"to starve" - Suomenkielinen käännös

EN

"to starve" suomeksi

EN

to starve {verbi}

volume_up
We also share something of the suffering of the political prisoners and their families who have chosen to starve themselves to death.
Mekin tunnemme myötätuntoa niitä poliittisia vankeja ja heidän perheitään kohtaan, jotka ovat päättäneet näännyttää itsensä nälkään.
to starve (myös: to languish)
As for biofuels, it is a provocation to use food products for energy and not to feed the hungry when millions of people are starving to death.
Biopolttoaineiden alalla on provokatiivista käyttää elintarvikkeita energiaan eikä ruokkia nälkäisiä, kun miljoonat ihmiset nääntyvät nälkään.
Within five months all Malawians began to starve to death.
Viiden kuukauden sisällä kaikki malawilaiset alkoivat kuolla nälkään.
As a result, five million people are starving, and over one million, including children, are in imminent danger of dying of starvation.
Tämän seurauksena viisi miljoonaa ihmistä näkee nälkää, ja yli miljoona ihmistä, joukossa lapsia, on välittömässä vaarassa kuolla nälkään.
I cannot think of anything worse than languishing for 25 years among the sand dunes and being taken in by referenda year upon year, only then to starve to death.
En voi kuvitella mitään pahempaa kuin joutua istumaan 25 vuotta hiekkadyynien keskellä, joutua odottamaan luvattua kansanäänestystä vuosi toisensa jälkeen ja lopuksi vielä kuolla nälkään.
The right of coercion over populations - it must also be remembered - should not lead to the right to starve them.
Oikeus väestön pakottamiseen, kuten kaikki myös muistanevat, ei saa johtaa oikeuteen nälkiinnyttää sitä.
Children and adults alike are starving in the centre of the European Union.
Lapset ja aikuiset nälkiintyvät keskellä Euroopan unionia.

Esimerkkejä "to starve"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishPresident Mugabe is allowing his people to starve and is blaming the West.
Presidentti Mugabe antaa kansansa nähdä nälkää ja syyttää siitä länttä.
EnglishEither we find a good digestive quickly or we will be obliged to starve for a long time.
Joko me löydämme nopeasti hyvän sulatusta edistävän aineet tai meidän on nähtävä nälkää kauan.
EnglishSo if we did not have bees, it's not like we would starve, but clearly our diet would be diminished.
Emme toki näkisi nälkää Ilman mehiläisiä, mutta ruokavaliomme kaventuisi.
EnglishShe would, I think, let me know that I was going to starve.
Luullakseni se koetti saada minua ymmärtämään, että kuolisin nälkään.
EnglishWithin five months all Malawians began to starve to death.
Viiden kuukauden sisällä kaikki malawilaiset alkoivat kuolla nälkään.
EnglishI call on this Parliament to agree to a directive which will help starve the terrorists of funds.
Vetoan parlamenttiin, jotta se hyväksyisi direktiivin, jonka avulla terroristeilta viedään varat.
EnglishThe truth is that human beings starve out their fellows.
Sen sijaan on ihmisiä, jotka näännyttävät muita ihmisiä nälkään.
EnglishThe fact is, 860 million people continue to starve.
Tosiasia on, että 860 miljoonaa ihmistä näkee edelleen nälkää.
EnglishThe right of coercion over populations - it must also be remembered - should not lead to the right to starve them.
Oikeus väestön pakottamiseen, kuten kaikki myös muistanevat, ei saa johtaa oikeuteen nälkiinnyttää sitä.
EnglishPeople said that India would starve.
Ihmiset uskoivat, että intialaiset nääntyisivät nälkään.
EnglishTry to starve them even more?
Pitäisikö väestön antaa nähdä vielä enemmän nälkää?
EnglishWe can help starve him of funds, which is as important a task as the military operation which we know will soon follow.
Voimme auttaa viemään tältä henkilöltä varat, mikä on yhtä tärkeä tehtävä kuin se sotilasoperaatio, jonka tiedämme pian alkavan.
EnglishWe also share something of the suffering of the political prisoners and their families who have chosen to starve themselves to death.
Mekin tunnemme myötätuntoa niitä poliittisia vankeja ja heidän perheitään kohtaan, jotka ovat päättäneet näännyttää itsensä nälkään.
EnglishThe fact that he is allowing half of his 12 million compatriots to starve on account of this non-argument does not bother him in the least.
Se, että hän antaa puolet hänen 12 miljoonasta maanmiehestään nähdä nälkää näiden valheiden takia, ei huoleta häntä vähääkään.
EnglishYou don't want to be too anthropomorphic, but I swear that she looked at me like, "This useless predator's going to starve in my ocean."
Sitä ei halua alkaa liian antromorphiseksi, mutta vannon sen ilmeen kertoneen: "Tämä hyödytön saalistaja kuolee nälkään minun meressäni."
EnglishThere is a place for organic farming, but we must accept that if the whole world was to embrace organic farming, we would starve.
Luonnonmukaiselle viljelylle on myös tilaa, mutta meidän on tunnustettava, että jos koko maailma siirtyisi luonnonmukaiseen viljelyyn, kuolisimme nälkään.
EnglishIn Ireland we seem to think that all the so-called ‘better jobs’ are the future and unwisely we starve out family farming.
Me Irlannissa näytämme ajattelevan, että kaikki niin sanotut paremmat työpaikat ovat tulevaisuutta, ja toimimme epäviisaasti ajamalla perhetilamme suureen ahdinkoon.
EnglishI am sure many Members of Parliament will have seen reports of Zanu-PF supporters saying to the people of Zimbabwe that only fools starve.
Monet parlamentin jäsenet ovat varmasti nähneet raportteja Zanu-PF-puolueen tukijoista väittämässä Zimbabwen kansalle, että vain tyhmät näkevät nälkää.
EnglishEurope is never going to starve, whatever the price of food is, because we basically have money to pay for it, but many parts of the world will.
Euroopassa ei koskaan nähdä nälkää, oli ruoan hinta mikä tahansa, koska meillä periaatteessa on rahaa maksaa siitä, mutta maailman muissa osissa nälkää nähdään.