"stewardship" - Suomenkielinen käännös

EN

"stewardship" suomeksi

EN

stewardship {substantiivi}

volume_up
stewardship
stewardship
stewardship
stewardship
stewardship

Esimerkkejä "stewardship"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAccount to Parliament annually for the stewardship of the remit.
Laatikaa parlamentille vuosittain selonteko viranomaisen toiminnasta.
EnglishWe are joined together in our custody of a fragile world and our stewardship of its inhabitants.
Halussamme olevasta hauraasta maailmasta ja sen asukkaista huolehtiminen on yhteinen tehtävämme.
EnglishThis goes to show what a fantastic planet we have and the responsibility we bear for its stewardship.
Tämä osoittaa, miten uskomaton planeettamme on ja millaisessa vastuussa olemme sen hoitamisessa.
EnglishDuring his stewardship he launched the European Monetary System, the forerunner of the single currency.
Hän käynnisti puheenjohtajakautensa yhtenäisvaluutan edeltäjän eli Euroopan valuuttajärjestelmän.
EnglishIt transcends economic interests and is all about ethics and responsible stewardship.
Se on taloudellisten etujen yläpuolella, ja siinä on paljolti kysymys etiikasta ja vastuullisesta tilanhoitajuudesta.
EnglishYesterday, many Members attended a seminar I organised, a presentation by the Marine Stewardship Council.
Monet parlamentin jäsenet osallistuivat eilen järjestämääni seminaariin, Marine Stewardship Councilin (MSC:n) esitykseen.
EnglishThis is unacceptable when a territory is under the stewardship of an international community that purports to uphold human rights.
Tätä ei voida hyväksyä, sillä alue on ihmisoikeuksia puolustavan kansainvälisen yhteisön hallinnassa.
EnglishOur political decisions must instead be guided by the concept of stewardship and not by manipulation of the genetic code.
Poliittisten kannanottojamme lähtökohtana pitäisi olla hallintoon liittyvä vastuu eikä geneettisten koodien muuntelu.
EnglishIt begs the question: shall we expand our sense of environmental stewardship to include the ecosystem of our own bodies?
Tämä herättää kysymyksen: tulisiko meidän laajentaa käsitystämme ympäristön hoidosta sisällyttääksemme omien kehojemme ekosysteemin?
EnglishThe committee rejected by a narrow majority certain proposals for compromise as negotiated under the stewardship of the draftsman.
Suoritetuissa äänestyksissä valiokunta niukalla enemmistöllä hylkäsi eräitä valmistelijan johdolla neuvoteltuja kompromissiehdotuksia.
EnglishHence, a ruling that makes it possible to spread the surplus over several months is a rule of good stewardship that we should support.
Meidän onkin kannatettava ratkaisua, jolla sallitaan ylijäämän jakamisen usealle kuukaudelle, sillä se on hyvän taloudenhoidon mukaista.
EnglishMadam President, I should like to begin by congratulating the Luxembourg Presidency on its stewardship over the past six months.
. (EN) Arvoisa rouva puhemies, haluaisin aloittaa onnittelemalla puheenjohtajamaa Luxemburgia sen isännyydestä viimeisten kuuden kuukauden aikana.
EnglishI believe that the report that has emerged from the Committee on Economic and Monetary Affairs, under the stewardship of Mr Rasmussen, reflects these concerns.
Katson, että nämä huolenaiheet otetaan huomioon jäsen Rasmussenin laatimassa talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnössä.
EnglishSome will use today the tired claim that you have been more interested in Italian politics than the stewardship of the European Commission.
Jotkut toki tukeutuvat siihen kuluneeseen väitteeseen, että Italian sisäpolitiikka on kiinnostanut teitä enemmän kuin Euroopan komission luotsaaminen.
EnglishI believe, too, that our citizens, like so many citizens across the globe, feel a real sense of responsibility for the stewardship of natural resources.
Uskon myös, että EU:n kansalaiset suhtautuvat monien maailman kansalaisten lailla hyvin vastuuntuntoisesti luonnonvarojen käyttöön ja hoitoon.
EnglishIt is time to restore control of the seas and fishing grounds to the sovereign nations, whose track record has shown them fit to exercise such stewardship.
On aika palauttaa merten ja kalastusalueiden hallinta suvereeneille valtioille, jotka ovat aiemmilla toimillaan osoittaneet olevansa päteviä tähän tehtävään.
EnglishSome Member States are primarily concerned with building their economies, but for others the issue of responsible environmental stewardship ranks with trade.
Jotkin jäsenvaltiot keskittyvät ensisijaisesti taloutensa rakentamiseen, mutta toisille vastuullinen ympäristöstä huolehtiminen on yhtä tärkeää kuin kauppa.
EnglishThey are, in any case, essential to responsible stewardship of our planet and we will work with you to secure agreement on them as early as possible.
Joka tapauksessa niitä tarvitaan, jotta maapalloa voidaan johtaa vastuullisesti, ja työskentelemme kanssanne, jotta niistä saataisiin sovittua mahdollisimman nopeasti.
EnglishWe must find a system which guarantees transparency for consumers, particularly by supporting certification systems such as the Forests Stewardship Council system.
Meidän pitäisi löytää järjestelmä, joka takaa avoimuuden kuluttajille, erityisesti tukemalla FSC: n (Forest Stewardship Council) kaltaisia sertifiointijärjestelmiä.
EnglishI do not underestimate the importance of the exchange of best practice on national integration policies and I pay tribute to the measures put in place in Denmark under his stewardship.
En väheksy kansallisia kotouttamispolitiikkoja koskevien parhaiden toimintatapojen vaihtamisen tärkeyttä ja arvostan hänen johdollaan Tanskassa käyttöön otettuja toimia.