EN

stations {monikko}

volume_up
stations
The availability of Internet radio, including which stations appear on the Explore page, will vary by which region or country you are in.
Internet-radion saatavuus, mukaan lukien Selaa-sivulla näkyvät asemat, vaihtelevat sijaintialueen tai -maan mukaan.
Such stations should come into being at the same time in all Member States to enable every European consumer to have access to them.
Tällaiset asemat pitäisi luoda samaan aikaan kaikkiin jäsenvaltioihin, jotta kaikki eurooppalaiset kuluttajat voisivat käyttää niitä.
However, I am not aware of suggestions that there is any danger from the base stations which are being set up or the DECT stations in supermarkets.
Minulla ei kuitenkaan ole mitään tietoa siitä, että pystytetyt tukiasemat tai valintamyymälöiden DECT-asemat olisivat vaarallisia.

Esimerkkejä "stations"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt is not possible to burn live streams, such as radio stations, to a CD or DVD.
Suoria äänivirtoja, kuten radiolähetyksiä, ei voi tallentaa CD- tai DVD-levylle.
EnglishWe find that gas-steam power stations are cheaper than nuclear power stations.
Tullaan siihen tulokseen, että kaasuvoimalat ovat halvempia kuin ydinvoimalat.
EnglishWill this position be pursued for other requests to finance nuclear power stations?
Sovelletaanko tätä kantaa muihin ydinvoiman rahoittamista koskeviin pyyntöihin?
EnglishThese power stations cannot be upgraded, even with the very best western technology.
Niitä pidetään mahdottomina kunnostaa jopa parhaalla länsimaisella teknologialla.
EnglishIt is of course the issue of the funds for decommissioning nuclear power stations.
Kyse on tietenkin ydinvoimaloiden käytöstäpoistoon varatuista määrärahoista.
EnglishViolence and intimidation did not seem to scare them off from the polling stations.
Väkivalta ja pelottelu eivät näyttäneet estävän heitä saapumasta äänestyspaikoille.
EnglishSo far there are only about 40 hydrogen filling stations in the whole of Europe.
Euroopassa on toistaiseksi vain noin 40 vetytankkaukseen erikoistunutta tankkausasemaa.
EnglishThe fact is that all these nuclear power stations are veritable time bombs.
Totuus on, että näiden maiden kaikki ydinvoimalat ovat todellisia aikapommeja.
EnglishDemonstrations were banned and many radio and television stations were closed.
Mielenosoitukset kiellettiin ja monet radio- ja televisioasemat suljettiin.
EnglishPower stations produce one-third of electricity and two-thirds of waste heat.
Voimalat tuottavat kolmanneksen sähköstä ja kaksi kolmannesta hukkalämmöstä.
EnglishIn any case, conventional nuclear power stations use imported fuel (uranium).
Perinteiset ydinvoimalat käyttävät muutenkin tuotua polttoainetta (uraania).
EnglishOf which we know that three power stations with eight reactors are to be shut down.
Näistä tiedämme, että kolme voimalaa eli kahdeksan yksikköä on suljettava.
EnglishAnd, above all, there are no uniform safety standards for nuclear power stations.
Ennen kaikkea ydinvoimaloille ei ole yhtenäisiä turvallisuusvaatimuksia.
EnglishPresident Chávez has closed down thirty radio stations and some television channels.
Presidentti Chávez on sulkenut kolmekymmentä radioasemaa ja muutamia televisiokanavia.
EnglishAustria came out quite clearly against any financing of these two nuclear power stations.
Itävalta ilmaisi selvästi vastustavansa näiden kahden ydinvoimalan rahoittamista.
EnglishIt is failing to restore power stations, water purification plants, schools and hospitals.
Se ei kunnosta voimalaitoksia, vedenpuhdistuslaitoksia, kouluja eikä sairaaloita.
EnglishTwo hours before the polling stations closed, the turnout was only 45%.
Kaksi tuntia ennen äänestyspaikkojen sulkemista äänestysprosentti oli vain 45.
EnglishAn optional FM tuner is required to play FM radio stations in Windows Media Center.
FM-radioasemien kuuntelemiseen Windows Media Centerissä tarvitaan valinnainen FM-viritin.
EnglishIn the European Union we have about 130 nuclear power stations, 19 of which are in Germany.
Euroopan unionissa on noin 130 ydinvoimalaa, joista 19 Saksan liittotasavallassa.
EnglishThe directive is irrelevant to all existing nuclear power stations in the European Union.
Direktiivi on merkityksetön kaikille nykyisille ydinvoimaloille Euroopan unionissa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "station":

station
bus station
comfort station