"Sri Lankans" - Suomenkielinen käännös

EN

"Sri Lankans" suomeksi

EN

Sri Lankans {monikko}

volume_up
Sri Lankans
The Sri Lankans are still shifting paper around while people are still living in tents.
Srilankalaiset pyörittelevät vieläkin papereita, vaikka ihmiset asuvat edelleen teltoissa.

Esimerkkejä "Sri Lankans"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe Sri Lankans are still shifting paper around while people are still living in tents.
Srilankalaiset pyörittelevät vieläkin papereita, vaikka ihmiset asuvat edelleen teltoissa.
EnglishWhat a terrible shame that the hopes and ambitions of a generation of Sri Lankans have been blighted by terrorism.
On erittäin valitettavaa, että terrorismi on murskannut yhden srilankalaissukupolven toiveet ja odotukset.
EnglishThe government now has the responsibility of building a post-conflict society with liberty, justice and equality for all Sri Lankans.
Hallitus on nyt vastuussa vapaan, oikeudenmukaisen ja kaikille srilankalaisille tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentamisesta konfliktin jälkeen.
EnglishWe must act concertedly here or more innocent Sri Lankans will join the half a million people who have already fled the country.
Meidän on toimittava yhteistyössä tässä asiassa, tai muuten yhä useampi syytön srilankalainen yhtyy siihen puolen miljoonan suuruiseen ihmisjoukkoon, joka on jo paennut maasta.
EnglishPolice Chiefs have identified a Russian mafia, exploiting Sri Lankans and Chinese, and a Turkish mafia is taking charge of Kurds, Afghans and Iranians.
Poliisi on tunnistanut srilankalaisia ja kiinalaisia hyväksikäyttävän venäläisen mafian. Turkkilainen mafia huolehtii kurdeista, afgaaneista tai iranilaisista.
EnglishNumerous Sri Lankans who had been displaced by the violence in their country have returned to their homes following the end of hostilities.
Lukuisat Sri Lankan kansalaiset, jotka olivat väkivallan vuoksi joutuneet siirtymään maan sisällä toiselle paikkakunnalle, ovat palanneet koteihinsa vihamielisyyksien päätyttyä.
EnglishOver 70 000 Sri Lankans have died in this conflict since 1973 and any initiative to prevent further loss of life would be very worthwhile.
Yli 70 000 srilankalaista on kuollut tässä konfliktissa vuodesta 1973 alkaen, ja kaikki sellaiset aloitteet, joilla voidaan estää ihmishenkien menetysten jatkuminen, ovat arvokkaita.
EnglishMany Sri Lankans believe that the gravity of the situation is directly linked to the attitude of the President, who refuses to continue with the peace talks.
Monet Sri Lankan kansalaiset ovat sitä mieltä, että tilanteen vakavuus on suorassa yhteydessä presidentin asenteeseen, sillä hän ei suostu jatkamaan rauhanneuvotteluja.
EnglishLet us have a peace for all Sri Lankans, based on citizens' rights, humanity and in which government resources are directed at building communities, not helping to destroy them.
Kaikki Sri Lankan asukkaat tarvitsevat rauhaa, jonka perustana ovat kansalaisoikeudet ja inhimillisyys ja jossa hallituksen määrärahoja annetaan yhteisöjen rakentamiseen eikä niiden tuhoamiseen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Sri Lankan":

Sri Lankan
English