EN

steel {substantiivi}

volume_up
steel
We will need to enter into dialogue with the steel, cement and paper industries.
Meidän on käynnistettävä vuoropuhelu teräs-, sementti- ja paperiteollisuuden kanssa.
Meanwhile, coal and steel have ceased being the cornerstones of the integration process.
Nykyään hiili ja teräs eivät ole yhdentymisprosessin tärkeimpiä raaka-aineita.
The concrete example that I have in mind is shipbuilding and steel.
Käytännön esimerkki, joka minulla on mielessäni on laivanrakennus ja teräs.

Esimerkkejä "steel"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishCement works, steel works and other undertakings have to cut their production.
Sementti- ja terästehtaita sekä muita yrityksiä odottaa tuotannon supistaminen.
EnglishThey inspired the creation of the European Coal and Steel Community and the EEC.
Näiden näkemysten innoittamana perustettiin Euroopan hiili- ja teräsyhteisö ja ETY.
English   The next item is the Commission statement on the crisis in the steel sector.
   Esityslistalla on seuraavana komission julkilausuma terästeollisuuden kriisistä.
EnglishI voted in favour of the resolution on future prospects for the steel industry.
Äänestin terästeollisuuden tulevaisuudennäkymistä annetun päätöslauselman puolesta.
EnglishWe will need to enter into dialogue with the steel, cement and paper industries.
Meidän on käynnistettävä vuoropuhelu teräs-, sementti- ja paperiteollisuuden kanssa.
EnglishThe force of the falling steel beams and other debris crushed the seats below.
Sortuvien teräsrakenteiden ja muiden osien voima murskasi alla olevat tuolit.
EnglishThe Liège region has already experienced and paid heavily for the steel crisis.
Liègen alue on jo käynyt läpi terästeollisuuden kriisin ja maksanut siitä kalliisti.
EnglishThe rules pertaining to the steel industry were drawn up on 18 December 1996.
Terästeollisuutta koskevat voimassa olevat säännöt laadittiin 18. joulukuuta 1996.
EnglishIt is because we have a duty to create employment in those steel communities.
Vaan siksi, että meillä on velvollisuus luoda työpaikkoja noissa teräsyhteisöissä.
EnglishMobilisation of Globalisation Adjustment Fund: Odense Steel Shipyard/Denmark (
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Odense Steel Shipyard / Tanska (
EnglishPeace was the issue, not just creating a common market for steel and coal.
Rauha oli pääasia, kyse ei ollut vain hiilen ja teräksen yhtenäismarkkinoista.
EnglishFor example, Bangladesh gets 80-90% of its steel from dismantled ships.
Esimerkiksi Bangladesh saa 80-90 prosenttia teräksestään purettavista laivoista.
EnglishNo doubt this will be the case with the new steel dispute with the Americans.
Näin käy epäilemättä myös yhdysvaltalaisten kanssa syntyneessä uudessa teräskiistassa.
EnglishThere must be no watering-down of the existing principles underlying the steel aid code.
Päätöstä terästukisääntöjen nykyisten peruslinjojen höllentämisestä ei saa tehdä.
EnglishAs my colleague Mr Langen said, you have to break through the steel defences.
Teidän täytyy - kuten kollega Langen sanoi - murtaa aukko teräspanssariin.
EnglishAlmost half of Europe's steel exports to the USA are affected by these punitive tariffs.
Rangaistustullit koskevat lähes puolta Euroopan teräksen viennistä Yhdysvaltoihin.
EnglishMeanwhile, coal and steel have ceased being the cornerstones of the integration process.
Nykyään hiili ja teräs eivät ole yhdentymisprosessin tärkeimpiä raaka-aineita.
EnglishFrom a country exporting foodstuffs and steel, Poland has become an importer.
Puola on muuttunut elintarvikkeiden ja teräksen viejästä maahantuojaksi.
EnglishEurope used to be about coal and steel, then it was about agriculture and fisheries.
EU:n perusta olivat aiemmin hiili ja teräs, sitten maatalous ja kalastus.
EnglishThe steel and car industries are worried about this, and not entirely without reason.
Teräsala ja autoala ovat sopimuksesta huolissaan eivätkä täysin aiheetta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "steel":

steel
stainless steel
steel wool
English