"still life" - Suomenkielinen käännös

EN

"still life" suomeksi

EN

still life {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "still life"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishUnfortunately, the natural human right to life is still ignored by 68 countries.
Valitettavasti 68 valtiota ei vieläkään kunnioita tätä luonnonmukaista ihmisoikeutta, oikeutta elämään.
EnglishTens of millions of eastern Europeans still live a life troubled by the Communist horrors.
Kymmenet miljoonat itäeurooppalaiset elävät yhä elämäänsä kommunistiajan kauhujen piinaamina.
EnglishWhat it does is single out one of the unfortunate aspects of Indian life which still exists.
Sen sijaan siinä tuodaan esiin yksi intialaiseen elämään valitettavasti yhä kuuluva osa-alue.
EnglishTheir complete integration at all levels of the country's life is still a fundamental objective.
Vähemmistöjen täysimääräinen kotouttaminen kaikilla elämänaloilla on yhä perustava tavoite.
EnglishEven though Indian law prohibits caste discrimination, it is still a fact of life.
Vaikka Intian lainsäädännössä kielletään kastiin perustuva syrjintä, syrjintä on edelleen osa maan arkipäivää.
EnglishThe batteries and their life are still far too limited and contain extremely harmful substances.
Akut ja niiden kesto ovat edelleen aivan liian rajallisia, ja niissä on erittäin haitallisia aineita.
EnglishHer health and her life are still in danger.
Hänen terveytensä ja henkensä ovat edelleen vaarassa.
EnglishLife is still cheap in the Middle East and we will continue to count the cost of the recent war for a very long time.
Lähi-idässä henki on edelleen halpa, ja joudumme maksamaan äskeisen sodan kustannuksia vielä hyvin pitkään.
EnglishLife after life is still being lost needlessly.
Ihmishenkiä menetetään jatkuvasti aivan turhaan.
EnglishThat brings me to Kosovo, where ethnically motivated violence still dominates everyday life.
Tarkastelen seuraavaksi Kosovon tilannetta. Tältä osin meidän on todettava, että etninen väkivalta hallitsee yhä arkipäivää Kosovossa.
EnglishThe difficulties, resulting from structural weaknesses, involved in reconciling professional and family life still represent a problem.
Rakenteellisista puutteista johtuvat vaikeudet työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa ovat edelleen ongelma.
EnglishWhat has happened shows that, despite all the conflicts of political opinion, the most important thing is still life itself.
Tapahtumat osoittavat, että kaikkein tärkeintä on kuitenkin itse elämä, kaikista poliittisista mielipide-eroista huolimatta.
EnglishTransatlantic trade is still the thread of life as far as the global economy is concerned, and the importance of cooperation in this area must not be underrated.
Atlantin ylittävä kauppa on edelleenkin globaalitalouden elämänlanka, jonka yhteistyön merkitystä ei tule väheksyä.
EnglishAlthough Turkey has started to meet the challenges on a legal basis, the real transposition of principles into everyday life still lies ahead.
Vaikka Turkki on alkanut vastata haasteisiin lainsäädännön tasolla, periaatteiden siirtäminen osaksi todellista jokapäiväistä elämää on vielä edessäpäin.
English. - (PL) Unfortunately, despite all our efforts, violence against women, and violence in other areas of life, is still a major problem in Europe.
kirjallinen. - (PL) Naisiin kohdistuva väkivalta ja väkivalta muilla elämänalueilla on valitettavasti yhä suuri ongelma Euroopassa kaikista ponnisteluistamme huolimatta.
EnglishIn addition, a change in basic attitude is needed and the population must be made more aware of corruption, which unfortunately is still part of everyday life in Croatia.
Lisäksi tarvitaan muutosta perusasenteessa, ja väestölle on tiedotettava enemmän korruptiosta, joka on valitettavasti edelleen osa Kroatian jokapäiväistä elämää.
EnglishThis is what concerned me most, because a city that is truly losing its population will end up as a beautiful but dead museum, a still life.
Tämä on se, mikä on huolestuttanut eniten minua itseäni, sillä kaupunkikeskus, joka on todellakin autioitumassa, muuttuu lopulta kauniiksi mutta kuolleeksi museoksi, taiteelliseksi asetelmaksi.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "still life" suomeksi

life substantiivi
still adverbi
still substantiivi
still adjektiivi
a fact of life substantiivi
artificial life substantiivi
to become a part of everyday life verbi
Finnish
plant life substantiivi
way of life substantiivi
to come to life verbi
aquatic life substantiivi