EN

sting {substantiivi}

volume_up
sting (myös: bite)
sting (myös: dart, jab, stitch)
sting (myös: jab, stab, stitch)
Commissioner, you will have to put up with this stinging contribution from our European 'queen bee' because she is not wrong.
Arvoisa komission jäsen, teidän on vain kestettävä tämä meidän eurooppalaisen mehiläiskuningattaremme pisto, sillä hän on aivan oikeassa.
sting (myös: knot, lump, mass, stalemate)
sting

Esimerkkejä "sting"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishBut when bees are provoked they sting, and the same applies to us.
Jos mehiläisiä kuitenkin härnätään, ne pistävät, ja tämä pätee myös meihin.
EnglishMr President, I object to that oral amendment because it takes away the sting in our resolution.
(EN) Arvoisa puhemies, vastustan suullista tarkistusta, koska se vie päätöslauselmastamme terän.
EnglishNow that is the issue at stake, but there is a sting in the tail.
Tästä siis on kyse, mutta asiassa on ikävä puolensa.
EnglishShe is as sweet as honey most of the time, and she can sting like a bee when people stand on her corns.
Hän on enimmäkseen makea kuin hunaja mutta voi silti pistää kuin mehiläinen, jos ihmiset astuvat hänen varpailleen.
EnglishMrs Lulling wishes to provide the sting in the tail.
EnglishAs far as we are concerned this took the sting out of the report and at the final vote we were able to vote in favour.
Näin mietinnöstä poistettiin seikka, jota me emme olisi hyväksyneet ja äänestimme mietinnön puolesta lopullisessa äänestyksessä.
EnglishWith this attempt, however, they are also trying to take the sting out of it, because pay is of course the most important condition of employment.
Tämä on samalla yritys viedä pohjaa pois direktiiviltä, sillä palkkahan on tietenkin työehdoista kaikkein tärkein.
EnglishMadam President, 'in cauda venenum' as the Romans used to say: 'the sting is in the tail'.
Arvoisa puhemies, "in cauda venenum", sanoivat latinalaiset, eli "kauneimmankin ruusun alla piilee piikki pistävä".
EnglishPromoting low carbon energy sources is a well-known argument used by the nuclear lobby to take the sting out of nuclear power.
Energialähteiden vähähiilisyys on tunnettu ydinvoiman puolustajien argumenttina, jonka avulla ydinvoima esitetään harmittomana vaihtoehtona.
EnglishThankfully the European Commission has acted upon most recommendations, and that means that as far as we are concerned, the sting has been taken out of the debate.
Euroopan komissio on onneksi noudattanut suurinta osaa suosituksista, joten me olemme osaltamme tyytyväisiä tilanteeseen.
EnglishHowever I hope, with reference to the sting which was also mentioned, that you do not share the fate of the bee which, as you know, can only sting once.
Toivon kuitenkin, että ette jaa mehiläisten kohtaloa pistämisessä, joka myös mainittiin, sillä mehiläiset voivat tunnetusti pistää vain kerran.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "sting":

sting