"Stalinism" - Suomenkielinen käännös

EN

"Stalinism" suomeksi

volume_up
Stalin {erisnimi}
FI
EN

Stalinism {substantiivi}

volume_up
Stalinism
Stalinism and Nazism evolved together and divided Europe with an iron curtain.
Stalinismi ja natsismi kehittyivät yhdessä, ja ne jakoivat Euroopan rautaesiripulla.
In terms of total number of deaths, Stalinism was no less tragic than Nazism.
Jos katsotaan surmattujen kokonaismäärää, stalinismi oli yhtä järkyttävää kuin kansallissosialismi.
Stalinism and Nazism are two sides of the same ideology.
Stalinismi ja kansallissosialismi ovat saman ideologian kaksi puolta.

Esimerkkejä "Stalinism"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishStalinism and Nazism evolved together and divided Europe with an iron curtain.
Stalinismi ja natsismi kehittyivät yhdessä, ja ne jakoivat Euroopan rautaesiripulla.
EnglishThe era of, dare I say it, Stalinism appears to have returned.
Näyttää aivan siltä kuin, saanen sanoa sen, stalinismin ajat olisivat palanneet.
EnglishIn the name of Europe, we must not let the crimes of Nazism or Stalinism be forgotten.
Euroopan nimessä emme saa antaa kansallissosialismin tai stalinismin rikosten vaipua unholaan.
EnglishIn terms of total number of deaths, Stalinism was no less tragic than Nazism.
Jos katsotaan surmattujen kokonaismäärää, stalinismi oli yhtä järkyttävää kuin kansallissosialismi.
English(DE) 'The Neuengamme Association has always opposed equating National Socialism with Stalinism.'
(DE) ”Neuengammen yhdistys on aina vastustanut kansallissosialismin yhdistämistä stalinismiin”.
EnglishWhen we cut ourselves off before, it led to Stalinism and dictatorship.
Edellinen eristäminen johti stalinismiin ja diktatuuriin.
EnglishStalinism and Nazism are two sides of the same ideology.
Stalinismi ja kansallissosialismi ovat saman ideologian kaksi puolta.
EnglishThe idea that problems can be eliminated by eliminating people is one of the principles of Stalinism.
Ajatus siitä, että ongelmia voidaan eliminoida eliminoimalla ihmisiä, on yksi stalinismin periaatteista.
EnglishWe condemn the atrocities of both Nazism and Stalinism.
Me tuomitsemme sekä natsismin että stalinismin hirmuteot.
EnglishI also stress that Stalinism and Nazism served as direct examples for other totalitarian ideologies.
Korostan myös, että stalinismi ja natsismi toimivat suorina esimerkkeinä muille totalitaarisille ideologioille.
EnglishThese hatreds were bred by tsarism and continued by Stalinism, and have yet to be resolved.
Tätä vihanpitoa lietsottiin tsaarinvallan aikana ja sitä jatkettiin Stalinin kaudella, eikä ongelmaa ole vielä ratkaistu.
EnglishThis shows that, even today, Stalinism is not, for Russia, simply a historical episode of the 20th century.
Tämä osoittaa, että stalinismi ei vieläkään ole Venäjän kannalta pelkkä 1900-luvun historiallinen episodi.
EnglishIt is not appropriate to use the term Stalinism.
Ei ole tarkoituksenmukaista käyttää käsitettä stalinismi.
EnglishIn this regard, we are demanding a full investigation of Soviet history and, in particular, the atrocities of Stalinism.
Sen osalta vaadimme neuvostohistorian ja erityisesti stalinismin julmuuksien täydellistä tutkintaa.
EnglishFor us Europeans it is a reminder of German and Soviet crimes and of the dark sides of Fascism and Stalinism.
Se muistuttaa meitä eurooppalaisia Saksan ja Neuvostoliiton rikoksista ja fasismin ja stalinismin pimeistä puolista.
EnglishI would like to emphasise, however, that Nazism and Stalinism are the cornerstone of all other totalitarian ideologies.
Haluan kuitenkin painottaa, että natsismi ja stalinismi ovat kaikkien totalitaaristen ideologioiden kulmakivi.
EnglishWe have many allies in society - both in the struggle for human rights and in the struggle with Stalinism.
Meillä on yhteiskunnassa monia liittolaisia - niin taistelussa ihmisoikeuksien puolesta kuin taistelussa stalinismia vastaan.
EnglishToday, however, the date 23 August should be designated European Day of Remembrance for the victims of Stalinism and Nazism.
Nyt 23. elokuuta pitäisi kuitenkin nimittää stalinismin ja natsismin uhrien eurooppalaiseksi muistopäiväksi.
EnglishIn his book he describes the crushing reality accompanying the cruelty of Stalinism, which is something we must remember!
Kirjassaan hän kuvailee sitä musertavaa todellisuutta, joka liittyi stalinismin julmuuteen. Me emme saa unohtaa tätä.
EnglishAt the moment, however, we are discussing Stalinism and Nazism, which transcended and did not respect state borders.
Tällä hetkellä keskustelemme kuitenkin stalinismista ja natsismista, jotka ylittivät valtioiden rajat niitä kunnioittamatta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Stalin":

Stalin
Joseph Stalin