"sticker" - Suomenkielinen käännös

EN

"sticker" suomeksi

EN

sticker {substantiivi}

volume_up
sticker
That includes the elliptic sticker, the rugby-ball-shaped sticker specified by the Vienna Convention.
Näihin luetaan soikea tarra, rugbypallon muotoinen Wienin yleissopimuksessa määritetty tarra.
The sticker matches the Mrs Lindh' s suit perfectly.
Tarra sopii täydellisesti ministeri Lindhin asuun.
Product Key -tarra näyttää seuraavanlaiselta:
sticker (myös: price tag)

Esimerkkejä "sticker"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe are all familiar with the idea that you can attach a sticker to a mailbox.
Tunnemme kaikki postilaatikon periaatteen: sen päälle voi liimata tarran.
EnglishThe review of the Euro-sticker mentions the so-called 'sensitive' routes.
Eurovinjetin uudistamisen yhteydessä puhutaan niin sanotuista "herkistä" reiteistä.
EnglishOur bumper sticker for this view is that this is the joy of debugging.
Tätä näkemystä esittävä puskuritarramme kertoo, että on kyse purkamisen ja korjaamisen ilosta.
English(The speaker approached the President-in-Office of the Council and gave her the aforementioned sticker)
(Puhuja meni neuvoston puheenjohtajan luo ja antoi hänelle edellä mainitun tarran.)
EnglishThat includes the elliptic sticker, the rugby-ball-shaped sticker specified by the Vienna Convention.
Näihin luetaan soikea tarra, rugbypallon muotoinen Wienin yleissopimuksessa määritetty tarra.
EnglishHowever, tests have shown that technical problems occur when a chip is introduced in each visa sticker.
Testeissä on kuitenkin paljastunut teknisiä ongelmia sirun viisumitarraan lisäämisen yhteydessä.
EnglishSo a lot of people are confused by the idea of no hard sticker price.
EnglishThe sticker matches the Mrs Lindh' s suit perfectly.
Tarra sopii täydellisesti ministeri Lindhin asuun.
EnglishA product key sticker looks similar to this:
EnglishA product key sticker looks similar to this:
EnglishIt may be, of course, as far as Mr Morris is concerned, that shape of sticker would do for Wales, but I understand that too.
Saattaa tietysti olla niin, mitä herra Morrisiin tulee, että tuon mallinen tarra kelpaisi Walesille, mutta ymmärrän senkin.
EnglishThe decision on the additional storage of biometric identifiers on the visa sticker will largely depend on pilot testing, which is currently being carried out.
Päätös siitä, liitetäänkö viisumitarraan biometrisiä lisätunnisteita riippuu pitkälti kokeiluhankkeesta, joka on parhaillaan käynnissä.
EnglishWe will not obligate anyone; we will only inform people, as we are doing today with refrigerators, for example, by means of a clear label or a sticker.
Emme velvoita ketään, me vain tiedotamme ihmisille, kuten tällä hetkellä teemme esimerkiksi jääkaappien osalta, selkeän merkinnän tai tarran avulla.
EnglishIn July, your country, Slovenia, is planning to introduce motorway toll stickers and intends to issue two variants: a yearly and a half-yearly sticker.
Kotimaanne Slovenia aikoo ottaa heinäkuussa käyttöön moottoritiemaksutarrat, ja aikoo ottaa käyttöön kaksi vaihtoehtoa: vuoden ja puolen vuoden tarrat.
EnglishIn that case I would like him to tell me to what extent these statements are compatible with the Green Paper, and the recent proposals for the Euro-sticker.
Jos niin on, haluaisin kuulla häneltä, millä tavalla tällaiset lausunnot ovat vihreän kirjan ja eurovinjettiä koskevien uusien ehdotusten mukaisia.
EnglishWe appreciate his point that consulting the VIS using the visa sticker number in combination with the verification of fingerprints will create a lot of problems.
Pidämme hyvänä hänen esittämäänsä näkökohtaa siitä, että viisumitarran numeron ja sormenjälkien tarkistaminen VIS-järjestelmästä johtaa lukuisiin ongelmiin.
EnglishA product key sticker looks similar to this: Go online to see other stickers.
Löydät Product key -tunnuksen tietokoneesta tai Windows-paketin asennuslevyn kotelosta. Product key -tunnus näyttää seuraavalta:
EnglishI think that Mr Cox's compromise of inserting a sticker or a sheet stating that the story is fictional, is unnecessary; to do so would be to bow to pressure from the chemical industry.
Mielestäni Coxin ehdotus kompromissiksi, jonka mukaan esitteeseen olisi liimattava tarra tai siihen olisi liitettävä sivu, joissa mainitaan tarinan olevan kuvitteellinen, ei ole tarpeellinen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "sticker":

sticker
bill sticker