EN

stake {substantiivi}

volume_up
stake (myös: contribution, input, wager)
There is more at stake than just agriculture, important though it is.
Panokset ovat suurempia kuin maatalouden panos, joka on jo itsessään huomattava.
Tämä on tämän keskustelun ainoa panos.
Panos on merkittävä.
That means in fact that wage-earners have a large stake in capital in Denmark.
Se todellakin tarkoittaa, että palkansaajilla on suuri osuus pääomasta Tanskassa.
The Ombudsman has a very important stake in this, and so does the European Parliament and the Committee on Petitions.
Oikeusasiamiehellä on tässä asiassa erittäin merkittävä osuus, samoin kuin Euroopan parlamentilla ja vetoomusvaliokunnalla.
At stake is a mere 3.1% of the budget, while the sector accounts for 17% of the EU's total agricultural output.
Kyse on vain 3,1 prosentin rahoitusosuudesta, kun taas alan osuus koko Euroopan unionin maatalouden kokonaistuotannosta on 17 prosenttia.
stake (myös: picket, pile, stanchion, stilt, stump, pale)
stake (myös: pole)

Esimerkkejä "stake"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSo there is much at stake again this year in Turkey and in EU-Turkey relations.
Tänä vuonnakin Turkissa ja EU:n ja Turkin välisissä suhteissa on paljon pelissä.
EnglishIt is considerable, but it is still modest in comparison with what is at stake.
Edistys on huomattavaa, mutta tavoitteisiin nähden vielä kuitenkin vaatimatonta.
EnglishThat is the issue at stake in the debate and in the mandate that you have today.
Tästä nimenomaan on kyse keskustelussa ja teillä nyt olevassa toimeksiannossa.
EnglishAt the moment the whole credibility of European Union Member States is at stake.
Tällä hetkellä Euroopan unionin jäsenvaltioiden uskottavuus on vaakalaudalla.
EnglishThat means in fact that wage-earners have a large stake in capital in Denmark.
Se todellakin tarkoittaa, että palkansaajilla on suuri osuus pääomasta Tanskassa.
EnglishOur responsibility as representatives of the European Parliament is at stake here.
Arvoisat kollegat, vastuumme Euroopan parlamentin jäseninä joutuu tässä ahtaalle.
EnglishYou have an irreplaceable role in making the citizens understand what is at stake.
Teillä on korvaamaton tehtävä saada kansalaiset ymmärtämään, mistä oikein on kyse.
EnglishThese are, I believe, the three most important issues that are at stake here.
Nämä ovat mielestäni kolme tärkeintä seikkaa, joihin on kiinnitettävä huomiota.
EnglishWe know that the ECHO issue is extremely disagreeable: a billion ecus are at stake.
Tiedämme, että Echoa koskeva kysymys on epämiellyttävä: pelissä on miljardi ecua.
EnglishWhen peoples' lives are at stake, however, we always express countless reservations.
Kuitenkin me esitämme aina lukemattomia varauksia, kun ihmishenkiä on vaarassa.
EnglishWhat is at stake is not, and never has been, the destruction of the European model.
Kyse ei ole, eikä ole koskaan ollutkaan, eurooppalaisen mallin tuhoutumisesta.
EnglishWhat is at stake is firstly a climate of trust, and secondly the future of Europe.
Vaakalaudalla on ensinnäkin luottamuksen ilmapiiri ja toiseksi unionin tulevaisuus.
EnglishI believe that the main thing at stake is our approach to international relations.
Pelissä on nähdäkseni ensinnäkin se, miten ymmärrämme kansainväliset suhteet.
EnglishHere, too, a fundamental principle of our Community is at stake - subsidiarity.
Siinäkin on kyse yhteisömme perusperiaatteesta, nimittäin toissijaisuudesta.
EnglishFundamental values, such as equality, solidarity and democracy, are at stake.
Kyseessä ovat tasa-arvon, solidaarisuuden ja demokratian kaltaiset perusarvot.
EnglishFirst, we should stake out the ground for a broader transatlantic partnership.
Ensiksi meidän pitää paaluttaa pohjaa laajemmalle transatlanttiselle kumppanuudelle.
EnglishWhat is at stake is the entire production and consumption of the financial setup.
Vaakalaudalla on koko rahoitusalaa koskevan suunnitelman laatiminen ja toteuttaminen.
EnglishThe mandate given to the Irish Presidency is not equal to what is at stake.
Puheenjohtajavaltio Irlannille annettu tehtävä ei riitä vastaamaan haasteisiin.
EnglishWhen patients' safety is at stake, any form of discrimination is unacceptable.
Kun kyse on potilaiden turvallisuudesta, minkäänlaista syrjivyyttä ei voida hyväksyä.
EnglishIt is the very future of the partnership between the two regions that is at stake.
Vaakalaudalla on nyt näiden kahden alueen välisen kumppanuuden tulevaisuus.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "stake":

stake
stakes
burning at the stake
English