"to step on it" - Suomenkielinen käännös

EN

"to step on it" suomeksi

EN

to step on it {verbi}

volume_up

Esimerkkejä "to step on it"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIn this respect, the Austrian presidency has been a step in the right direction.
Tässä mielessä Itävallan puheenjohtajakaudella on otettu askel oikeaan suuntaan.
EnglishEurope is at least a significant step ahead of other continents in this respect.
Ainakin tässä asiassa Eurooppa on merkittävän harppauksen edellä muita maanosia.
EnglishHence Bonn represented an important step but is not yet the end of the process.
Täten Bonnin kokous oli merkittävät askel, vaikkei prosessi ole vielä päättynyt.
EnglishIt follows that when Europe talks about democracy, we do well to watch our step.
Sen vuoksi meidän on syytä olla varuillamme, kun EU:ssa puhutaan demokratiasta.
Englishshould see European integration as a step towards improving global co-operation
eurooppalainen yhdentyminen askeleena maailmanlaajuisen yhteistyön parantamiseen
EnglishThis step is a necessary one, even though, in my view, it is just the first one.
Tämä askel on tarpeellinen, vaikka se on minun mielestäni vasta ensimmäinen askel.
EnglishThe next step must be an agreement on better cooperation with the United States.
Seuraavana askeleena on sopimus yhteistyön parantamisesta Yhdysvaltain kanssa.
EnglishAttaining the World Health Organisation' s target values is only the first step.
Maailman terveysjärjestön tavoitearvojen saavuttaminen on vasta ensimmäinen askel.
EnglishThe Commission's proposal and this report represent an important step forwards.
Komission ehdotus ja tämä mietintö ovat hyviä, ja ne ovat tärkeä askel eteenpäin.
EnglishI therefore think it is absolutely essential that we take this step here today.
Mielestäni on myös aivan välttämätöntä, että otamme täällä tänään tämän askeleen.
EnglishBut it is part of the infringement proceedings and is regarded as the first step.
Mutta se on osa rikkomusmenettelyä, ja sitä pidetään sen ensimmäisenä vaiheena.
EnglishGermany decided to take a similar step immediately after the disaster in Japan.
Saksa teki tämän suuntaisen päätöksen välittömästi Japanin katastrofin jälkeen.
EnglishIt is a major step forward that labour ministers are meeting in the G20 context.
On tärkeä edistysaskel, että työvoimaministerit kokoontuvat G20-ryhmän puitteissa.
EnglishThis step is essential to finding a way out of a crisis that is still unfolding.
Tämä on ehdoton vaihe, jotta pääsemme ulos tästä paikalleen juuttuneesta kriisistä.
EnglishThe most important step is for both sides to desist from further acts of violence.
Tärkein askel on, että molemmat osapuolet pidättyvät enemmistä väkivallanteoista.
EnglishConstitutional ratification is a major step towards the reconstruction of Iraq.
Perustuslain hyväksyminen on merkittävä edistysaskel Irakin jälleenrakentamisessa.
EnglishI see us, today, as being able to take a significant step in the right direction.
Nähdäkseni meillä on nyt mahdollisuus ottaa merkittävä askel oikeaan suuntaan.
EnglishThis was an important step forward and an important demand on Parliament’s part.
Tämä oli merkittävä askel eteenpäin ja yksi tärkeimmistä parlamentin vaatimuksista.
EnglishWith this legislative resolution, the EIB is therefore taking an essential step.
EIP ottaa tämän lainsäädäntöpäätöslauselman myötä tärkeän askeleen eteenpäin.
EnglishI believe that this resolution is an important step towards solving this problem.
Tämä päätöslauselma on mielestäni tärkeä askel tämän ongelman ratkaisemiseksi.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to step on it" suomeksi

it pronomini
Finnish
on prepositio
step substantiivi