"stern" - Suomenkielinen käännös

EN

"stern" suomeksi

FI
EN

stern {substantiivi}

volume_up
stern (myös: hindquarters, tail)

Esimerkkejä "stern"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis is a stern test for Europe, one that we cannot afford to fail.
Tämä on Euroopalle kova koetus, jossa meillä ei ole varaa epäonnistua.
EnglishTherefore, this is also a stern test for the European Union itself.
Näin ollen tämä on näytön paikka myös Euroopan unionille itselleen.
EnglishWhy have policymakers not learnt from previous crises, though stern warnings were sent?
Miksi päätöksentekijät eivät ole oppineet edellisistä kriiseistä vakavista varoituksista huolimatta?
EnglishThere is still 14 000 tonnes on board, 13 300 in the stem, 700 in the stern.
Aluksessa on vielä 14 000 tonnia öljyä, joista 13 300 tonnia rungossa ja 700 tonnia aluksen takaosassa.
EnglishIf you follow Stern, you have to take the pain now to save later.
Jos noudatamme Sternin ehdotusta, meidän on kärsittävä nyt, jotta saamme pelastettua tulevaisuuden.
EnglishThere have been stern warnings from the IPCC and others of the cost of inaction.
Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (IPCC) ja muut tahot ovat varoittaneet tiukasti toimettomuuden kustannuksista.
EnglishThe Stern report even mentions 2% of GDP.
Sternin raportissa prosenttiosuus bruttokansantuotteesta on jopa kaksi prosenttia.
EnglishMr Teverson has dealt frankly with these problems in his report and called for stern action.
Herra Teverson on ottanut mietinnössään nämä ongelmat suorasukaisesti esille ja vaatinut tiukkoja toimenpiteitä.
EnglishThe Stern report is quite explicit on the economic savings that can be made with regard to energy efficiency.
Sternin raportissa ilmaistaan aivan selvästi, että energiatehokkuudella saadaan taloudellista säästöä.
EnglishAs Sir Nicholas Stern has pointed out, the economic and social costs of climate change will be catastrophic.
Kuten Nicholas Stern korosti, ilmastonmuutoksen taloudelliset ja sosiaaliset kustannukset ovat katastrofaalisia.
EnglishAccording to recent reports in the magazine Stern, at least 76 German MEPs were members of this fund.
Stern-lehden viimeaikaisten raporttien mukaan ainakin 76 saksalaista Euroopan parlamentin jäsentä oli tämän rahaston jäseniä.
EnglishAs Mrs Maij-Weggen said, it is not up to us to condemn these actions categorically, but to deliver a stern warning.
Kuten rouva Maij-Weggen totesi, kyse ei ole maan jyrkästä tuomitsemisesta vaan tiukan varoituksen antamisesta sille.
EnglishThe environmental protection agency is currently preparing legislation to cover recreational in-board and stern drive engines.
Ympäristönsuojeluvirasto valmistelee parhaillaan säädöstä kattamaan huviveneiden keski- ja sisäperämoottorit.
EnglishIt has proved itself against some stern tests.
EnglishMeanwhile, the author of the key UN report on this, Sir Nicholas Stern, urges us to become vegetarian to stop cows farting.
Samalla keskeisen YK:n raportin laatija Sir Nicholas Stern kehottaa ryhtymään kasvissyöjäksi, jotta lehmien piereskely loppuisi.
EnglishAs the report put before us recently by Mr Stern reminded us, the saying that time is money acquires a new significance in climate policy.
Sanonta "aika on rahaa" saa ilmastopolitiikassa aivan uuden merkityksen, kuten Sternin vastikään julkaisemassa raportissa muistutettiin.
EnglishThe Stern report indicated that some 200 million people could be displaced by climate change, creating huge migratory pressures.
Sternin raportti osoitti, että ilmastonmuutos voi ajaa jopa 200 miljoonaa ihmistä asuinpaikoiltaan, mikä synnyttäisi valtavat maahanmuuttopaineet.
EnglishIt is particularly thanks to the Al Gore campaign and Sir Nicholas Stern's report that climate change has been in the spotlight so much in recent months.
Ilmastonmuutos on ollut viime kuukausina valokeilassa erityisesti Al Goren kampanjan ja Nicholas Sternin raportin ansiosta.
EnglishMost recently, the Hungarian President did so during a visit by his Romanian counterpart to Budapest, and met with a stern rejection.
Vasta hiljattain Unkarin presidentti toimi näin, kun hänen romanialainen virkaveljensä vieraili Budapestissä, ja hän sai osakseen ankaraa arvostelua.
EnglishCommissioner Solbes Mira even addressed Italy, France, Germany and Portugal in a stern manner and urged them to translate the agreements into action.
Solbes Mira jopa kääntyi vakavasti Italian, Ranskan, Saksan ja Portugalin puoleen ja kehotti niitä siirtämään sopimukset myös käytäntöön.