"statistical analysis" - Suomenkielinen käännös

EN

"statistical analysis" suomeksi

EN

statistical analysis {substantiivi}

volume_up
statistical analysis

Esimerkkejä "statistical analysis"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThen it would be quite straightforward for us as budget rapporteurs to do statistical analysis.
Sen jälkeen me budjettiesittelijät voisimme tehdä helposti tilastollisen arvion.
EnglishAnd apart from the problem of the subject of the statistical analysis, we also have the problem of how to carry out statistical research.
Tilastollisten tutkimuskohteiden lisäksi ongelmana ovat myös tilastoinnin metodit.
EnglishAnd it got me wondering: If you took all this data and put it through statistical analysis, could you reverse engineer a TEDTalk?
Joten aloin miettimään: Jos kaiken tämän datan ajaisi tilastollisen analyysin läpi, voisiko TEDTalkin ratkaista?
EnglishSo let me ask a second question: what steps have been taken to secure the best possible coordination in statistical analysis?
Saanen siis esittää toisen kysymyksen: mihin toimiin on ryhdytty sen varmistamiseksi, että tilastoanalyysi koordinoidaan mahdollisimman hyvin?
EnglishLet us not forget that in the administration of a common fisheries policy the statistical analysis used must include the social aspect.
Ei pidä unohtaa, että yhteisen kalastuspolitiikan toteuttamisessa on otettava huomioon myös sosiaalinen ulottuvuus tilastoanalyysin termeillä ilmaistuna.
EnglishWe need a statistical analysis of the ratio between men and women as regards the hourly wage for paid employees working longer than 15 hours.
Meidän pitää esimerkiksi tutkia tilastollisesti yli 15 tuntia viikossa työskentelevien palkansaajien tuntipalkkoja suhteessa miesten ja naisten palkkoihin.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "statistical analysis" suomeksi

statistical adjektiivi
analysis substantiivi
chemical analysis substantiivi
data analysis substantiivi
functional analysis substantiivi
fundamental analysis substantiivi
numerical analysis substantiivi
quantitative analysis substantiivi
technical analysis substantiivi
volumetric analysis substantiivi
SWOT analysis substantiivi
statistical inference substantiivi