EN

stifling {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "stifling"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFor a year the price of fuel has been stifling our fishermen economically.
Polttoaineen hinta on vuoden ajan tukehduttanut kalastajiamme taloudellisesti.
EnglishIt is therefore regrettable if the police are assisting in stifling the debate.
Siten on valitettavaa, jos poliisi avustaa keskustelun tukahduttamisessa.
EnglishThere are still very inflexible regulations, however, which are stifling economic activity.
Erittäin jäykkä sääntely kuitenkin edelleen kuristaa taloudellista toimintaa.
EnglishHe talked about innovation and red tape stifling innovation and asked what was being done.
Hän puhui innovaatiosta ja sitä uhkaavasta byrokratiasta ja kysyi, mitä asialle tehdään.
EnglishACTA breeds a culture of stifling surveillance and imputation; the State is watching you.
ACTA-sopimus edistää tukahduttavan valvonnan ja syytösten kulttuuria; valtio valvoo sinua.
EnglishSupervision is to become more effective without stifling innovation.
Valvonnasta on tulossa tehokkaampaa ilman tukahduttavia innovaatioita.
EnglishHis only concern is to liberate businesses from what he considers to be stifling bureaucracy.
Esittelijän ainoa huoli on vapauttaa yritykset tukahduttavaksi katsomastaan byrokratiasta.
EnglishIt is time to embrace the primacy of the nation states over the stifling control of Brussels.
On aika asettaa kansallisvaltiot ensisijaiseen asemaan Brysselin tukahduttavaan valvontaan nähden.
EnglishIslam Karimov’s authoritarian regime is stifling the democratic ambitions of the Uzbek people.
Islam Karimovin autoritaarinen hallitus tukahduttaa Uzbekistanin kansan demokraattiset pyrkimykset.
EnglishThis has an especially stifling effect on investments in the grid and the introduction of new capacity.
Tämä tukahduttaa erityisesti verkkoihin tehtäviä investointeja ja uuden kapasiteetin käyttöönottoa.
EnglishCharging as much as that is the best way of stifling innovation in Europe's small and medium-sized enterprises.
Näin suurten summien veloittaminen on paras tapa tukahduttaa innovointi EU:n pk-yrityksissä.
EnglishOthers have spoken of the tragic stifling of the economy.
Muut puhuivat taloudellisesta ja dramaattisesta ahdingosta.
EnglishTwo areas are stifling rail freight in Europe.
Euroopan rautatietavaraliikennettä tukahduttaa kaksi asiaa.
EnglishWe are still having to put up with stifling bureaucracy.
EnglishOr to extend the current stifling TV regulations to all the other programmes which are broadcast via the Web.
Tai ulottaa televisiota koskeva tukahduttava sääntely kaikkiin muihin Internetin kautta välitettäviin ohjelmiin?
EnglishIt cannot continue sending to the northern part of the island settlers who are stifling the Turkish Cypriot community.
Se ei voi jatkaa asuttajien lähettämistä saaren pohjoisosaan tukahduttamaan Kyproksen turkkilaisyhteisöä.
EnglishThis measure proves that there is a lack of viable solutions and is stifling the economy and people's lives.
Tällainen toiminta osoittaa, että järkeviä ratkaisuja ei ole. Se heikentää taloutta ja vaikuttaa kielteisesti ihmisten elämään.
EnglishMr President, the air in here is not just very warm, but stifling. It is affecting our concentration.
Arvoisa puhemies, tämän salin ilma ei ole pelkästään erittäin kuuma vaan myös erittäin tukahduttava, ja se vaikuttaa tarkkaavaisuuteen.
EnglishThe current system is, as we have repeatedly seen, unworkable, and the bureaucracy is becoming increasingly stifling.
Olemme kerta toisensa jälkeen havainneet, ettei nykyinen järjestelmä toimi ja että byrokratiasta tulee entistä raskaampaa.
EnglishNon-binding clarifications in this area would enable us to provide the necessary guidelines, without stifling innovation.
Sitomattomien selvennysten avulla tällä alalla voisimme tarjota tarvittavat suuntaviivat tukahduttamatta innovaatioita.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "stifling":

stifling
stifled
stifle