"stingy" - Suomenkielinen käännös

EN

"stingy" suomeksi

EN

stingy {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "stingy"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis seems rather stingy, Mrs Foster, an attitude perhaps more suited to the Scots or Genoese.
Jäsen Foster, minusta te tunnutte olevan hieman kitsas, ehkä kitsaampi kuin skotlantilaiset, ehkä kitsaampi kuin genovalaiset.
EnglishLet us not be stingy over an action that mobilizes young people and gives them a strong feeling of European citizenship.
Älkäämme siis olko kitsaita toimelle, joka saa nuorisomme liikkeelle ja joka antaa heille vahvan tunteen Euroopan kansalaisuudesta.
EnglishEven the Swiss, who have the reputation of being relatively stingy, redistribute 15% of their GDP through the Confederal budget.
Jopa säästäväisyydestään tunnetut sveitsiläiset jakavat 15 prosenttia bruttokansantuotteestaan liittovaltion talousarvion kautta.
EnglishParaphrasing Victor Hugo, I should like to tell you that letting stingy countries govern Europe is tantamount to letting a hurricane govern the ocean.
Victor Hugoa mukaillen totean, että jos saitojen maiden annetaan hallita Eurooppaa, tilanne on sama, kuin jos hirmumyrsky hallitsisi valtamerta.
EnglishIf the stingy countries – by which I mean countries and governments that are very close to me – prevail with their 1%, Europe will be the loser.
Jos saidat maat – joilla tarkoitan itselleni hyvin läheisiä maita ja hallituksia – vievät voiton yhden prosentin periaatteellaan, häviäjänä on Euroopan unioni.
EnglishThe world needs more and more food, and the exponential growth in consumption will not be resolved by an agricultural policy that is increasingly mean and stingy towards European producers.
Maailma tarvitsee aina vain enemmän ruokaa, eikä kulutuksen eksponentiaalista kasvua ratkaista EU:n kuluttajien kannalta entistä niukemmalla maatalouspolitiikalla.
EnglishThe most recent countries to have joined the EU are discovering a Union that is less united than it was in their predecessors’ day, as demonstrated by the stingy draft budget.
Viimeisimmät EU:hun liittyneet maat havaitsevat, että Euroopan unioni ei ole niin yhtenäinen kuin se edellisten laajentumisten aikaan oli, minkä niukka talousarvioluonnos osoittaa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "stingy":

stingy