EN

stifle {substantiivi}

volume_up
stifle (myös: knee)
stifle

Esimerkkejä "stifle"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishShould it be necessary to stifle all differences of opinion to be a true European?
Pitäisikö meidän tukahduttaa kaikki mielipide-erot ollaksemme aidosti eurooppalaisia?
EnglishWe cannot stifle these countries at such a decisive moment as this.
Emme voi ajatellakaan kuristavamme näitä maita lisää näin kiperällä hetkellä.
EnglishThe patenting of genetic material will stifle applied research and impede innovation.
Perintötekijöiden patentoiminen rajoittasi sovellettua tutkimusta ja estäisi innovaatioita.
EnglishPatents should protect innovation, rather than stifle competition.
Patenttien olisi suojeltava innovaatiota kilpailun tukahduttamisen sijaan.
EnglishThat would stifle any additional growth, which is the last thing we want at this precise time.
Tämä tukahduttaisi kasvun elpymisen, mikä olisi meille juuri nyt kaikkein haitallisinta.
EnglishBrussels finally realised the folly of its policy to stifle production.
Lopulta Brysselissäkin ymmärrettiin tuotannon rajoittamista koskevan politiikan mielettömyys.
EnglishEspecially this one, by encroaching on universities, will stifle enterprise, not promote it.
Erityisesti yliopistojen oikeuksien kaventaminen tukahduttaa yrittäjyyttä eikä edistä sitä.
EnglishThere is always a risk that one can stifle an initiative by too much bureaucracy.
On aina vaara, että aloite pilataan liialla byrokratialla.
EnglishI am sorry to have to say it, but the Commission obviously wants to stifle the whole affair.
Komissio haluaa selvästi - olen pahoillani joutuessani sen sanomaan - tukahduttaa tämän asian.
EnglishThe fact is that rigid labour markets can stifle employment growth and need to be adapted.
On selvää, että työmarkkinoiden jäykkyys estää työllisyyden kasvua ja että sopeuttamista tarvitaan.
EnglishThey receive paltry compensation which is intended to stifle their opposition and protests.
He saavat vähäistä korvausta, jolla pyritään tukahduttamaan heidän vastarintansa ja protestointinsa.
EnglishPursuing this path is the best way to stifle growth and to increase unemployment.
Tällaisen suunnan säilyttäminen on paras keino tukahduttaa talouskasvu ja vauhdittaa työttömyyden lisääntymistä.
EnglishI am not trying to stifle debate or limit minorities.
En yritä tukahduttaa keskustelua tai rajoittaa vähemmistöjen oikeuksia.
EnglishPresident Chávez is attempting to stifle freedom throughout Latin America by means of oil money.
Presidentti Chávez pyrkii tukahduttamaan vapauden koko Latinalaisessa Amerikassa öljyrahojen avulla.
EnglishIn the 21st century, we must encourage, not stifle, competition from online retailers.
Olemme 21. vuosisadalla, meidän on kannustettava verkkokauppiaiden kilpailutoimintaa eikä tukahdutettava sitä.
EnglishThe current rules regarding CRS only serve to stifle competition and maintain high fares.
Nykyiset TPJ:iä koskevat säännöt ainoastaan tukahduttavat kilpailua ja ylläpitävät korkeita kuljetushintoja.
EnglishIt is as though the industry has tried to stifle the debate on the safety of nanomaterials.
Vaikuttaa siltä, että teollisuus olisi yrittänyt tukahduttaa keskustelun nanomateriaalien turvallisuudesta.
EnglishThe debate must not stifle pluralism, quite the contrary.
Keskustelu ei suinkaan tukahduta moniarvoisuutta, päinvastoin.
EnglishIt was impossible to stifle or break our spirit, however, and we continued to live as free people.
Meidän taisteluhenkeämme oli kuitenkin mahdoton tukahduttaa tai nujertaa, jatkoimme elämäämme vapaina ihmisinä.
EnglishWe cannot afford to stifle vital European SMEs.
Meillä ei ole varaa siihen, että elintärkeiden eurooppalaisten pk-yritysten toimintaa haitataan.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "stifle":

stifle
stifled
stifling