EN

station {substantiivi}

volume_up
The next station is Brussels and the last station is Copenhagen.
Seuraava asema on Bryssel ja määränpää on Kööpenhamina.
Asema toimii jatkuvan paineen alaisena.
That would be as crazy as having a radio which only played one station.
Sehän olisi yhtä hullua kuin radio, jossa olisi vain yksi asema.

Esimerkkejä "station"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishYou need only go to your local police station or hospital to see the evidence.
Jokainen näkee todisteet tästä paikallisella poliisiasemallaan tai sairaalassa.
EnglishMr President, I visited the Temelin power station that is under construction.
Arvoisa puhemies, olen vieraillut rakenteilla olevassa Temelinin ydinvoimalassa.
EnglishThe station is backed by Poland, Ireland, Lithuania, the Czech Republic and the USA.
Puola, Irlanti, Liettua, Tšekin tasavalta ja Yhdysvallat tukevat televisioasemaa.
EnglishIt reads: Seoul, 22 injured in accident in South Korean nuclear power station.
Siinä sanotaan: Soul, eteläkorealaisessa ydinvoimalaonnettomuudessa loukkaantunut 22.
EnglishI visited the Abu Nawas raw water pumping station and the big Al Yarmouk hospital.
Vierailin Abu Nawasin raakavedenpumppausasemalla ja suuressa Al Yarmoukin sairaalassa.
EnglishIn Brussels Central Station, there are six information points; four of them are closed.
Brysselin keskusasemalla on kuusi tiedotuspistettä, joista neljä on suljettuna.
EnglishAre we going to deal tomorrow or next week with the trains leaving Paddington Station?
Aiommeko käsitellä huomenna tai ensi viikolla Paddingtonin asemalta lähteviä junia?
EnglishTo change the name of the station, type a new name, and then click Save.
Jos haluat muokata aseman aseman nimeä, kirjoita uusi nimi ja valitse Tallenna.
EnglishOne specific problem is the Ignalina nuclear power station and the second is Kaliningrad.
Ensimmäinen erityisongelma koskee Ignalinan ydinvoimalaa ja toinen Kaliningradia.
EnglishIn the Radio gallery, click Presets, and then select a preset radio station.
Valitse Radio-valikoimassa Esiasetukset ja valitse esiasetettu radioasema.
EnglishThe nuclear power station in Medzamor must, as agreed, be shut down by no later than 2004.
Medzamorin ydinvoimala on suljettava sopimuksen mukaan viimeistään vuonna 2004.
EnglishDevice is docked in the charging station and does not need additional charging.
Laite on kiinnitetty latausasemaan, eikä sitä tarvitse ladata enempää.
EnglishYesterday, the same thing happened in Belgrade to the independent radio station there.
Belgradissa kävi eilen samoin riippumattoman radioasema Belgradin kohdalla.
EnglishIt departed, with perhaps unfortunate symbolism, from Waterloo Station six months ago.
Se alkoi, kenties onnettoman symbolisesti, Waterloon asemalta kuusi kuukautta sitten.
EnglishIt is a radio station which is concerned with human affairs and brings us closer to God.
Se on radioasema, joka käsittelee ihmisten asioita ja tuo meitä lähemmäksi Jumalaa.
EnglishA clean coal-fired power station is not only of interest to Europe, but also to the world.
Puhdas hiilivoimala ei ole merkityksellinen vain Euroopalle, vaan koko maailmalle.
EnglishDemand is increasing, pushing prices up - we see that every day at the petrol station.
Kysyntä on kasvussa, mikä ajaa hintoja ylös. Me näemme tämän joka päivä huoltoasemalla.
EnglishAll you need to do is to buy a drink at a service station and then drive off.
Teidän on vain ostettava huoltoasemalta juoma ja ajettava sitten pois.
EnglishWhile I was there on the delegation I visited a coalmine and a thermal power station.
Ensinnäkään virtaa ei tullut, niin että kaivostyöläisten oli lähdettävä.
EnglishI have no personal view on how safe or dangerous this nuclear power station is.
En esitä henkilökohtaista arviota siitä, kuinka vaarallinen tai vaaraton tämä ydinvoimala on.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "station":

station
bus station
comfort station