishI am fairly sure that even in the Stone Age there was no law saying that.
Olen myös melko varma, ettei edes kivikauden lainsäädännössä ollut tällaisia säännöksiä.
EnglishAustria has no desire to set these rules in stone for the rest of recorded time.
Itävalta ei halua hakata näitä sääntöjä kiveen ikuisiksi ajoiksi.
EnglishIt does not look as though the agreements made in Madrid back in June were set in stone.
Ei näytä siltä, että Madridissa kesäkuussa tehdyt sopimukset ovat kiveen kirjoitettuja.
EnglishWe will deliver a referendum and we will kill this wretched and shameful Treaty stone dead.
Toimitamme kansanäänestyksen ja tuhoamme tämän ala-arvoisen ja hävyttömän sopimuksen.
EnglishWith a glint in his eye, he said that the Stone Age did not end because people ran out of stones.
Pilke silmäkulmassa hän sanoi, ettei kivikausikaan päättynyt kivien loppumiseen.
EnglishThe foundation stone for the economy of the future is initiative and research.
Tulevaisuuden talouden peruskiviä ovat aloitekyky ja tutkimustyö.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "stone":

stone