EN

stand {substantiivi}

volume_up
These are long-standing relations, which are made even closer by the country's candidate status.
Ne ovat pitkäaikaisia suhteita, jotka ehdokasmaan asema tekee entistä läheisemmiksi.
Because if the Council had pushed Europe's case over bilateral bargains, we might have had a more united and principled stand.
Jos neuvosto olisi asettanut Euroopan edun kahdenkeskisten neuvottelujen edelle, meillä voisi olla yhtenäisempi ja periaatteellisempi asema.
Europe must find its role in a meshwork of European and global security, and such a role cannot be that of a strategic stand-alone.
Euroopan on löydettävä asemansa Euroopan ja koko maailman turvallisuusverkostossa, eikä tällainen asema voi olla strategisesti itsenäinen.
Besides, they do not stand alone; they have the support of the consumer and environmental movements.
Sitä paitsi he eivät ole yksin, vaan heillä on kuluttaja- ja ympäristöliikkeiden tuki.
European assistance in Germany can stand up to scrutiny.
Euroopan tuki näkyy Saksassa.
The Group of the European People's Party and European Democrats stands at your side.
Teillä on Euroopan kansanpuolueen ja Euroopan demokraattien ryhmän tuki.
stand (myös: bed, dais, platform, skid)
stand (myös: booth, box, hut, stall)
stand (myös: box, compartment)
This stand has now been overtaken both by events and by opinion within the scientific community itself.
Sekä kehitys että tiedeyhteisön mielipide ovat nyt osoittaneet tämän kannan vääräksi.
Does the representative of the country holding the presidency stand by this definition, and on what measure of familiarity with Finnish affairs can it possibly be based?
Pitääkö puheenjohtajavaltion edustaja kiinni tästä määritelmästä ja millaiseen Suomen asioiden tuntemiseen näkemys mahtaa perustua?
stand (myös: rack, rest, stative)
FI

stand-up -komedia {substantiivi}

volume_up
stand-up -komedia (myös: seisova kokous)
stand-up -komedia

Esimerkkejä "stand"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI stand back and ask again: what is the purpose of the European Investment Bank?
Nojaan taaksepäin ja kysyn jälleen: mikä on Euroopan investointipankin tarkoitus?
EnglishIf that is what Mr Korakas thinks exists in Serbia, then we know where we stand.
Jos arvoisa parlamentin jäsen näkee näitä piirteitä Serbiassa, se selittää kaiken.
EnglishYes, maritime transport needs sovereign States that make it clear how they stand.
Meriliikenteessä tarvitaan suvereeneja valtioita, jotka tekevät selväksi kantansa.
EnglishIt is not only the Swiss who stand to gain from this; so do our fellow-citizens.
Tästä eivät hyödy ainoastaan Sveitsin vaan myös Euroopan unionin kansalaiset.
EnglishThat is why I wish to address the Council and to call on it to change its stand.
Tämän vuoksi osoitan sanani neuvostolle ja kehotan sitä muuttamaan kantaansa.
EnglishLabelling and traceability were really the minimum on which we had taken a stand.
Merkinnät ja jäljitettävyys olivat todellakin kantamme mukainen vähimmäisvaatimus.
EnglishIf our citizens are informed, they stand a better chance of avoiding infection.
Kun kansalaiset saavat tietoa, heillä on paremmat mahdollisuudet välttää tartunta.
EnglishAs things stand in Greece, nobody trusts anyone, least of all the government.
Kreikassa on tilanne, jossa kukaan ei luota kehenkään, ei ainakaan hallitukseen.
EnglishFor this reason, I have repeatedly stated the Commission's stand on this issue.
Olen siksi useissa yhteyksissä viitannut komission kantaan tässä kysymyksessä.
EnglishI am going to withdraw the second, but Amendments Nos 1 and 3 stand as before.
Aion peruuttaa toisen tarkistuksen, mutta jätän tarkistukset 1 ja 3 ennalleen.
EnglishIn a European election, you can only vote and stand as a candidate in one country.
Europarlamenttivaaleissa voit äänestää ja asettua ehdolle vain yhdessä maassa.
EnglishIf Europe does not stand for human rights then I do not know what it does stand for.
Jos Eurooppa ei puolusta ihmisoikeuksia, niin en todella tiedä, mitä se edustaa.
EnglishThe democratic forces must stand together both before and after the elections.
Demokraattisten voimien on toimittava yhdessä ennen vaaleja ja niiden jälkeen.
EnglishMr Gollnisch publicly took a stand in support of an outrageous press release.
Jäsen Gollnisch antoi julkisesti tukensa pöyristyttävälle lehdistötiedotteelle.
EnglishWe must continue to stand with the people and bring this treaty closer to them.
Meidän on pysyttävä kansalaisten rinnalla ja tuotava tämä sopimus heitä lähemmäksi.
EnglishWe cannot stand by as neutral observers while this new Chinese domination proceeds.
Me emme voi jäädä sivustakatsojiksi tämän Kiinan uuden valta-aseman kasvaessa.
EnglishI know that Mrs Read does not intend to stand for re-election to this House.
Tiedän, ettei jäsen Read aio enää asettua ehdolle Euroopan parlamentin vaaleissa.
EnglishMadam President, I stand by my earlier statement regarding the legal basis.
   Arvoisa puhemies, seison yhä oikeusperustaa koskevan edellisen lausuntoni takana.
EnglishDo you believe that this will stand up to scrutiny by the European Court of Justice?
Luuletteko, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuin pitää tällaista hyväksyttävänä?
EnglishEven so, I think we were right not to let this stand in the way of an agreement.
Teimme kuitenkin mielestäni oikein, kun emme antaneet tämän estää sopimukseen pääsyä.