"staff member" - Suomenkielinen käännös

EN

"staff member" suomeksi

EN

staff member {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "staff member"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishNot a lot of money, but it was paying the rent, paying a full-time staff member there.
Ei paljon rahaa, mutta sillä maksettiin vuokra ja täyspäiväinen työntekijä.
EnglishMr Howard was not directly contracted as a staff member by us but was working for a company.
Gavin Howard ei ollut suoraan henkilöstömme jäsen, vaan hän työskenteli yrityksen laskuun.
EnglishWe are not going to set up a special court for your member of staff.
(FR) Emme aio perustaa erityistuomioistuinta työntekijäänne varten.
EnglishWe expect that this will facilitate the recruitment of staff from new Member States in particular.
Odotamme tämän helpottavan henkilöstön palkkaamista erityisesti uusista jäsenvaltioista.
EnglishThis is despite the fact that there is only one member of staff working at SOLVIT in Lithuania.
Tässä onnistutaan siitä huolimatta, että Liettuan SOLVIT-verkostolla on vain yksi työntekijä.
EnglishThe second example is the dismissal of a certain Commission staff member.
Toinen esimerkki on erään komission virkailijan ajojahti.
EnglishDue to a technical error by a new member of staff, this does not appear to have been conveyed to you.
Pyyntöä ei ole ilmeisesti toimitettu teille uuden työntekijän tekemän teknisen virheen vuoksi.
English(DE) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, I, myself, have a staff member who was reliant on an organ transplant.
(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, omien työntekijöideni joukossa oli henkilö, joka tarvitsi elinsiirtoa.
EnglishThe third area of discrimination is that all the secretarial staff from the new Member States have been employed in the lowest category.
Kolmas syrjivä tekijä on, että koko uusien jäsenvaltioiden sihteeristöhenkilöstö on palkattu alimpaan mahdolliseen palkkaluokkaan.
EnglishThe average cost of recruiting a member of staff at the Lisbon monitoring centre is EUR 2 780 compared with EUR 6 610 for the Vienna monitoring centre.
Täten työntekijän palkkaaminen maksaa Lissabonissa keskimäärin 2 780 euroa, kun taas Wienissä se maksaa yli 6 610 euroa.
EnglishI believe that the European Union institutions need to adopt a harmonised approach to the hiring of staff from the new Member States.
Katson, että Euroopan unionin toimielinten on sovellettava yhdenmukaistettua lähestymistapaa henkilöstön palkkaamiseen uusista jäsenvaltioista.
EnglishPower of decision and responsibility must be delegated further downwards, and each member of staff's personal responsibilities must be clarified.
Päätösvaltaa ja vastuuta on edelleen siirrettävä alaspäin, ja jokaisen henkilöstön jäsenen henkilökohtaista vastuuta on selkeytettävä.
EnglishIn addition, a member of staff may be held personally financially liable for the damage incurred by his or her serious personal misconduct.
Henkilöstön jäsentä voidaan lisäksi pitää henkilökohtaisesti taloudellisesti vastuussa hänen henkilökohtaisesta käytöksestään johtuvasta vakavasta vahingosta.
EnglishThat is why, to my mind, such a certificate will not promote staff mobility, whilst the Member States are burdened with an extra administrative commitment.
Tämän vuoksi todistus ei mielestäni helpottaisi henkilöstön liikkuvuutta, vaan jäsenvaltioille tulisi ainoastaan lisää hallinnollisia velvoitteita.
EnglishThe second problem is as follows: at this time, the information office has only three permanent members of staff and one temporary member of staff.
Toinen ongelma, jonka haluan tuoda esiin, on se, että tiedotustoimistossa on vain kolme vakinaista henkilöstön jäsentä ja yksi väliaikainen henkilöstön jäsen.
EnglishThese charts outline the amount of time spent by each staff member on a project and encourage an approach geared towards achieving results.
Näiden kaavioiden avulla voidaan esittää lyhyesti kunkin toimihenkilön hankkeen parissa käyttämä aika ja suosia menettelytapaa, jossa keskitytään tulosten saavuttamiseen.
EnglishNevertheless, like the rapporteur, I welcome the Centre's intention to introduce a pilot system in 2010 for recording the time spent working by each staff member.
Esittelijän tavoin olen kuitenkin tyytyväinen keskuksen aikomukseen ottaa käyttöön vuonna 2010 henkilöstönsä työaikaa koskeva kokeellinen kirjanpito.
EnglishIn it, Parliament has asked the Council and the Commission once again to take the fate of Arjan Erkel, the abducted staff member of , to heart.
Parlamentti pyytää siinä neuvostoa ja komissiota jälleen kerran ottamaan asiakseen kaapattuna olevan Lääkärit ilman rajoja -järjestön työntekijän Arjan Erkelin kohtalon.
EnglishI also welcome the approach of making the Member States liable for financial irregularities committed by the relevant staff from the individual Member States.
Olen tyytyväinen myös siihen, että jäsenvaltiot saatetaan vastuuseen yksittäisistä jäsenvaltioista tulevien työntekijöiden taloudellisista väärinkäytöksistä.
EnglishSuch a programme would, in difficult times for the written press, allow journalists to work for a limited time with editorial staff in other Member States.
Tällaisen ohjelman ansiosta toimittajat voisivat lehdistön ollessa vaikeuksissa työskennellä määrätyn ajan muissa jäsenvaltioissa yhdessä paikallisten toimittajien kanssa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "staff member":

staff member
English

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "staff member" suomeksi

member substantiivi
Finnish
staff substantiivi
founding member substantiivi
board member substantiivi
crew member substantiivi
faculty member substantiivi
clearing member substantiivi
family member substantiivi
staff committee substantiivi