EN

statistics {substantiivi}

volume_up
statistics
for the euro area which are derived largely from the MFI balance sheet statistics
Nämä tilastot perustuvat pääasiassa rahalaitosten
The new Regulation aims to ensure the provision of statistics that are harmonised
Asetuksen tarkoituksena on varmistaa, että tuotettavat tilastot ovat
The overall statistics - the averages - are very bad; they are really alarming.
Yleiset tilastot - keskiarvot - ovat erittäin huonoja, todella hälyttäviä.
statistics
And note that these statistics come from EU institutions.
Huomatkaa, että nämä tilastotiedot ovat peräisin EU:n toimielimiltä.
Road death statistics seem to prove that they do not.
Tieliikennekuolemia koskevat tilastotiedot ovat todisteena siitä, ettei näin ole.
The first statistics show that the crime rate did not increase at all during that period.
Ensimmäiset tilastotiedot osoittavat, ettei rikollisuus lisääntynyt kilpailujen aikana ollenkaan.
statistics
includes statistics and other information on Finnish science and technology.
tietopalvelusta saa suomalaista tiedettä ja teknologiaa koskevia tilasto- ja muita tietoja.
The problems over statistics for the applicant countries will not be resolved through this report.
Ehdokasmaiden tilasto-ongelmia ei tällä mietinnöllä ratkaista.
Statistics are important because they reveal the trends.
Siksi tilasto on tärkeä, koska siitä käy ilmi tilanteen kehitys.
statistics

Esimerkkejä "statistics"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIn 2009, there will be a regular publication on the research statistics on women.
Vuonna 2009 aletaan säännöllisesti julkaista naisia koskevia tutkimustilastoja.
EnglishSince December 1998, the ECB has been publishing harmonised monetary statistics
EKP on joulukuusta 1998 lähtien julkaissut koko euroalueen kattavia harmonisoituja
EnglishOn top of that, some Member States falsify the official employment statistics.
Tämän lisäksi eräät jäsenvaltiot vääristelevät virallisia työllisyystilastoja.
EnglishOne of the problems is that we do not have sufficient statistics on this issue.
Yksi ongelma on nimenomaan se, ettei meillä ole riittävästi tilastoja tältä alalta.
EnglishOn the Russian side, the economic and health statistics are on a par with Africa.
Venäjän puolella sekä talouden että terveyden tunnusluvut ovat afrikkalaista tasoa.
EnglishAccording to the latest statistics, 54% of the village's inhabitants are Slovaks.
Viimeisimpien tilastojen mukaan 54 prosenttia kylän asukkaista on slovakkeja.
EnglishThese statistics had originally been defined by the European Monetary Institute
tiedonantajilta asetuksen EKP/1998/16 mukaisesti. Jo EKP:n edeltäjä Euroopan
EnglishAccording to EU statistics, the number of livestock has fallen by 25% since 1990.
EU:n tilastojen mukaan karjan määrä on laskenut 25 prosenttia vuodesta 1990.
EnglishAny party that violates the law, Mr Staes, is not recorded in the statistics either.
Ne, jotka rikkovat lakia, hyvä kollega Bart Staes, eivät kirjaa sitä tilastoihin.
EnglishWe even included statistics that illustrate that the phenomenon is worrying.
Mietintöön liitettiin jopa tilastotietoja, jotka osoittavat ilmiön vakavuuden.
EnglishThis is in stark contrast with the Zimbabwe of today, with its appalling statistics.
Se on hyvin kaukana tämän päivän Zimbabwesta, jonka tilastot ovat karua luettavaa.
EnglishWe have reliable statistics from the instruments we have been supplied with.
Käytössämme olevien välineiden avulla on mahdollista laatia luotettavia tilastoja.
EnglishThe first is the need to obtain reliable data and statistics on immigration.
Ensinnäkin on saatava maahanmuuttoa koskevia luotettavia tietoja ja tilastoja.
EnglishThey apply to statistics on active or passive measures for labour market policy.
Kyse on työmarkkinapolitiikan aktiivisia ja passiivisia toimia koskevista tilastoista.
EnglishBut it was a report made up solely of statistics - somewhat on the lean side.
Raportti koostui kuitenkin pelkästään tilastoista. Se oli aika heikko esitys.
EnglishUnfortunately, this contribution is not included in national statistics and accounts.
Tämä panostus ei valitettavasti näy kansallisissa tilastoissa ja tilinpidoissa.
EnglishCommunity statistics relating to external trade with non-member countries (
Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat yhteisön tilastot (
EnglishBy chance, I have before me Eurostat's statistics on the economy labour market.
Minulla on sattumalta edessäni Eurostatin taloutta ja työllisyyttä koskevia tilastoja.
EnglishAccording to the statistics, 85% of Moldova’s wine is sold to the Russian market.
Tilastojen mukaan moldovalaisesta viinistä 85 prosenttia myydään Venäjän markkinoille.
EnglishA viable system for statistics is an important basis for making good decisions.
Toimiva tilastojärjestelmä on tärkeä perusta hyvien päätösten tekemiselle.