"to stick out" - Suomenkielinen käännös

EN

"to stick out" suomeksi

EN

to stick out {verbi}

volume_up
to stick out (myös: to spread out, to splay)

Esimerkkejä "to stick out"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe must protect the privacy of our citizens and stick our necks out for this.
Meidän on suojeltava täällä kansalaistemme yksityisyyttä ja tehtävä kaikkemme sen hyväksi.
EnglishThere is a general reluctance to stick one’s neck out for anyone these days.
Muiden asioihin puuttumista pidetään nykyään yleisesti vastenmielisenä.
EnglishWe in Europe should have the nerve to stick our necks out; the victims are eagerly waiting for this.
Meidän eurooppalaisten pitäisi panna itsemme likoon, sillä uhrit odottavat sitä kiihkeästi.
EnglishIt is therefore refreshing if a government has the nerve to be a trendsetter and stick its neck out.
Sen vuoksi on virkistävää, jos hallituksella on rohkeutta näyttää suuntaa ja panna itsensä likoon.
English4:11 Joker: Presenting my pogo stick.MT: Ah. Watch out.
4:11 Jokeri: Esittelen kenguru-keppini. MT. Aa. Varokaa.
EnglishWhich Member State will be the first to stick its neck out?
Mikä jäsenvaltio panee itsensä ensimmäisenä likoon?
EnglishI would even stick my neck out and say that the long-awaited synergy between urban and regional development has come about.
Voisin vaikka panna pääni peliin ja sanoa, että kauan kaivattu kaupunkialueiden ja aluekehityksen synergia on totta.
EnglishWhat happened at noon today was the action of those who are too lazy to stick it out right through to the end of the sitting.
Se, mitä iltapäivällä tapahtui, oli niiden työtä, jotka ovat liian laiskoja olemaan täällä istunnon loppuun saakka.
EnglishTherefore, when we, the non-attached Members, communicate among ourselves, we scratch under our armpits, we stick our tongues out and we make grunting noises.
Viestiessämme keskenämme me sitoutumattomat jäsenet raavimmekin kainaloitamme, työnnämme kielemme ulos ja murahtelemme.
EnglishIt is hypocritical to embrace the UN millennium declaration if we are subsequently not prepared to act on it and stick our necks out for it.
On tekopyhää ylistää YK:n vuosituhannen julistusta, jollemme ole myös valmiit toimimaan sen mukaisesti ja panemaan itsemme likoon sen puolesta.
EnglishOn my own behalf, I will therefore stick my neck out and endorse all paragraphs of the Bösch report which call for the setting up of a European Public Prosecutor' s office.
Siksi uskallan omissa nimissäni tukea Böschin mietinnön kaikkia niitä kohtia, joissa vaaditaan Euroopan syyttäjäviraston perustamista.
EnglishThe extent to which they are prepared to stick their necks out is apparent from the sombre and also dispassionate reports by Iranian political analysts.
Se, kuinka alttiiksi vaaralle he samalla itsensä asettavat, käy ilmi iranilaisten poliittisten analysoijien synkästä ja samalla asiallisesta huomautuksesta.
EnglishIndeed, this is possible, by saying when it comes to providing subsidies, providing encouragement, that those who stick their necks out, who also provide financing, can participate.
Se on kyllä mahdollista, kun tukia ja kannustimia jaettaessa kerrotaan, että ne, jotka erottuvat joukosta ja osallistuvat myös rahoitukseen, voivat osallistua.
EnglishNow, to make this more concrete, let's look at the list of top 10 words that statistically stick out in the most favorite TEDTalks and in the least favorite TEDTalks.
Havainnollistetaan tätä tarkastelemalla listaa kymmenestä suosituimmasta sanasta, jotka erottuvat tilastollisesti muista sekä suosituimmissa, että vähiten suosituissa TEDTalkeissa.
EnglishThe European Parliament as budgetary authority must dare to stick its neck out in order to contribute to the offensive that Europe must make against the scourge of unemployment.
Talousarvion laatijana Euroopan parlamentin on uskallettava korottaa äänensä antaakseen panoksensa siihen taisteluun, jota Euroopan on käytävä työttömyyden vitsausta vastaan.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to stick out" suomeksi

out adverbi
out adjektiivi
out substantiivi
out prepositio
stick substantiivi