EN stick
volume_up
{substantiivi}

stick (myös: baton, cane)
volume_up
keppi {subst.}
So we are looking at ways of balancing the stick and the carrot.
Näin ollen tutkimme keinoja keppi- ja porkkana-menetelmän tasapainottamiseksi.
For that purpose, it prejudges the application of a 'carrot and stick' policy towards immigrants.
Tämän vuoksi mietinnössä esitetään keppi ja porkkana -menetelmän käyttöä.
We can use a carrot and stick policy, but there must be more carrot.
Voimme soveltaa keppi ja porkkana -politiikkaa, mutta porkkanan osuutta on lisättävä.
stick (myös: bar, truncheon)
volume_up
patukka {subst.}
stick (myös: bar, bit, chunk, lump)
volume_up
pala {subst.}
These words about 'restraint in the use of force' stuck in my throat.
"Voimankäytön rajoittamista" koskeva ilmaus on minulle vaikea pala.
stick (myös: bat, mallet, paddle, racket)
volume_up
maila {subst.}
stick (myös: baton, staff, wand)
volume_up
sauva {subst.}
Instead of a weapon, just this shepherd's staff, and he says -- he's insulted -- "Am I a dog that you would come to me with sticks?"
Aseen sijasta, ainoastaan paimenen sauva, ja hän sanoo -- loukkaantuneena -- "Koirako minä olen, kun tulet minua vastaan keppejä kädessä?"
stick (myös: board, disc, disk, leaf)
volume_up
levy {subst.}
stick (myös: bough, branch, knot, sprig)
volume_up
oksa {subst.}
stick (myös: brickbat)
volume_up
risu {subst.}
stick (myös: knitting needle, chopstick)
volume_up
puikko {subst.}
stick (myös: dip)
volume_up
tikku {subst.}
stick
stick (myös: stave, walking stick)
stick (myös: steering wheel)
stick

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "stick":

stick

Esimerkkejä "stick"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIf we do not stick to the facts, we bring this House into disrepute, in my view.
Jos emme pitäydy tosiasioissa, vaarannamme nähdäkseni tämän parlamentin maineen.
EnglishThe committee has reached a good compromise and we should clearly stick to that.
Valiokunta pääsi hyvään kompromissiin, josta meidän tulee pitää selkeästi kiinni.
EnglishI accordingly wish to recommend that my group should stick to this compromise.
Tämän vuoksi haluan suositella ryhmälleni tästä kompromissista kiinni pitämistä.
EnglishAll I can do, therefore, is call upon the Member States to stick to the moratorium.
Sen vuoksi voin ainoastaan kehottaa jäsenvaltioita pitämään kiinni moratoriosta.
EnglishWe should stick to the term of office of the next Commission, which is five years.
Meidän on pysyttäydyttävä seuraavan komission toimikaudessa, joka on viisi vuotta.
EnglishI could obviously use stronger expressions here, but let us just stick to this one.
Voisin tietenkin käyttää tässä vahvempiakin ilmaisumuotoja, mutta tyydyn tähän.
EnglishFor that reason, we need to stick to what we can do, which is my second comment.
Sen takia meidän on pysyteltävä siinä, mitä voimme tehdä, mikä on toinen kommenttini.
EnglishWe expect you to stick to the brief or to come back and tell us something different.
Odotamme, että noudatatte valtuutustanne tai palaatte ja sanotte jotain muuta.
EnglishThe Commission would prefer, therefore, to stick to what has previously been agreed.
Komission mielestä on siten parempi pysytellä siinä, mistä on sovittu aikaisemmin.
EnglishI would really like the Member States and the Commission to stick to that principle.
Haluaisin todella jäsenvaltioiden ja komission pitävän kiinni tästä periaatteesta.
EnglishI believe that we should stick to the agreements that have been there since Cairo.
Mielestäni on noudatettava Kairon konferenssista lähtien voimassa olleita sopimuksia.
EnglishIf I were Mr Van Rompuy, I would tell them where they could stick their job.
Jos olisin puheenjohtaja Van Rompuy, sanoisin tuolle kaksikolle suorat sanat.
EnglishThis discussion will require all participants to stick firmly to their guns.
Tämä keskustelu edellyttää, että kaikki osanottajat pysyttelevät puolustusasemissaan.
EnglishWe have to stick to that strategy at COP8 as well.
Asiat on pidettävä tärkeysjärjestyksessä, ja tämä koskee myös COP 8 -kokousta.
EnglishIn other words, we risk suffering the blows of the stick without even tasting the carrot.
Toisin sanoen olemme saamassa keppiä ennen kuin olemme maistaneetkaan porkkanaa.
EnglishWe want to stick to this compromise text, which was intensively negotiated.
Haluamme säilyttää tämän kompromissitekstin, josta on neuvoteltu tiiviisti.
EnglishTo root out the undeclared workforce we can use both a stick and a carrot.
Pimeän työvoiman kitkemiseksi voidaan käyttää niin keppiä kuin porkkanaakin.
EnglishAnd we need to stick to the facts if we want to make any headway here.
Meidän on myös pitäydyttävä tosiasioissa, jos haluamme päästä asiassa eteenpäin.
EnglishBy default, gadgets "stick" to each other and to the edge of the screen.
Oletusarvon mukaan pienoisohjelmat ovat kiinni toisissaan ja näytön reunoissa.
EnglishFirstly, it is very important that at this stage we stick to the facts.
Ensinnäkin on hyvin tärkeää, että pysyttäydymme tässä vaiheessa tosiseikoissa.